1. Arne Babenhauserheide
  2. evolve-keyboard-layout

Source

evolve-keyboard-layout / 2010-08-17-results-best-21-to-type.txt

xko.ü vcsmzq´
heaiu dtrnlw
yjä,ö bgßfp

Yer yarit tor tlhu iet jaar Vedlfinir klt sif atsirit Nifjid itn.irtnp adg sei Ghuannit aog sif Ueffid qo .addit bimattitp gehu adg Jrlnivnlrit uiraoggniddnit ots safen fieti ghudeffgnit Bi.wrhunotmit bignänemnitc

xko.ü wcsbzq´
heaiu dtrnlf
vyä,ö mgßpj

Ker karit tor tlhu iet .aar Vedlbinir ült sib atsirit Nib.id itnyirtnp adg sei Ghuannit aog sib Uebbid qo yaddit fimattitp gehu adg .rlnivnlrit uiraoggniddnit ots saben bieti ghudebbgnit Fiywrhunotmit fignänemnitc

xuc.ö vhtl,ß´
miaeo dsrngk
yüzäq bfjwp

.ir .aret tvr tolh eit jaar Yifoueger kot seu atseret Geujef etgmertgq afn sie Nlhagget avn seu Hiuuef äv maffet bedattetq nilh afn Jrogeygoret heravnngeffget vts sauig ueite nlhfiuunget Bemörlhgvtdet bengpgidgetc

x.coü vdsljq´
keaiu mtrnhf
,yzäö bgßwp

.er .arit tor tcld iet jaar Uefcsinir kct his athirit Nisjif itnyirtnü afg hei Gldannit aog his Dessif äo yaffit bimattitü geld afg Jrcniuncrit diraoggniffnit oth hasen sieti gldfessgnit Biywrldnotmit bignpnemnitv

xuc.ü wdslvq´
miaeo btrnhp
f,zäö kgßjy

Kir karet tvr told eit yaar Bifouener qot heu atheret Neuyef etnüertnö afg hie Gldannet avg heu Diuuef äv üaffet semattetö gild afg Yronebnoret deravggneffnet vth hauin ueite gldfiuugnet Seüwrldnvtmet segnpnimnetc

xuc.ö vdshjq´
fiaeo mtrnlw
,üzäy kgßbp

Yir yaret tvr tolf eit jaar Bidosener kot hes atheret Nesjed etnuertnü adg hie Glfannet avg hes Fissed äv uaddet .emattetü gilf adg Jronebnoret feravggneddnet vth hasin seite glfdissgnet .euörlfnvtmet .egnpnimnetc

xuc.ö vdlsjq´
fiaeo mtnrhk
,üzäy bgwßp

,it ,ater rvt rold eir jaat Yigosenet kor hes arheter Nesjeg ernuetrnü agf hie Fldanner avf hes Disseg äv uagger bemarrerü fild agf Jtoneynoter detavffneggner vrh hasin seire fldgissfner Beuötldnvrmer befnpnimnerc

xuc.ü vdlsjq´
miaeo btnrhk
y,zäö fgwßp

,it ,ater rvt rold eir jaat Yigouenet kor heu arheter Neujeg ernbetrnö agf hie Fldanner avf heu Diuueg äv bagger semarrerö fild agf Jtoneynoter detavffneggner vrh hauin ueire fldgiuufner Sebwtldnvrmer sefnpnimnerc

x.cuü vdsljq´
meaio btrnhk
yäz,ö fgßwp

.er .arit tcr told iet jaar Yefouinir kot hiu athirit Niujif itnbirtnp afg hei Gldannit acg hiu Deuuif äc baffit simattitp geld afg Jroniynorit diracggniffnit cth hauen uieti gldfeuugnit Sibwrldnctmit signönemnitv

xuc.ö wdsh,q´
miaeo btrnlp
vüzäy kgßfj

Kir karet tvr tolf eit yaar Bidouener üot heu atheret Neuyed etn.ertnq adg hie Glfannet avg heu Fiuued äv .addet semattetq gilf adg Yronebnoret feravggneddnet vth hauin ueite glfdiuugnet Se.örlfnvtmet segnpnimnetc

xko.ü vcslzq´
heaiu dtrnmf
yjä,ö bgßwp

.er .arit tor tlhu iet jaar Vefldinir klt sid atsirit Nidjif itnyirtnp afg sei Ghuannit aog sid Ueddif qo yaffit bimattitp gehu afg Jrlnivnlrit uiraoggniffnit ots saden dieti ghufeddgnit Biywrhunotmit bignänemnitc

xko.ü vcslzq´
heaiu dtrnmf
yjä,ö bgßwp

.er .arit tor tlhu iet jaar Vefldinir klt sid atsirit Nidjif itnyirtnp afg sei Ghuannit aog sid Ueddif qo yaffit bimattitp gehu afg Jrlnivnlrit uiraoggniffnit ots saden dieti ghufeddgnit Biywrhunotmit bignänemnitc

xuc.ü pdshjq´
miaeo btrnlw
v,zäö kgßfy

Yir yaret tvr tolf eit kaar Bidouener üot heu atheret Neuked etn.ertnö adg hie Glfannet avg heu Fiuued äv .addet semattetö gilf adg Kronebnoret feravggneddnet vth hauin ueite glfdiuugnet Se.wrlfnvtmet segnpnimnetc

xuc.ö vdshjq´
miaeo btrnlw
,üzäy kgßfp

Yir yaret tvr tolf eit jaar Bidouener kot heu atheret Neujed etn.ertnü adg hie Glfannet avg heu Fiuued äv .addet semattetü gilf adg Jronebnoret feravggneddnet vth hauin ueite glfdiuugnet Se.örlfnvtmet segnpnimnetc

xucüö vdsljq´
fiaeo mtrnhk
z,.äy bgßwp

.ir .aret tvr told eit jaar Yifosener kot hes atheret Nesjef etnuertnö afg hie Gldannet avg hes Dissef üv uaffet bemattetö gild afg Jroneynoret deravggneffnet vth hasin seite gldfissgnet Beucrldnvtmet begnpnimnetä

xuc.ö vdsljq´
miaeo btrnhk
,üzäy fgßwp

.ir .aret tvr told eit jaar Yifouener kot heu atheret Neujef etnbertnü afg hie Gldannet avg heu Diuuef äv baffet semattetü gild afg Jroneynoret deravggneffnet vth hauin ueite gldfiuugnet Sebörldnvtmet segnpnimnetc

xuc.ü wdslyq´
miaeo btrnhk
v,zäö fgßjp

Kir karet tvr told eit jaar Yifouener üot heu atheret Neujef etnbertnö afg hie Gldannet avg heu Diuuef äv baffet semattetö gild afg Jroneynoret deravggneffnet vth hauin ueite gldfiuugnet Sebwrldnvtmet segnpnimnetc

xuc.ü pdsljq´
miaeo btrnhf
v,zäö kgßwy

.ir .aret tvr told eit kaar Bifouener üot heu atheret Neukef etnyertnö afg hie Gldannet avg heu Diuuef äv yaffet semattetö gild afg Kronebnoret deravggneffnet vth hauin ueite gldfiuugnet Seywrldnvtmet segnpnimnetc

xuc.ü pdsljq´
fiaeo mtrnhk
v,zäö bgßwy

.ir .aret tvr told eit kaar Yifosener üot hes atheret Neskef etnuertnö afg hie Gldannet avg hes Dissef äv uaffet bemattetö gild afg Kroneynoret deravggneffnet vth hasin seite gldfissgnet Beuwrldnvtmet begnpnimnetc

xuc.ö vdsljq´
fiaeo mtrnhk
,üzäy bgßwp

.ir .aret tvr told eit jaar Yifosener kot hes atheret Nesjef etnuertnü afg hie Gldannet avg hes Dissef äv uaffet bemattetü gild afg Jroneynoret deravggneffnet vth hasin seite gldfissgnet Beuörldnvtmet begnpnimnetc

xuc.ü vdsljq´
miaeo btrnhk
y,zäö fgßwp 


.ir .aret tvr told eit jaar Yifouener kot heu atheret Neujef etnbertnö afg hie Gldannet avg heu Diuuef äv baffet semattetö gild afg Jroneynoret deravggneffnet vth hauin ueite gldfiuugnet Sebwrldnvtmet segnpnimnetc

xko.ü vdslzq´
heaiu mtrngf
yjä,ö bcßwp 


.er .arit tor tlmu iet jaar Veflsinir klt his athirit Nisjif itnyirtnp afg hei Gmuannit aog his Uessif qo yaffit bidattitp gemu afg Jrlnivnlrit uiraoggniffnit oth hasen sieti gmufessgnit Biywrmunotdit bignänednitc