Commits

Martin Geisler  committed 243b5db

po-da: first part of basic Mercurial

 • Participants
 • Parent commits eb7e19e

Comments (0)

Files changed (1)

 "Project-Id-Version: aragost Trifork Mercurial Kick Start\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: <mg@aragost.com>\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-03-28 17:41+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-30 12:25+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-31 10:46+0200\n"
 "Last-Translator: Martin Geisler <mg@lazybytes.net>\n"
 "Language-Team: Danish\n"
 "Language: da\n"
 "Alice has a pale peach colored terminal, Bob has a pale turquoise\n"
 "color, and Carla (introduced later) has a lavender color."
 msgstr ""
+"Vi begynder med simple ting i Mercurial. Vi mener at den bedste måde\n"
+"at lære noget på er at prøve det selv, så vi vil opfordre dig til at\n"
+"du følger med og udfører de kommandoer du ser \"Alice\" og \"Bob\" udføre.\n"
+"Du kan se hvem der udfører kommandoerne på farven i deres terminal:\n"
+"Alice har en lys ferskenfarvet terminal mens Bob har en lys tyrkis\n"
+"farve og Carla (hun bliver introduceret senere) har en lavendel\n"
+"farve."
 
 #: src/basic/index.txt:23
 msgid ""
 "There are also some exercises later that cover the same things that\n"
 "Alice and Bob did."
 msgstr ""
+"Der er også nogle opgaver til sidst som dækker de samme ting som Alice\n"
+"og Bob har lavet."
 
 #: src/basic/index.txt:28
 msgid ""
 "Mercurial is available for most platforms, including Windows, Mac OS\n"
 "X, and GNU/Linux:"
 msgstr ""
+"Mercurial findes til de fleste platforme, inklusiv Windows, Mac OS X,\n"
+"og GNU/Linux:"
 
 #: src/basic/index.txt:34
 msgid ""
 " installation with Mercurial and a set of graphical tools for\n"
 " examining and manipulating the repository."
 msgstr ""
+"Windows:\n"
+" Installer venligst kun TortoiseHg_, der giver dig en komplet\n"
+" installation af Mercurail sammen med et sæt af grafiske værktøjer\n"
+" til at undersøge og manipulere depoter."
 
 #: src/basic/index.txt:39
 msgid ""
 " available in a Command Prompt. You can use the `hgtk` program to\n"
 " start the graphical TortoiseHg tools."
 msgstr ""
+" Efter installationen har du en højrekliksmenu i Windows Explorer som\n"
+" giver dig adgang til de grafiske værktøjer. Efter at du har logget\n"
+" ud og ind igen har du også et `hg` og `hgtk` program i\n"
+" Kommandoprompt. Du kan bruge `hgtk` programmet til at starte de\n"
+" grafiske TortoiseHg værktøjer."
 
 #: src/basic/index.txt:45
 msgid " .. tip::"
-msgstr ""
+msgstr " .. tip::"
 
 #: src/basic/index.txt:47
 msgid ""
 "   translate them back to the equivalent commands for the Command\n"
 "   Prompt::"
 msgstr ""
+"   Selvom eksemplerne vil bruge et par Unix kommandoer, så kan du\n"
+"   nemt oversætte dem tilbage til den ækvivalente kommando til\n"
+"   Kommandoprompt::"
 
 #: src/basic/index.txt:51
 msgid ""
 "    cat     -> type\n"
 "    echo \"abc\" -> echo abc"
 msgstr ""
+"    ls     -> dir\n"
+"    cat     -> type\n"
+"    echo \"abc\" -> echo abc"
 
 #: src/basic/index.txt:55
 msgid ""
 "  [ui]\n"
 "  username = Firstname Lastname <example@example.net>"
 msgstr ""
+"  [ui]\n"
+"  username = Fornavn Efternavn <example@example.net>"
 
 #: src/basic/index.txt:135
 msgid ""
 "are using TortoiseHg under Windows, then you might want to also refer\n"
 "to their `quick start guide`_."
 msgstr ""
+"Vi vil nu lave en hurtig tur gennem de mest basale kommandoer.\n"
+"Kommandoerne ligne alle sammen kommandoerne fra ældre systemer såsom\n"
+"Subversion eller sågar CVS. Hvis du bruger TortoiseHg under Windows,\n"
+"så vil du måske referere til deres `quick start guide`_."
 
 #: src/basic/index.txt:154
 msgid ""
 ".. _quick start guide: http://tortoisehg.bitbucket.org/manual/1.0/quick.html"
-msgstr ""
+msgstr ".. _quick start guide: http://tortoisehg.bitbucket.org/manual/1.0/quick.html"
 
 #: src/basic/index.txt:156
 msgid ""
 
 #: src/basic/index.txt:159
 msgid "Create a repository with the `hg init` command:"
-msgstr ""
+msgstr "Opret et depot med `hg init` kommandoen:"
 
 #: src/basic/index.txt:169
 msgid ""
 "ourselves and issued a blank `hg init` inside that directory to turn\n"
 "it into a repository."
 msgstr ""
+"Kommandoen opretter en ny mappe som er det nye depot. Vi kunne også\n"
+"have lavet ``example`` mappen selv og så udført `hg init` indeni denne\n"
+"mappe for at lave den om til et depot."
 
 #: src/basic/index.txt:174
 msgid "Entering ``example`` we can look around:"
-msgstr ""
+msgstr "Vi kan gå ind i ``example`` og se os om:"
 
 #: src/basic/index.txt:185
 msgid ""
 "directory in the repository root. Mercurial stores the history and\n"
 "some other administrative files inside this directory."
 msgstr ""
+"Som du kan se, så er det nye depot tomt med undtagelse af en ``.hg``\n"
+"mappe i roden af depotet. Mercurial gemmer historien og nogle andre\n"
+"administrative filer inden i denne mappe."
 
 #: src/basic/index.txt:189
 msgid ""
 msgid ""
 "Let us create a file and ask Mercurial about the status of the\n"
 "repository:"
-msgstr ""
+msgstr "Lad os oprette en fil og spørge Mercurial om status for depotet:"
 
 #: src/basic/index.txt:202
 msgid ""
 "it is not yet tracked. This is just like, say, Subversion. We can add\n"
 "the file:"
 msgstr ""
+"Dette svar fortæller os at ``hello.txt`` er ukendt for Mercurial, dvs.\n"
+"at filen endnu ikke følges. Det er på samme måde som i f.eks.\n"
+"Subversion. Vi kan tilføje filen:"
 
 #: src/basic/index.txt:213
 msgid ""
 "which changes the status to \"A\" for \"added\". The file is not yet\n"
 "stored in the repository history --- we'll do this by making a commit:"
 msgstr ""
+"hvilket ændrer status til \"A\" som står for \"added\" (tilføjet). Filen\n"
+"er endnu ikke gemt i depotets historie --- vi vil gøre det nu ved at\n"
+"deponere:"
 
 #: src/basic/index.txt:221
 msgid ""
 "No output indicates success --- Mercurial wont interrupt you unless\n"
 "necessary."
 msgstr ""
+"Intet output indikerer at operationen var en succes --- Mercurial vil\n"
+"ikke afbryde dig unødigt."
 
 #: src/basic/index.txt:224
 msgid ""
 
 #: src/basic/index.txt:227
 msgid "You can see inspect the newly created changeset with `hg log`:"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan se den nye ændring med `hg log`:"
 
 #: src/basic/index.txt:239
 msgid ""
 "and ask Mercurial to show us how the files in working copy differ from\n"
 "the last revision:"
 msgstr ""
+"Hurra, du har nu lavet en ændring med Mercurial! Lad os ændre filen og\n"
+"bede Mercurial om at vise os hvordan filerne i arbejdskataloget\n"
+"adskiller sig fra filerne i sidste revision:"
 
 #: src/basic/index.txt:256
 msgid ""
 "We can change our mind and revert the file back to how it looked\n"
 "before:"
-msgstr ""
+msgstr "Vi kan ændre mening og føre filen tilbage til hvordan den så ud før:"
 
 #: src/basic/index.txt:266
 msgid "Let us make another change to our file:"
-msgstr ""
+msgstr "Lad os lave endnu en ændring i vores fil:"
 
 #: src/basic/index.txt:275
 msgid ""
 "We can now ask Mercurial to annotate the file, that is, to show when\n"
 "each line was last modified:"
 msgstr ""
+"Vi kan nu bede Mercurial om at annotere filen, dvs, bede Mercurial om\n"
+"at vise hvornår hver enkelt linie sidst blev ændret:"
 
 #: src/basic/index.txt:286
 msgid ""
 "0, and that the two final lines are from revision 1. TortoiseHg offers\n"
 "a very nice interactive annotate tool, see `hgtk annotate`."
 msgstr ""
+"Ganske rigtigt, Mercurial fortæller os at første linie er fra revision\n"
+"0, og at de to sidste linier er fra revision 1. TortoiseHg kommer med\n"
+"et meget dejligt interaktivt annoteringsværktøj, se `hgtk annotate`."
 
 #: src/basic/index.txt:290
 msgid ""
 "associated commit message, which can hopefully explain what the\n"
 "committer was trying to do when he changed the line:"
 msgstr ""
+"Annotering af filer er en uvurderlig hjælp når man leder efter fejl:\n"
+"efter du har fundet en fejl, så kan du bruge `hg annotate` til at\n"
+"finde ud af hvornår den forkerte linie er introduceret i filen. Brug\n"
+"så `hg log` til at hente til tilknyttede deponeringsbesked, som\n"
+"forhåbentlig fortæller hvad brugeren havde til hensigt da han ændrede\n"
+"linien:"
 
 #: src/basic/index.txt:306
 msgid ""
 "to extensions. Many of the best extensions are shipped with Mercurial\n"
 "and they are easy to enable. To enable graphlog, Alice simply adds::"
 msgstr ""
+"De to ændringer i vores depot ligger i sekvens. Dette kan man bedst se\n"
+"illustreret ved hjælp af standardudviddelsen `graphlog`__. For at\n"
+"holde kernen af Mercurial lille, så er en masse funktionalitet\n"
+"delegeret til udviddelser. Mange af de bedste udviddelser kommer med\n"
+"Mercurial og det er nemt at slå dem til. For at slå graphlog til, så\n"
+"tilføjer Alice blot::"
 
 #: src/basic/index.txt:312
 msgid ""
 " [extensions]\n"
 " graphlog ="
 msgstr ""
+" [extensions]\n"
+" graphlog ="
 
 #: src/basic/index.txt:315
 msgid ".. __: http://mercurial.selenic.com/wiki/GraphlogExtension"
 "learn more about the extension. This extension is particularly simple,\n"
 "it just gives Alice a new command:"
 msgstr ""
+"til hendes konfigurationsfil. Hun kan så køre `hg help graphlog` for\n"
+"at få mere af vide om udviddelsen. Denne udviddelse er ekstra simpel\n"
+"og giver blot Alice en ny kommando:"
 
 #: src/basic/index.txt:339
 msgid ""
 "This shows how the changeset ``2e982bdc137f`` is a child of\n"
 "``d312da7770f4``. The same can be seen in `hgtk log`:"
 msgstr ""
+"Dette viser at ændringen ``2e982bdc137f`` er et barn af\n"
+"``d312da7770f4``. Det samme kan man se med `hgtk log`:"
 
 #: src/basic/index.txt:345
 msgid ""
 "the output of `hg glog`, the working directory parent revision is\n"
 "highlighted with a ``@``-sign."
 msgstr ""
+"Filerne i arbejdskataloget er altid synkroniserede med en bestemt\n"
+"ændring. I `hgtk log` er dette vist med en lidt større cirkel i\n"
+"ændringsgrafen og med en understregning i Summary-kolonnen. I\n"
+"outputtet fra `hg glog` bliver arbejdskatalogets forældrerevision vist\n"
+"med et ``@``-tegn."
 
 #: src/basic/index.txt:351
 msgid ""
 "0 to look at her old file. She first uses the `hg parents` command to\n"
 "ascertain where she is in the graph:"
 msgstr ""
+"Du kan ændre arbejdskatalogets forældrerevision med `hg update`\n"
+"kommandoen. Dette er nyttigt til at gå tilbage og undersøge gamle\n"
+"versioner af din kode, f.eks. hvis du skal teste en gammel version af\n"
+"dit software på et nyt operativsystem. Her vil Alice blot gå tilbage\n"
+"til revision 0 for at se på hendes gamle fil. Hun bruger først `hg\n"
+"parents` kommandoen for at finde ud af hvor hun er i grafen:"
 
 #: src/basic/index.txt:371
 msgid "and she then makes the jump:"
-msgstr ""
+msgstr "og så tager hun springet:"
 
 #: src/basic/index.txt:384
 msgid "Her file is now back at the old version:"
-msgstr ""
+msgstr "Hendes fil er nu tilbage som den var i den gamle version:"
 
 #: src/basic/index.txt:392
 msgid ""
 "but the newer version is not forgotten. Mercurial can easily retrieve\n"
 "it for her:"
 msgstr ""
+"men den nye version er ikke blevet glemt. Mercurial kan nemt hente den\n"
+"for hende:"
 
 #: src/basic/index.txt:403
 msgid ""
 "an old version. Going back to the tip revision is easy, just do `hg\n"
 "update` without an argument:"
 msgstr ""
+"Kommandoen `hg cat` er hvis man blot vil se en gammel version af filer\n"
+"i stedet for at bruge `hg update` til at ændre hele arbejdskataloget\n"
+"til en gammel version. Det er nemt at gå tilbage til seneste revision,\n"
+"bare kald `hg update` uden noget argument:"
 
 #: src/basic/index.txt:419 src/basic/index.txt:748
 msgid ""
 
 #: src/basic/index.txt:422
 msgid "1. Use `hg init` to create a repository called ``kick-start``."
-msgstr ""
+msgstr "1. Brug `hg init` til at oprette et depot ved navn ``kick-start``."
 
 #: src/basic/index.txt:424
 msgid ""
 "  for addition with `hg add`. You can use `hg revert` to cancel a\n"
 "  pending addition if you change your mind."
 msgstr ""
+"2. Gå ind i ``kick-start`` og opret et par filer. Tilføj dem til\n"
+"  depotet med `hg add`. Du kan bruge `hg revert` for at annulere en\n"
+"  ventende tilføjelse hvis du fortryder."
 
 #: src/basic/index.txt:428
 msgid ""
 "3. Use `hg commit` to commit the files. An editor will be started if\n"
 "  you do not specify a commit message on the command line."
 msgstr ""
+"3. Brug `hg commit` for at deponere filerne. En editor vil blive\n"
+"  startet hvis du ikke angiver en deponeringsbesked på\n"
+"  kommandolinien."
 
 #: src/basic/index.txt:431
 msgid "4. Make a couple of more commits."
-msgstr ""
+msgstr "4. Lav yderligere et par deponeringer."
 
 #: src/basic/index.txt:433
 msgid ""
 "  and compare this with `hg tip`, which stays fixed then you use `hg\n"
 "  update`."
 msgstr ""
+"5. Brug `hg update` til at opdatere arbejdskataloget til en ældre\n"
+"  revision. Bemærk hvordan outputtet fra `hg parents` ændrer sig så\n"
+"  det matcher og sammenlign det med outputtet fra `hg tip`, som er\n"
+"  uændret når du bruger `hg update`."
 
 #: src/basic/index.txt:438
 msgid ""
 "  changeset without any children. Use `hg heads` to see the\n"
 "  repository heads and look at the graph in `hgtk log`."
 msgstr ""
+"6. Prøv at lave en deponering når arbejdskataloget er ved en gammel\n"
+"  revision. Du vil få af vide at du har lavet et nye \"hoved\" --- et\n"
+"  hoved er en deponering uden noget børn. Brug `hg heads` for at se\n"
+"  hovederne i depotet og kig på grafen med `hgtk log`."
 
 #: src/basic/index.txt:443
 msgid ""
 "  invariant in Mercurial: the working copy parent revision becomes\n"
 "  the parent revision of the next changeset."
 msgstr ""
+"  Bemærk hvordan den netop oprettede ændring har ændringen som før\n"
+"  blev vist i `hg parents` som sin forældreændring. Dette er en\n"
+"  invariant i Mercurial: arbejdskatalogets forældrerevision bliver\n"
+"  forældrerevisionen til den næste deponering."
 
 #: src/basic/index.txt:448
 msgid ""
 "  changes do not overlap, then the merge will be easy. Otherwise you\n"
 "  will have to resolve the conflicts --- more about this later."
 msgstr ""
+"7. Flere hoveder repræsenterer flere divergerende udviklingslinier. Du\n"
+"  vil normalt sammenføje dem med `hg merge`. Hvis dine ændringer ikke\n"
+"  overlapper, så er det nemt at sammenføje. Ellers skal du løse\n"
+"  konflikterne --- mere om det senere."
 
 #: src/basic/index.txt:453
 msgid ""
 "  parents. You can see the parents in `hg glog` or `hgtk log` after\n"
 "  you commit."
 msgstr ""
+"  Bemærk hvordan `hg parents` viser to ændringer når du har kaldt `hg\n"
+"  merge`. Det betyder at næste deponering får to forældre. Du kan se\n"
+"  forældre i `hg glog` eller `hgtk log` efter du har deponeret."
 
 #: src/basic/index.txt:459
 msgid ""