Commits

tovim  committed 2d15cae

po-cs: corrected translation

 • Participants
 • Parent commits 007a5e9

Comments (0)

Files changed (1)

 "Project-Id-Version: aragost Trifork Mercurial Kick Start\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: <mg@aragost.com>\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-03-29 12:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-29 12:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-29 21:23+0100\n"
 "Last-Translator: Tovim <tovim@seznam.cs>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "Language: cs\n"
 "Začneme se základy Mercurialu. Doporučujeme, abyste si sami zkoušeli\n"
 "to, co provádí Alice a Bob. Jejich terminály jsou barevně odlišeny.\n"
 "Alicin je světle okrový, Bobův petrolkově zelený a terminál Karly\n"
-"(přijde na scénu později) je levandulový."
+"(přijde na scénu později) je fialkový."
 
 #: src/basic/index.txt:23
 msgid ""
 "repozitáře prohlédneme ve Verpánku (`thg log`)\n"
 "z programu TortoiseHg."
 
-#: src/basic/index.txt:80 src/subrepositories/index.txt:77
+#: src/basic/index.txt:80
+#: src/subrepositories/index.txt:77
 #: src/tasks/index.txt:395
-#, fuzzy
 msgid ".. note::"
-msgstr "nikoliv::"
+msgstr ".. note::"
 
 #: src/basic/index.txt:82
 msgid ""
 "  will look different from what you see when you use the latest\n"
 "  version of TortoiseHg."
 msgstr ""
+" Nově publikovaná verze TortoiseHg 2.0 používá místo nástroje 'Explorer\n"
+" repozitáře' nástroj 'Workbench' a místo příkazu `hgtk` příkaz `thg`.\n"
+" Tato změna není dosud v tomto průvodci (až na příkazy) reflektována."
 
 #: src/basic/index.txt:88
 msgid ""
 "  We will update the guide to TortoiseHg 2.0 later and hope the\n"
 "  temporary mismatch wont cause any problems."
 msgstr ""
+"  Věříme, že uvedená (dočasná) nesrovnalost nezpůsobí větší potíže pří\n"
+"  při porozumnění uváděných příkladů."
 
 #: src/basic/index.txt:91
 msgid "After installing Mercurial, try running `hg version`:"
 msgstr ""
 "Nyní si stručně probereme základní příkazy. Jsou všechny podobné\n"
 "příkazům ze starších systémů jako je Subversion nebo CVS. Používáte-li\n"
-"TortoiseHg ve Windows, můžeté také nahlédnout do `Rychlá cesta pro "
-"netrpělivé`_."
+"TortoiseHg ve Windows, můžeté také nahlédnout do `Rychlá cesta pro netrpělivé`_."
 
 #: src/basic/index.txt:154
-msgid ""
-".. _quick start guide: http://tortoisehg.bitbucket.org/manual/1.0/quick.html"
+msgid ".. _quick start guide: http://tortoisehg.bitbucket.org/manual/1.0/quick.html"
 msgstr ""
 ".. _Rychlá cesta pro netrpělivé: http://tortoisehg.bitbucket.org/\n"
 "                 manual/1.1-cs/quick.html"
 "changesetem. Aktuální changeset se v `thg log` pozná podle většího\n"
 "kolečka ve sloupci s grafem a podle podtrženého textu ve sloupci s\n"
 "komentářem. Ve výstupu v `hg glog` je rodičovská revize pracovní kopie\n"
-"repozitáře označena znakem ``@``."
+"(ta v grafu není zobrazena) repozitáře označena znakem ``@``."
 
 #: src/basic/index.txt:351
 msgid ""
 "verzi. Přechod zpátky k poslední (tip) revizi je snadný, zadáme pouze\n"
 "`hg update` bez argumentu:"
 
-#: src/basic/index.txt:419 src/basic/index.txt:748
+#: src/basic/index.txt:419
+#: src/basic/index.txt:748
 msgid ""
 "Exercises\n"
 "---------"
 "3. Use `hg commit` to commit the files. An editor will be started if\n"
 "  you do not specify a commit message on the command line."
 msgstr ""
-"3. Použijte `hg commit` pro předání souborů do repozitáře. Nezadáte-li "
-"komentář\n"
+"3. Použijte `hg commit` pro předání souborů do repozitáře. Nezadáte-li komentář\n"
 "  komitu, otevře se textový editor pro jeho zadání."
 
 #: src/basic/index.txt:431
 "  changeset without any children. Use `hg heads` to see the\n"
 "  repository heads and look at the graph in `hgtk log`."
 msgstr ""
-"6. Zkuste provést komit, je-li rodič pracovního adresáře starší revize.\n"
+"6. Zkuste provést komit, je-li rodičem pracovního adresáře starší revize.\n"
 "  Dozvíte se, že vytváříte nové \"čelo\". Čelo je changeset bez dětí.\n"
 "  K zobrazení čel v repozitáři použijte příkaz `hg heads` nebo\n"
 "  `thg log`."
 
 #: src/basic/index.txt:509
 msgid "The repository now has four changesets:"
-msgstr "Repozitář má nyní čtyři changesety:"
+msgstr "Jeho repozitář má nyní čtyři changesety:"
 
 #: src/basic/index.txt:514
 msgid ""
 msgid ""
 "This hopefully makes sense: Bob created two new changesets in his own\n"
 "clone, so Alice does not have them yet."
-msgstr ""
-"To dává smysl: Bob vytvořil ve svém klonu dva nové changesety a Alice je "
-"zatím nemá."
+msgstr "To dává smysl: Bob vytvořil ve svém klonu dva nové changesety a Alice je zatím nemá."
 
 #: src/basic/index.txt:550
 msgid ""
 "enters the path to Bob's clone in the ``.hg/hgrc`` file. This a\n"
 "repository-local configuration file. She enters::"
 msgstr ""
-"Bob nemá právo zápisu do souborů v Alicině domovském adresáři, takže\n"
+"Bob nemá právo zápisu do souborů v Alicině adresáři, takže\n"
 "nemůže zapsat své changesety do jejího repozitáře. Může ji ale\n"
 "informovat, že provedl změny klonu a požádat ji, aby si changesety od\n"
 "něho stáhla. Alice to provede příkazem `hg pull`. Předtím si ale\n"
 msgstr ""
 "čímž se stane Bobův klon implicitním cílem při provádění `hg pull`\n"
 "a jiných příkazů souvisejících se vzdáleným repozitářem. To, co bude\n"
-"staženo, uvidí příkazem `hg incoming`:"
+"staženo, uvidí Alice příkazem `hg incoming`:"
 
 #: src/basic/index.txt:586
 msgid ""
 "Notice how this is symmetric to when Bob executed `hg outgoing` in his\n"
 "clone. She decides to go ahead and pull Bob's changes:"
 msgstr ""
-"Všimněte si symetrie výstupu s výstupem po Bobově `hg outgoing`. Alice\n"
+"Všimněte si symetrie výstupu u Alice s výstupem po Bobově `hg outgoing`. Alice\n"
 "se rozhodne, že si Bobovy změny stáhne:"
 
 #: src/basic/index.txt:602
 "right away. In this case she does update:"
 msgstr ""
 "Rodičovská revize je nezměněna, protože Alice mohla právě pracovat na\n"
-"vlastní změně a o okamžitou aktualizaci svého repozitáře nemusí mít\n"
-"zájem. V tomto případě ale zájem má:"
+"vlastní změně a o okamžitou aktualizaci svého repozitáře nemusela mít\n"
+"zájem. Nyní ale zájem má:"
 
 #: src/basic/index.txt:619
 msgid ""
 msgstr ""
 "2. Vytvořte dva klony svého repozitáře. Všimněte si, jak soubor\n"
 "  ``.hg/hgrc`` vyjadřuje umístění původního repozitáře. Příkaz\n"
-"  `hg  paths` vám ukáže definované cesty."
+"  `hg paths` vám ukáže definované cesty."
 
 #: src/basic/index.txt:757
 msgid "2. Add another path to ``.hg/hgrc``, such as::"
 "soustavné publikování je vhodnější např. Apache se skriptem\n"
 "``hgweb.cgi``, dodávaným spolu s Mercurialem."
 
-#: src/basic/index.txt:800 src/hgsubversion/index.txt:330
+#: src/basic/index.txt:800
+#: src/hgsubversion/index.txt:330
 #: src/tasks/index.txt:943
 msgid ""
 "Summary\n"
 msgstr ""
 "Extenze vyžaduje pojítka (bindins) Python-Subversion. Ve Windows jsou\n"
 "součástí aplikace TortoiseHg, v Linuxu musíte vyhledat paket\n"
-"``python-subversion`` nebo podobný. Alice povolí extenzi hgsubversion\n"
+"``python-subversion`` nebo podobný. Alice povolí extenzi ``hgsubversion``\n"
 "zápisem::"
 
 #: src/hgsubversion/index.txt:43
-msgid ""
-"  $ hg clone https://hgsubversion.googlecode.com/hg/#1.1.2 hgsubversion"
+msgid "  $ hg clone https://hgsubversion.googlecode.com/hg/#1.1.2 hgsubversion"
 msgstr " $ hg clone https://hgsubversion.googlecode.com/hg/#1.1.2 hgsubversion"
 
 #: src/hgsubversion/index.txt:45
 "Again, this is necessary since Subversion is a strictly linear system.\n"
 "The new history looks like this:"
 msgstr ""
-"Toto je nezbytné, protože Subversion je přísně lineární systém. Nová "
-"historie\n"
+"Toto je nezbytné, protože Subversion je přísně lineární systém. Nová historie\n"
 "vypadá takto:"
 
 #: src/hgsubversion/index.txt:333
 "client. This immediately gives you the following advantages compared\n"
 "to the normal Subversion client:"
 msgstr ""
-"Extenze hgsubversion nám umožňuje používat Mercurial jako klienta\n"
+"Extenze ``hgsubversion`` nám umožňuje používat Mercurial jako klienta\n"
 "systému Subversion. To nám přináší následující výhody oproti\n"
 "normálnímu klientovi Subversion:"
 
 " become sufficiently fast. Mercurial is designed to make local access\n"
 " fast."
 msgstr ""
-" Lidé začnou pracovat odlišně, jestliže jsou jejich nástroje dostatečně "
-"rychlé.\n"
+" Lidé začnou pracovat odlišně, jestliže jsou jejich nástroje dostatečně rychlé.\n"
 " Mercurial je navržen pro rychlý lokální přístup."
 
 #: src/hgsubversion/index.txt:346
 "in Mercurial, but hgsubversion still does a good job at interpreting\n"
 "the developers' intentions."
 msgstr ""
-"Tento druh \"škváry\" nelze vždy prezentovat rozumným způsobem\n"
-"v Mercurialu, nicméně extenze hgsubversion je při interpretaci dobrým\n"
+"``\"škváry\" nelze vždy prezentovat rozumným způsobem\n"
+"v Mercurialu, nicméně extenze hgsubversion`` je při interpretaci dobrým\n"
 "pomocníkem."
 
 #: src/index.txt:12
 "This guide will show you how Mercurial can be used to talk with remote\n"
 "repositories over HTTP and SSH."
 msgstr ""
-"Tento průvodce vám ukáže jak lze použít Mercurialu pro komunikaci se\n"
+"Tato kapitola vám ukáže jak lze použít Mercurialu pro komunikaci se\n"
 "vzdálenými repozitáři přes HTTP a SSH."
 
 #: src/remote/index.txt:41
 "users have direct access to each other's files like that. This is why\n"
 "Mercurial can access remote repositories over a network connection."
 msgstr ""
-"V části `Základy Mercurialu`__ jste viděli jak si Alice s Bobem mohou "
-"vzájemně\n"
+"V části `Základy Mercurialu`__ jste viděli jak si Alice s Bobem mohou vzájemně\n"
 "posílat a stahovat změny v témže souborovém systému. Taková situace je\n"
 "pohodlná, ale většina uživatelů takový přímý přístup nemá. Proto Mercurial\n"
 "podporuje vzdálený přístup přes síťové připojení.\n"
 
 #: src/remote/index.txt:56
 msgid "* SSH: the secure shell protocol used on many Unix systems."
-msgstr ""
-"* SSH: bezpečný protokol rozhranní (shell), používaný mnoha Unixovými "
-"systémy."
+msgstr "* SSH: bezpečný protokol rozhranní (shell), používaný mnoha Unixovými systémy."
 
 #: src/remote/index.txt:58
 msgid ""
 " shell."
 msgstr ""
 " Máte-li již účet na serveru s nainstalovaným Mercurialem, potom použití\n"
-" SSH je nejbezpečnější způsob uzavření repozitáře. Je možné nastavit\n"
-" účet s omezeným oprávněním, takže uživatelé mohou provádět pouze ty\n"
-" příkazy, které souvisí s Mercurialem."
+" SSH je nejbezpečnější způsob omezení přístupu k repozitáři. Je možné\n"
+" nastavit účet s omezeným oprávněním, takže uživatelé mohou provádět\n"
+" pouze ty příkazy, které souvisí s Mercurialem."
 
 #: src/remote/index.txt:65
 msgid ""
 "a complete copy of the repository and the ``default`` branch is\n"
 "checked out."
 msgstr ""
-"Jak lze vidět, neliší se to příliš od způsobu, kterým Alice klonovala "
-"repozitář\n"
-"s použitím cesty souborového systému; v obou případech je výsledkem\n"
+"Jak lze vidět, neliší se to příliš od způsobu, kterým Alice klonovala repozitář\n"
+"s použitím cesty v systému souborů; v obou případech je výsledkem\n"
 "úplná kopie repozitáře s vybranou větví ``default``."
 
 #: src/remote/index.txt:97
 "what makes it feasible to create as many local throw-away clones as\n"
 "you like."
 msgstr ""
-"Vytvoření lokálního klonu je efektivnější záležitost, než vytvoření klonu "
-"přes HTTP.\n"
-"Není to jenom proto, že načítání dat přes síť je pomalejší než z lokálního "
-"disku,\n"
-"ale i proto, že lokální klon opakovaně využívá prostor v adresáři ``.hg`` s "
-"použitím\n"
-"hardlinků mezi soubory. Dva klony takto sdílejí prostor na disku, zabraný "
-"dvěma\n"
+"Vytvoření lokálního klonu je efektivnější záležitost, než vytvoření klonu přes HTTP.\n"
+"Není to jenom proto, že načítání dat přes síť je pomalejší než z lokálního disku,\n"
+"ale i proto, že lokální klon opakovaně využívá prostor v adresáři ``.hg`` s použitím\n"
+"hardlinků mezi soubory. Dva klony takto sdílejí prostor na disku, zabraný dvěma\n"
 "adresáři ``.hg`` a pouze jednou pracovní kopií repozitáře."
 
 #: src/remote/index.txt:107
 "her own independent copy of the repository and work on it locally. She\n"
 "can compare her clone with the remote server:"
 msgstr ""
-"To je podstata necentralozované správy revizí --- Alice si může vytvořit\n"
+"To je podstata necentralizované správy revizí --- Alice si může vytvořit\n"
 "nezávislou kopii repozitáře a lokálně na ní pracovat. Svůj klon může\n"
 "porovnávat se vzdáleným serverem."
 
 "Serving a Repository over HTTP\n"
 "------------------------------"
 msgstr ""
-"Podání repozitáře pře HTTP\n"
-"--------------------------"
+"Nabídnutí repozitáře pře HTTP\n"
+"-----------------------------"
 
 #: src/remote/index.txt:139
 msgid ""
 "or even for browsing the history yourself."
 msgstr ""
 "Jak již bylo dříve zmíněno, Mercurial má vestavěný webový server. Ten lze\n"
-"použít k rychlému sdílení repozitáře s jiným strojem v síti LAN nebo "
-"dkokonce\n"
+"použít k rychlému sdílení repozitáře s jiným strojem v síti LAN nebo dokonce\n"
 "pro brouzdání v historii revizí."
 
 #: src/remote/index.txt:143
 "computers :-)"
 msgstr ""
 "Repozitářem lze nyní brouzdat v normálním webovém prohlížeči na adrese\n"
-"http://localhost:8000/. Zde uvidíme historii projektu s lineárním grafem, "
-"můžeme\n"
+"http://localhost:8000/. Zde uvidíme historii projektu s lineárním grafem, můžeme\n"
 "prohlížet jednotlivé changesety, seznamy tagů a větví, můžeme anotovat\n"
 "soubory a vyjmout kteroukoliv revizi jako tarball nebo komprimovaný soubor.\n"
-"Jinými slovy, vestavěnýn webový server je velice vhodný nástroj jak pro "
-"lidi,\n"
+"Jinými slovy, vestavěnýn webový server je velice vhodný nástroj jak pro lidi,\n"
 "tak pro počítače :-)."
 
 #: src/remote/index.txt:161
 msgstr ""
 "Stane se to, že webový server Mercurialu vás implicitně nenechá poslat\n"
 "změny přes HTTP bez zadání HTTPS URL. Alice může zneplatnit tento\n"
-"požadavek použitím opce ``--config web.push_ssl=No`` při podání (serve)\n"
+"požadavek použitím opce ``--config web.push_ssl=No`` při nabízení (serve)\n"
 "repozitáře. Nejprve zlikviduje starý proces `hg serve` a potom spustí nový:"
 
 #: src/remote/index.txt:205
 "where you authenticate users against an LDAP database, then you just\n"
 "reuse that for Mercurial."
 msgstr ""
-"Všimněte si, že Bobovo poslání (push) bylo zrušeno, aniž by Bob dostal "
-"šanci\n"
+"Všimněte si, že Bobovo poslání (push) bylo zrušeno, aniž by Bob dostal šanci\n"
 "zadat uživatelské jméno či heslo. Důvodem je to, že vestavěný webový server\n"
-"nepodporuje autentifikaci, neboť není vybaven správou uživatelů. U tohoto "
-"serveru\n"
+"nepodporuje autentifikaci, neboť není vybaven správou uživatelů. U tohoto serveru\n"
 "se nepředpokládá, že bude používan v širším prostředí. Pro připojení\n"
-"k www použijete skript ``hgweb.cgi``, dodávaný s Mercurialem, který "
-"spustíte\n"
+"k www použijete skript ``hgweb.cgi``, dodávaný s Mercurialem, který spustíte\n"
 "v opravdovém webovém serveru, jako je např. Apache. Tento webový server\n"
-"má potřebnou infrastrukturu pro řádné ověření uživatele. Výhodou tohoto "
-"nastavení\n"
-"je to, že pro ověření můžete použít svou preferovanou metodu: máte-li "
-"nastavení,\n"
-"ve kterém ověřujete uživatele proti databázi LDAP, potom jej použijete i "
-"pro\n"
+"má potřebnou infrastrukturu pro řádné ověření uživatele. Výhodou tohoto nastavení\n"
+"je to, že pro ověření můžete použít svou preferovanou metodu: máte-li nastavení,\n"
+"ve kterém ověřujete uživatele proti databázi LDAP, potom jej použijete i pro\n"
 "Mercurial."
 
 #: src/remote/index.txt:229
 "`caching of HTTP(S) credentials`_ below."
 msgstr ""
 "Zde se žádné ověřování neprovádělo, ale ve většíně reálných případů budete\n"
-"muset provést autentifikaci nejen pro posílání changesetů ale někdy i pro "
-"jejich\n"
+"muset provést autentifikaci nejen pro posílání changesetů ale někdy i pro jejich\n"
 "stahování. Otázku `caching of HTTP(S) credentials`_ probereme dále."
 
-#: src/remote/index.txt:263 src/remote/index.txt:316
+#: src/remote/index.txt:263
+#: src/remote/index.txt:316
 msgid ""
 "Filesystem Permissions\n"
 "----------------------"
 msgstr ""
-"Oprávnění pro systém suborů\n"
-"---------------------------"
+"Oprávnění pro systém souborů\n"
+"----------------------------"
 
 #: src/remote/index.txt:266
 msgid ""
 "run as some user on the server and that user must have read access to\n"
 "the repository files in order to serve them."
 msgstr ""
-"Přistoupíme-li k repozitáři pomocí skriptu ``hgweb.cgi``, potom tento "
-"přístup\n"
+"Přistoupíme-li k repozitáři pomocí skriptu ``hgweb.cgi``, potom tento přístup\n"
 "je vlastně realizován webovým serverem pro který musíme mít potřebné\n"
 "oprávnění k zápisu, abychom mohli na tomto serveru publikovat svůj repozitář."
 
 "system administrators will therefore prefer the HTTP based setup\n"
 "instead since that ties into their existing webserver setup."
 msgstr ""
-"Z toho vyplývá, že účet pro SSH server není potřebný. Mnozí administrátoři "
-"budou\n"
+"Z toho vyplývá, že účet pro SSH server není potřebný. Mnozí administrátoři budou\n"
 "ale dávat přednost sestavě založené na HTTP, protože ta je váže k jejich\n"
-"existující sestavě webového serverul."
+"existující sestavě webového serveru."
 
 #: src/remote/index.txt:288
 msgid ""
 "user. The only thing to remember is that the syntax is a URL syntax\n"
 "and not a ``scp`` or ``rsync`` SSH path. So you write::"
 msgstr ""
-"Ovšem, máte-li učet na serveru a je-li na systému nainstalovaný Mercurial, "
-"potom\n"
-"je protokol SSH velmi snadno použitelný. Nutno si pamatovat pouze to, že "
-"syntaxe\n"
+"Ovšem, máte-li učet na serveru a je-li na systému nainstalovaný Mercurial, potom\n"
+"je protokol SSH velmi snadno použitelný. Nutno si pamatovat pouze to, že syntaxe\n"
 "je syntaxí URL a nikoliv záležitostí cesty SSH - ``scp`` nebo `rsync``.\n"
 "Takže napíšete::"
 
 "  connection can be made without you entering any password, otherwise\n"
 "  ``ssh`` will prompt you for a password like normal."
 msgstr ""
-"  SSH Agent je program, který běží na pozadí a uchovává v paměti "
-"dešifrovanou verzi\n"
-"  vašeho privátního klíče pro SSH. Kdykoliv potřebujete provést SSH "
-"spojení, zeptá se\n"
-"  program ``ssh`` Agenta, má-li vhodný dešifrovaný privátní klíč. Pokud "
-"ano, uskuteční\n"
-"  se spojení bez vašeho zásahu, v opačném případě vás ``ssh`` požádá o "
-"heslo,\n"
+"  SSH Agent je program, který běží na pozadí a uchovává v paměti dešifrovanou verzi\n"
+"  vašeho privátního klíče pro SSH. Kdykoliv potřebujete provést SSH spojení, zeptá se\n"
+"  program SSH Agenta, má-li vhodný dešifrovaný privátní klíč. Pokud ano, uskuteční\n"
+"  se spojení bez vašeho zásahu, v opačném případě vás ``ssh`` požádá o heslo,\n"
 "  jako normálně."
 
 #: src/remote/index.txt:364
 "  ve Windows použijete Pageant_ programu Putty."
 
 #: src/remote/index.txt:367
-msgid ""
-".. _pageant: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.60/htmldoc/Chapter9.html"
-msgstr ""
-".. _pageant: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.60/htmldoc/Chapter9.html"
+msgid ".. _pageant: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.60/htmldoc/Chapter9.html"
+msgstr ".. _pageant: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.60/htmldoc/Chapter9.html"
 
 #: src/remote/index.txt:369
 msgid ""
 "you will have to install the apropriate backend libraries yourself."
 msgstr ""
 "Toto je standardní řešení při použití TortoiseHg ve Windows, neboť tato\n"
-"aplikace potřebnou extenzi i knihovnu pro komunikaci s heslem na pozadí.\n"
-"V jiných systémech si musíte vhodné knihovny nainstalovat sám."
+"aplikace obsahuje potřebnou extenzi i knihovnu pro komunikaci s heslem na\n"
+"pozadí. V jiných systémech si musíte vhodné knihovny nainstalovat sám."
 
 #: src/remote/index.txt:390
 msgid ""
 "have more sites you want to store the password for, then you need to\n"
 "use different keys for each host::"
 msgstr ""
-"Sekce ``[auth]`` obsahuje řadu vstupů, seskupených podle zvoleného klíče. "
-"Výše\n"
-"jsme použili ``bb`` jako klíč pro Bitbucket. Máte-li víc míst, pro které "
-"potřebujete\n"
-"uložit hesla, můžete pro každého hostitele použít růzhý klíč::"
+"Sekce ``[auth]`` obsahuje řadu vstupů, seskupených podle zvoleného klíče. Výše\n"
+"jsme použili ``bb`` jako klíč pro Bitbucket. Máte-li víc míst, pro které potřebujete\n"
+"uložit hesla, můžete pro každého hostitele použít různý klíč::"
 
 #: src/remote/index.txt:419
 msgid ""
 "URLs. You enable the `schemes extension`_ and can then add the\n"
 "following to your configuration file::"
 msgstr ""
-"Mercurial má standardní extenzi, která vám pomůže zkrátit onen URL.\n"
-"Povolíte extenzi `schemes`_ a do svého konfiguračního souboru můžete\n"
-"přidat následující::"
+"Mercurial má standardní extenzi, která vám pomůže zkrátit dlouhou.\n"
+"adresu URL. Povolíte extenzi `schemes`_ a do svého konfiguračního\n"
+"souboru můžete přidat následující::"
 
 #: src/remote/index.txt:473
 msgid ""
 msgstr "  hg clone https://bitbucket.org/aragost/private"
 
 #: src/remote/index.txt:484
-msgid ""
-".. _schemes extension: http://mercurial.selenic.com/wiki/SchemesExtension"
+msgid ".. _schemes extension: http://mercurial.selenic.com/wiki/SchemesExtension"
 msgstr ".. _schemes : http://mercurial.selenic.com/wiki/SchemesExtension"
 
 #: src/remote/index.txt:486
 "also used the oportunity to enable compression for the SSH tunnel,\n"
 "which will improve performance overall."
 msgstr ""
-"Všimněte si, že tato konfigurace dokonce dosadí vaše uživatelské jméno. Na "
-"to se\n"
-"snadno zapomene při používání SSH s Bitbucket. Využili jsme také "
-"příležitosti\n"
+"Všimněte si, že tato konfigurace dokonce dosadí vaše uživatelské jméno. Na to se\n"
+"snadno zapomene při používání SSH s Bitbucket. Využili jsme také příležitosti\n"
 "povolit kompresi pro tunel SSH, což celkově zlepšuje výkon."
 
 #: src/remote/index.txt:516
 "``bb``, then you can begin using ``ssh://bb/`` style URLs with\n"
 "Mercurial."
 msgstr ""
-"Používáte-li Putty_ ve Windows (instalační paket je součástí instalace "
-"TortoiseHg),\n"
-"můžete učinit totéž konfigurací a uložením připojení. Uložíte-li konfiguraci "
-"pod\n"
-"jménem ``bb``, potom můžete v Mercurialu začít používat způsob připojení "
-"``ssh://bb/``."
+"Používáte-li Putty_ ve Windows (instalační paket je součástí instalace TortoiseHg),\n"
+"můžete učinit totéž konfigurací a uložením připojení. Uložíte-li konfiguraci pod\n"
+"jménem ``bb``, potom můžete v Mercurialu začít používat způsob připojení ``ssh://bb/``."
 
 #: src/remote/index.txt:522
 msgid ""
 ".. _OpenSSH: http://www.openssh.com/\n"
 ".. _Putty: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/"
 
-#: src/remote/index.txt:526 src/subrepositories/index.txt:414
+#: src/remote/index.txt:526
+#: src/subrepositories/index.txt:414
 #: src/tasks/index.txt:815
 msgid ""
 "Exercises\n"
 "2. Create a private repository called ``test`` and clone it to your\n"
 "  local machine."
 msgstr ""
-"2. Vytvořte privátní repozitář nazvaný ``test`` a naklonujte si jej do "
-"svého\n"
+"2. Vytvořte privátní repozitář nazvaný ``test`` a naklonujte si jej do svého\n"
 "  počítače."
 
 #: src/remote/index.txt:534
 msgid ""
 "3. Add and commit a file to the repository and push it back to\n"
 "  Bitbucket."
-msgstr ""
-"3. Přidejte a komitujte soubor do repozitáře a pošlete jej zpět do Bitbucket."
+msgstr "3. Přidejte a komitujte soubor do repozitáře a pošlete jej zpět do Bitbucket."
 
 #: src/remote/index.txt:537
 msgid ""
 "4. Make a clone of https://bitbucket.org/aragost/hello/ on your local\n"
 "  machine."
-msgstr ""
-"4. Vytvořte ve svém počítači klon složky https://bitbucket.org/aragost/hello/"
+msgstr "4. Vytvořte ve svém počítači klon složky https://bitbucket.org/aragost/hello/"
 
 #: src/remote/index.txt:540
 msgid ""
 "5. Create a new repository on Bitbucket called ``hello`` and push the\n"
 "  hello clone from your machine up to Bitbucket."
 msgstr ""
-"5. Vytvořte v Bitbucket nový repozitář nazvaný ``hello`` a pošlete (push) "
-"klon\n"
+"5. Vytvořte v Bitbucket nový repozitář nazvaný ``hello`` a pošlete (push) klon\n"
 "  'hello' ze svého počítače do Bitbucket."
 
 #: src/remote/index.txt:543
 "  ``test`` clone on Bitbucket? How does Mercurial know if the\n"
 "  repositories are related?"
 msgstr ""
-"  Co se stane, když se pokusíte poslat (push) z vašeho klonu ``hello`` do "
-"vašeho\n"
-"  klonu ``test`` na Bitbucket? Jak Mercurial pozná, že jsou repozitáře "
-"spřízněny?"
+" Co se stane, když se pokusíte poslat (push) z vašeho klonu ``hello`` do vašeho\n"
+" klonu ``test`` na Bitbucket? Jak Mercurial pozná, že jsou repozitáře spřízněny?"
 
 #: src/subrepositories/index.txt:12
 msgid ""
 "repositories. However where meaningful commands take a `--subrepo`\n"
 "option to recurse down into the subrepositories."
 msgstr ""
-"Základní příkazy pro subrepozitáře jsou stejné, jako pro normální "
-"repozitáře.\n"
+"Základní příkazy pro subrepozitáře jsou stejné, jako pro normální repozitáře.\n"
 "Subrepozitáře jsou zahrnuty do operace doplněním příkazu opcí `--subrepo`."
 
 #: src/subrepositories/index.txt:34
 msgid ""
 "  The way to interpret the .hgsub file is as a set of lines of the\n"
 "  form:"
-msgstr ""
+msgstr "  Soubor `.hgsub` lze interpretovat přiřazení ve tvaru:\n"
 
 #: src/subrepositories/index.txt:82
 msgid "    ``where/to/put/the/subrepo = where/to/get/the/subrepo``"
 msgid ""
 "  The left-hand side is a path relative to the root of your clone and\n"
 "  it tells Mercurial where to put the subrepository in your clone."
-msgstr ""
+msgstr "  Na levé straně je relativní cesta k místu umístění subrepozitáře."
 
 #: src/subrepositories/index.txt:87
 msgid ""
 "  will naturally take the changesets from\n"
 "  ``where/to/get/the/subrepo``."
 msgstr ""
+"  Na pravé straně je buď relativní nebo absolutní cesta k místu, odkud\n"
+"  má být klon převzat. Příkazem ``hg clone mainrepo my-main``, vytvoří\n"
+"  Mercurial nový repozitář v ``my-main/where/to/put/the/subrepo``\n"
+"  a naplní jej changesety, převzatými z\n"
+"  ``mainrepo/where/to/get/the/subrepo``. "
 
 #: src/subrepositories/index.txt:96
 msgid ""
 "  In the simple case where you have 'subrepo = subrepo', you end up\n"
 "  with Mercurial doing these commands"
 msgstr ""
+"  V jednoduchém případě, kdy 'subrepo = subrepo', provedete v Mercurialu\n"
+"  tyto příkazy"
 
 #: src/subrepositories/index.txt:106
 msgid ""
 "  and if you had used ``subrepo = ../subrepo``, then the commands\n"
 "  would be"
 msgstr ""
+"  a jestliže jste použil přiřazení ``subrepo = ../subrepo``, potom\n"
+"  ony příkazy budou"
 
 #: src/subrepositories/index.txt:116
 msgid ""
 "  where the last URL is the normalization version of\n"
 "  ``http://server/repos/repo/../subrepo``"
 msgstr ""
+"  kde poslední URL je normalizovaná verze\n"
+"  ``http://server/repos/repo/../subrepo``"
 
 #: src/subrepositories/index.txt:120
 msgid ""
 msgstr ""
 "Řekněme, že jistá společnost má nějaké knihovny v repozitářích Subversion\n"
 "a z nějakých důvodů je nemůže konvertovat do Mercurialu. To není\n"
-"problém, protože Mercurial umí používat repozitáře Subversion jako "
-"subrepozitáře.\n"
+"problém, protože Mercurial umí používat repozitáře Subversion jako subrepozitáře.\n"
 "Postup je stejný jako výše až na to, že v souboru ``.hgsub`` předsadíme\n"
 "``[svn]`` před URL."
 
 "subrepository in the ``.hgsubstate`` file."
 msgstr ""
 "Jak už bylo zmíněno, ``.hgsubstate`` se nemá editovat. Pokud ale chcete\n"
-"subrepozitář přepnout na jinou revizi, potom do něho vstupte a k této "
-"revizi\n"
+"subrepozitář přepnout na jinou revizi, potom do něho vstupte a k této revizi\n"
 "jej aktualizujete. Tato změna musí být také zaznamenána ve vnějším\n"
 "repozitáři. V něm tedy provedete komit, což změní stav subrepozitáře\n"
 "v souboru ``.hgsubstate``."
 "je nejprve aktualizován repozitář a potom subrepozitáře podle\n"
 "aktualizované verze souboru ``.hgsubstate``. To může také\n"
 "zahrnovat stahování z cesty subrepozitáře, nebyla-li revize souboru\n"
-"``.hgsubstate`` dosud stažena (pulled).<Upřímně řečeno, sám tomu nerozumím >"
+"``.hgsubstate`` dosud stažena (pulled)."
 
 #: src/subrepositories/index.txt:312
 msgid ""
 "certain folder."
 msgstr ""
 "Nyní chceme přeměnit složku na subrepozitář. Nejpvre v repozitáři\n"
-"vytvoříme složku. To se provede konverzí originálního repozitáře na "
-"repozitář\n"
+"vytvoříme složku. To se provede konverzí originálního repozitáře na repozitář\n"
 "a použitím mapy souborů ke sdělení, že máme jen o určitou složku."
 
 #: src/subrepositories/index.txt:352
 msgstr ""
 "Mapa souborů určuje, co má být zahrnuto do složky; navíc existuje mapování\n"
 "změn názvů, což zajišťuje, že kořenový adresář vytvářeného repozitáře bude\n"
-"stále obsah složky zahrnovat. Potom provedeme konverzi a budeme mít "
-"repozitář\n"
-"pouze s těmi changesety, které byly editovány uvnitř složky. Tento "
-"repozitář\n"
+"stále obsah složky zahrnovat. Potom provedeme konverzi a budeme mít repozitář\n"
+"pouze s těmi changesety, které byly editovány uvnitř složky. Tento repozitář\n"
 "potom můžeme včlenit jako subrepozitář, jak bylo dříve popsáno."
 
 #: src/subrepositories/index.txt:384
 msgid ""
 "Other commands that can work on subrepositories needs a `--subrepos`\n"
 "option to recurse through the subrepositories."
-msgstr ""
-"Jiné příkazy pro práci v subrepozitářích potřebují doplněk opce `--subrepos`."
+msgstr "Jiné příkazy pro práci v subrepozitářích potřebují doplněk opce `--subrepos`."
 
 #: src/subrepositories/index.txt:404
 msgid ""
 msgid ""
 "Using `hgtk log`, Carla can see how the new branch is attached to the\n"
 "``default`` branch:"
-msgstr ""
-"Připojení nové větve k větvi ``default`` si Karla prohlédne ve Verpánku "
-"(`thg log`):"
+msgstr "Připojení nové větve k větvi ``default`` si Karla prohlédne ve Verpánku (`thg log`):"
 
 #: src/tasks/index.txt:288
 msgid ""
 "The two heads are clearly visible and Carla updates to the ``issue-1``\n"
 "branch:"
-msgstr ""
-"Obě větve jsou přehledně zobrazeny a Karla provede aktualizaci k větvi "
-"``issue-1``:"
+msgstr "Obě větve jsou přehledně zobrazeny a Karla provede aktualizaci k větvi ``issue-1``:"
 
 #: src/tasks/index.txt:297
 msgid ""
 "  danger of using `--force` is that it disables all checks, whereas\n"
 "  `--new-branch` wont let you do things like pushing multiple heads."
 msgstr ""
+"  Flag `--new-branch` byl zaveden ve verzi Mercurial 1.6. Starší\n"
+"  verze požadovaly použití opce `--force`. Použití `--force` bylo\  nebezpečné z toho důvodu, že vyřazovalo veškerou kontrolu,\n"
+"  zatímco `--new-branch` vám nedovolí věci, jako je posílání (push)\n"
+"  dvojích čel (heads)."
 
 #: src/tasks/index.txt:402
 msgid "Sure enough, adding the flag makes the push go through:"
 "  Ve Windows je nutné si uvědomit, že příkaz `hg serve` zpřístupní\n"
 "  repozitář implicitně na portu 8000, takže se Mercurial pokusí\n"
 "  pojmenovat klon nějak jako ``172.16.0.8000``, což je pro Windows\n"
-"  neplatný název. Měli byste tedy zadat další argument příkazu `hg clone "
-"~`,\n"
+"  neplatný název. Měli byste tedy zadat další argument příkazu `hg clone ~`,\n"
 "  aby dostal klon vhodné jméno."
 
 #: src/tasks/index.txt:845
 "  Fill in the missing cantons for French, German, and Italian and\n"
 "  commit the change. Wait for the others to finish expanding their\n"
 "  abbreviations."
-msgstr ""
-"  Doplňte chybějící kantony pro francouzštinu, němčinu, italštinu/n  a "
-"komituje změnu. Počkekte, až  ostatní dokončí doplňování svých zkratek."
+msgstr "  Doplňte chybějící kantony pro francouzštinu, němčinu, italštinu/n  a komituje změnu. Počkekte, až  ostatní dokončí doplňování svých zkratek."
 
 #: src/tasks/index.txt:898
 msgid ""
 "  merge tool will be run. Under Windows and under Linux, KDiff3 is\n"
 "  the default tool. It looks like this when started:"
 msgstr ""
-"2. Konflikt se zjistí, když K stáhne změny a zadá `hg merge`./n  V "
-"závislosti na aktuální konfiguraci  Mercurialu se spustí slučovací\n"
+"2. Konflikt se zjistí, když K stáhne změny a zadá `hg merge`./n  V závislosti na aktuální konfiguraci  Mercurialu se spustí slučovací\n"
 "  procedura. Implicitním nástrojem v Linuxu a ve Windows je KDiff3.\n"
 "  Po otevření vypadá asi takto:"
 
 "Ukázali jsme si jak lze použít pojmenovaných větví ke členění\n"
 "repozitáře Mercurialu. Větvení umožňuje pracovat samostatně ve více\n"
 "větvích současně."
+