Commits

Martin Geisler committed 6862099 Merge

po-cs: merged

Comments (0)

Files changed (1)

 msgstr ""
 "Project-Id-Version: aragost Trifork Mercurial Kick Start\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: <mg@aragost.com>\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-28 17:41+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-27 13:44+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-29 12:09+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-29 10:32+0100\n"
 "Last-Translator: Tovim <tovim@seznam.cs>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "Language: cs\n"
 "Please get in contact if you have ideas for improvements or if you\n"
 "want to contribute a chapter."
 msgstr ""
+"The Mercurial Kick Start guide is maintained by `Martin Geisler`_.\n"
+"Please get in contact if you have ideas for improvements or if you\n"
+"want to contribute a chapter."
 
 #: src/about/index.txt:20
 msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/about/index.txt:23
+#, fuzzy
 msgid " $ hg clone https://bitbucket.org/aragost/kick-start/"
-msgstr " $ hg clone https://bitbucket.org/aragost/kick-start/"
+msgstr "  hg clone https://bitbucket.org/aragost/private"
 
 #: src/about/index.txt:25
 msgid ""
 "    cat     -> type\n"
 "    echo \"abc\" -> echo abc"
 msgstr ""
-"    ls     -> dir\n"
-"    ca     -> type\n"
+"    ls      -> dir\n"
+"    cat     -> type\n"
 "    echo \"abc\" -> echo abc"
 
 #: src/basic/index.txt:55
 msgstr ""
 "2. Vstupte do ``kick-start`` a vytvořte několik souborů. Zapište je\n"
 "  pro přidání příkazem `hg add`. Můžete také vyzkoušet přikaz\n"
-"  `hg revert` pro zrušení některého z přidaných souborů."
+"  `hg-revert` pro zrušení některého z přidaných souborů."
 
 #: src/basic/index.txt:428
 msgid ""
 "enabled."
 msgstr ""
 "Použijte `hg help subversion` abyste si ověřili, že extenze\n"
-" byla úspěšně povolena"
+"byla úspěšně povolena"
 
 #: src/hgsubversion/index.txt:62
 msgid ""
 " have come a little closer to a working solution."
 msgstr ""
 "* Lokální (offline) komity. Správa verzí je o sledování vývoje kódu.\n"
-"  Měla by umožnit experimentovat s novými nápady a prvky. Tomu\n"
-"  napomáhají časté lokální komity - třeba každých pět minut."
+" Měla by umožnit experimentovat s novými nápady a prvky. Tomu\n"
+" napomáhají časté lokální komity - třeba každých pět minut."
 
 #: src/hgsubversion/index.txt:352
 msgid ""
 "We welcome new contributions, please see the `about page`_ for more\n"
 "information."
 msgstr ""
+"We welcome new contributions, please see the `about page`_ for more\n"
+"information."
 
 #: src/index.txt:49
 msgid ".. _about page: about/"
 msgstr ""
-".. __: `Basic Mercurial`_\n"
-".. __: `Task Based Development`_\n"
-".. __: `Remote Repositories`_\n"
-".. __: `Interacting with Subversion`_\n"
-".. __: `Subrepositories`_\n"
+".. __: `Základy Mercurialu`_\n"
+".. __: `Práce s větvemi`_\n"
+".. __: `Vzdálené repozitáře`_\n"
+".. __: `Spolupráce se Subversion`_\n"
+".. __: `Subrepozitáře`_\n"
 "\n"
 ".. _about page: about/"
 
 "pohodlná, ale většina uživatelů takový přímý přístup nemá. Proto Mercurial\n"
 "podporuje vzdálený přístup přes síťové připojení.\n"
 "\n"
-".. __: `Basic Mercurial`_"
+".. __: `Základy Mercurialu`_"
 
 #: src/remote/index.txt:47
 msgid "Mercurial speaks two network protocols:"
 "Caching of HTTP(S) Credentials\n"
 "=============================="
 msgstr ""
+"Caching of HTTP(S) Credentials\n"
+"=============================="
 
 #: src/remote/index.txt:333
 msgid ""
 "  ``ssh`` will prompt you for a password like normal."
 msgstr ""
 "  SSH Agent je program, který běží na pozadí a uchovává v paměti "
-"dešifrvanou verzi\n"
+"dešifrovanou verzi\n"
 "  vašeho privátního klíče pro SSH. Kdykoliv potřebujete provést SSH "
 "spojení, zeptá se\n"
 "  program ``ssh`` Agenta, má-li vhodný dešifrovaný privátní klíč. Pokud "
 "  site-a.username = userA\n"
 "  site-a.password = <secret-a>"
 msgstr ""
+"  [auth]\n"
+"  site-a.prefix = https://hg.site-a.net/\n"
+"  site-a.username = userA\n"
+"  site-a.password = <secret-a>"
 
 #: src/remote/index.txt:424
 msgid ""
 "  site-b.username = userB\n"
 "  site-b.password = <secret-b>"
 msgstr ""
+"  site-b.prefix = https://site-b.org/repos/\n"
+"  site-b.username = userB\n"
+"  site-b.password = <secret-b>"
 
 #: src/remote/index.txt:428
 msgid ".. _auth section: http://www.selenic.com/mercurial/hgrc.5.html#auth"
 #: src/remote/index.txt:484
 msgid ""
 ".. _schemes extension: http://mercurial.selenic.com/wiki/SchemesExtension"
-msgstr ".. _schemes: http://mercurial.selenic.com/wiki/SchemesExtension"
+msgstr ".. _schemes : http://mercurial.selenic.com/wiki/SchemesExtension"
 
 #: src/remote/index.txt:486
 msgid ""
 "2. Create a private repository called ``test`` and clone it to your\n"
 "  local machine."
 msgstr ""
-"2. Vytvořte privátní repozitář nazvaný ``test`` a naklonujte si jej do "
+"2. Vytvořte privátní repozitář nazvaný ``test`` a naklonujte si jej do "
 "svého\n"
-"  počítače."
+"  počítače."
 
 #: src/remote/index.txt:534
 msgid ""
 "4. Make a clone of https://bitbucket.org/aragost/hello/ on your local\n"
 "  machine."
 msgstr ""
-"4. Vytvořte ve svém počítači klon složky https://bitbucket.org/aragost/"
-"hello/-"
+"4. Vytvořte ve svém počítači klon složky https://bitbucket.org/aragost/hello/"
 
 #: src/remote/index.txt:540
 msgid ""
 "  is because you can expand a `hg clone` to `hg init` followed by `hg\n"
 "  pull` (except that you wont get hardlinks as described above)."
 msgstr ""
-"  Všimněte si, že lze poslat changesety do prázdného repozitáře.\n"
-"  Je to proto, že můžete rozšířit `hg clone` na `hg intit` a na\n"
-"  `hg pull` (až na to, že nemáte hardlinky jak popsáno výše)."
+" Všimněte si, že lze poslat changesety do prázdného repozitáře.\n"
+" Je to proto, že můžete rozšířit `hg clone` na `hg intit` a na\n"
+" `hg pull` (až na to, že nemáte hardlinky jak popsáno výše)."
 
 #: src/remote/index.txt:547
 msgid ""
 "   ==========="
 msgstr ""
 "   Podle jazyků\n"
-"   ============="
+"   ============"
 
 #: src/tasks/index.txt:868
 msgid ""
 "   ------"
 msgstr ""
 "   Francouzština\n"
-"   ------------------------"
+"   -------------"
 
 #: src/tasks/index.txt:874
 msgid "   French is spoken in: VD, ..."
 "   ------"
 msgstr ""
 "   Němčina\n"
-"   ----------------"
+"   -------"
 
 #: src/tasks/index.txt:880
 msgid "   German is spoken in: FR, ..."
 "   -------"
 msgstr ""
 "   Italština\n"
-"   ---------------"
+"   ---------"
 
 #: src/tasks/index.txt:886
 msgid "   Italian is spoken in: GR, ..."
 "   -------"
 msgstr ""
 "   Románština\n"
-"   --------------------"
+"   ----------"
 
 #: src/tasks/index.txt:892
 msgid "   Romansh is spoken in: GR."
 "  abbreviations."
 msgstr ""
 "  Doplňte chybějící kantony pro francouzštinu, němčinu, italštinu/n  a "
-"komituje změnu. Počkekte, až ostatní dokončí doplňování svých zkratek."
+"komituje změnu. Počkekte, až  ostatní dokončí doplňování svých zkratek."
 
 #: src/tasks/index.txt:898
 msgid ""
 "Ukázali jsme si jak lze použít pojmenovaných větví ke členění\n"
 "repozitáře Mercurialu. Větvení umožňuje pracovat samostatně ve více\n"
 "větvích současně."
+
+#~ msgid ".. LocalWords: hgsubversion TortoiseHg hg hgtk svn hgignore"
+#~ msgstr ".. LocalWords: hgsubversion TortoiseHg hg hgtk svn hgignore"
+
+#~ msgid ".. LocalWords: aragost Trifork hg TortoiseHg hgtk PyGTK CVS USB"
+#~ msgstr ".. LocalWords: aragost Trifork hg TortoiseHg hgtk PyGTK CVS USB"
+
+#~ msgid ".. LocalWords: hg bugfix hgtk svn bugfixes zeroconf"
+#~ msgstr ".. LocalWords: hg bugfix hgtk svn bugfixes zeroconf"
+
+#~ msgid "* Tovim (Czech translation)"
+#~ msgstr "* Tovim (český překlad)"
+
+#~ msgid ".. _Martin Geisler: mg@aragost.com"
+#~ msgstr ".. _Martin Geisler: mg@aragost.com"
+
+#~ msgid ""
+#~ ".. Mercurial Kick Start: http://mercurial.aragost.com/kick-start/\n"
+#~ "..\n"
+#~ ".. Copyright 2011 aragost Trifork\n"
+#~ "..\n"
+#~ ".. This software may be used and distributed according to the terms of\n"
+#~ ".. the GNU General Public License version 2 or any later version."
+#~ msgstr ""
+#~ ".. Mercurial Kick Start: http://mercurial.aragost.com/kick-start/\n"
+#~ "..\n"
+#~ ".. Copyright 2011 aragost Trifork\n"
+#~ "..\n"
+#~ ".. This software may be used and distributed according to the terms of\n"
+#~ ".. the GNU General Public License version 2 or any later version."
+
+#~ msgid ""
+#~ ".. Mercurial Kick Start: http://mercurial.aragost.com/kick-start/\n"
+#~ "..\n"
+#~ ".. Copyright 2010 aragost Trifork\n"
+#~ "..\n"
+#~ ".. This software may be used and distributed according to the terms of\n"
+#~ ".. the GNU General Public License version 2 or any later version."
+#~ msgstr ""
+#~ ".. Mercurial Kick Start: http://mercurial.aragost.com/kick-start/\n"
+#~ "..\n"
+#~ ".. Copyright 2010 aragost Trifork\n"
+#~ "..\n"
+#~ ".. This software may be used and distributed according to the terms of\n"
+#~ ".. the GNU General Public License version 2 or any later version."
+
+#~ msgid ".. -*- rst -*-"
+#~ msgstr ".. -*- rst -*-"