Commits

Martin Geisler  committed 0104b63

po-cs: remove unknown (illegal) escape sequence

  • Participants
  • Parent commits 3b23518

Comments (0)

Files changed (1)

 "Project-Id-Version: aragost Trifork Mercurial Kick Start\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: <mg@aragost.com>\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-03-29 12:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-29 21:23+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-30 00:00+0200\n"
 "Last-Translator: Tovim <tovim@seznam.cs>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "Language: cs\n"
 "   `--new-branch` wont let you do things like pushing multiple heads."
 msgstr ""
 "   Flag `--new-branch` byl zaveden ve verzi Mercurial 1.6. Starší\n"
-"   verze požadovaly použití opce `--force`. Použití `--force` bylo\   nebezpečné z toho důvodu, že vyřazovalo veškerou kontrolu,\n"
+"   verze požadovaly použití opce `--force`. Použití `--force` bylo   nebezpečné z toho důvodu, že vyřazovalo veškerou kontrolu,\n"
 "   zatímco `--new-branch` vám nedovolí věci, jako je posílání (push)\n"
 "   dvojích čel (heads)."