1. Arne Babenhauserheide
 2. kick-start (de)

Commits

Martin Geisler  committed d533e22

po-de: removed Danish translations

 • Participants
 • Parent commits e73c373
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File po/de.po

View file
 • Ignore whitespace
 "Project-Id-Version: aragost Trifork Mercurial Kick Start\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: <mg@aragost.com>\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-03-28 17:41+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-11 09:39+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-11 14:12+0200\n"
 "Last-Translator: Martin Geisler <mg@lazybytes.net>\n"
 "Language-Team: Danish\n"
 "Language: da\n"
 "  [ui]\n"
 "  username = Firstname Lastname <example@example.net>"
 msgstr ""
-"  [ui]\n"
-"  username = Fornavn Efternavn <example@example.net>"
 
 #: src/basic/index.txt:135
 msgid ""
 "Basic Commands\n"
 "=============="
 msgstr ""
-"Basale kommandoer\n"
-"================="
 
 #: src/basic/index.txt:149
 msgid ""
 "are using TortoiseHg under Windows, then you might want to also refer\n"
 "to their `quick start guide`_."
 msgstr ""
-"Vi vil nu lave en hurtig tur gennem de mest basale kommandoer.\n"
-"Kommandoerne ligne alle sammen kommandoerne fra ældre systemer såsom\n"
-"Subversion eller sågar CVS. Hvis du bruger TortoiseHg under Windows,\n"
-"så vil du måske referere til deres `quick start guide`_."
 
 #: src/basic/index.txt:154
 msgid ""
 "Creating a Repository\n"
 "---------------------"
 msgstr ""
-"Oprettelse af et depot\n"
-"----------------------"
 
 #: src/basic/index.txt:159
 msgid "Create a repository with the `hg init` command:"
-msgstr "Opret et depot med `hg init` kommandoen:"
+msgstr ""
 
 #: src/basic/index.txt:169
 msgid ""
 "ourselves and issued a blank `hg init` inside that directory to turn\n"
 "it into a repository."
 msgstr ""
-"Kommandoen opretter en ny mappe som er det nye depot. Vi kunne også\n"
-"have lavet ``example`` mappen selv og så udført `hg init` indeni denne\n"
-"mappe for at lave den om til et depot."
 
 #: src/basic/index.txt:174
 msgid "Entering ``example`` we can look around:"
-msgstr "Vi kan gå ind i ``example`` og se os om:"
+msgstr ""
 
 #: src/basic/index.txt:185
 msgid ""
 "directory in the repository root. Mercurial stores the history and\n"
 "some other administrative files inside this directory."
 msgstr ""
-"Som du kan se, så er det nye depot tomt med undtagelse af en ``.hg``\n"
-"mappe i roden af depotet. Mercurial gemmer historien og nogle andre\n"
-"administrative filer inden i denne mappe."
 
 #: src/basic/index.txt:189
 msgid ""
 "Creating a Changeset\n"
 "--------------------"
 msgstr ""
-"Oprettelse af en ændring\n"
-"------------------------"
 
 #: src/basic/index.txt:192
 msgid ""
 "Let us create a file and ask Mercurial about the status of the\n"
 "repository:"
-msgstr "Lad os oprette en fil og spørge Mercurial om status for depotet:"
+msgstr ""
 
 #: src/basic/index.txt:202
 msgid ""
 "it is not yet tracked. This is just like, say, Subversion. We can add\n"
 "the file:"
 msgstr ""
-"Dette svar fortæller os at ``hello.txt`` er ukendt for Mercurial, dvs.\n"
-"at filen endnu ikke følges. Det er på samme måde som i f.eks.\n"
-"Subversion. Vi kan tilføje filen:"
 
 #: src/basic/index.txt:213
 msgid ""
 "which changes the status to \"A\" for \"added\". The file is not yet\n"
 "stored in the repository history --- we'll do this by making a commit:"
 msgstr ""
-"hvilket ændrer status til \"A\" som står for \"added\" (tilføjet). Filen\n"
-"er endnu ikke gemt i depotets historie --- vi vil gøre det nu ved at\n"
-"deponere:"
 
 #: src/basic/index.txt:221
 msgid ""
 "No output indicates success --- Mercurial wont interrupt you unless\n"
 "necessary."
 msgstr ""
-"Intet output indikerer at operationen var en succes --- Mercurial vil\n"
-"ikke afbryde dig unødigt."
 
 #: src/basic/index.txt:224
 msgid ""
 "Inspecting History\n"
 "------------------"
 msgstr ""
-"Inspektion af historien\n"
-"-----------------------"
 
 #: src/basic/index.txt:227
 msgid "You can see inspect the newly created changeset with `hg log`:"
-msgstr "Du kan se den nye ændring med `hg log`:"
+msgstr ""
 
 #: src/basic/index.txt:239
 msgid ""
 "and ask Mercurial to show us how the files in working copy differ from\n"
 "the last revision:"
 msgstr ""
-"Hurra, du har nu lavet en ændring med Mercurial! Lad os ændre filen og\n"
-"bede Mercurial om at vise os hvordan filerne i arbejdskataloget\n"
-"adskiller sig fra filerne i sidste revision:"
 
 #: src/basic/index.txt:256
 msgid ""
 "We can change our mind and revert the file back to how it looked\n"
 "before:"
-msgstr "Vi kan ændre mening og føre filen tilbage til hvordan den så ud før:"
+msgstr ""
 
 #: src/basic/index.txt:266
 msgid "Let us make another change to our file:"
-msgstr "Lad os lave endnu en ændring i vores fil:"
+msgstr ""
 
 #: src/basic/index.txt:275
 msgid ""
 "We can now ask Mercurial to annotate the file, that is, to show when\n"
 "each line was last modified:"
 msgstr ""
-"Vi kan nu bede Mercurial om at annotere filen, dvs, bede Mercurial om\n"
-"at vise hvornår hver enkelt linie sidst blev ændret:"
 
 #: src/basic/index.txt:286
 msgid ""
 "0, and that the two final lines are from revision 1. TortoiseHg offers\n"
 "a very nice interactive annotate tool, see `hgtk annotate`."
 msgstr ""
-"Ganske rigtigt, Mercurial fortæller os at første linie er fra revision\n"
-"0, og at de to sidste linier er fra revision 1. TortoiseHg kommer med\n"
-"et meget dejligt interaktivt annoteringsværktøj, se `hgtk annotate`."
 
 #: src/basic/index.txt:290
 msgid ""
 "associated commit message, which can hopefully explain what the\n"
 "committer was trying to do when he changed the line:"
 msgstr ""
-"Annotering af filer er en uvurderlig hjælp når man leder efter fejl:\n"
-"efter du har fundet en fejl, så kan du bruge `hg annotate` til at\n"
-"finde ud af hvornår den forkerte linie er introduceret i filen. Brug\n"
-"så `hg log` til at hente til tilknyttede deponeringsbesked, som\n"
-"forhåbentlig fortæller hvad brugeren havde til hensigt da han ændrede\n"
-"linien:"
 
 #: src/basic/index.txt:306
 msgid ""
 "to extensions. Many of the best extensions are shipped with Mercurial\n"
 "and they are easy to enable. To enable graphlog, Alice simply adds::"
 msgstr ""
-"De to ændringer i vores depot ligger i sekvens. Dette kan man bedst se\n"
-"illustreret ved hjælp af standardudviddelsen `graphlog`__. For at\n"
-"holde kernen af Mercurial lille, så er en masse funktionalitet\n"
-"delegeret til udviddelser. Mange af de bedste udviddelser kommer med\n"
-"Mercurial og det er nemt at slå dem til. For at slå graphlog til, så\n"
-"tilføjer Alice blot::"
 
 #: src/basic/index.txt:312
 msgid ""
 "learn more about the extension. This extension is particularly simple,\n"
 "it just gives Alice a new command:"
 msgstr ""
-"til hendes konfigurationsfil. Hun kan så køre `hg help graphlog` for\n"
-"at få mere af vide om udviddelsen. Denne udviddelse er ekstra simpel\n"
-"og giver blot Alice en ny kommando:"
 
 #: src/basic/index.txt:339
 msgid ""
 "This shows how the changeset ``2e982bdc137f`` is a child of\n"
 "``d312da7770f4``. The same can be seen in `hgtk log`:"
 msgstr ""
-"Dette viser at ændringen ``2e982bdc137f`` er et barn af\n"
-"``d312da7770f4``. Det samme kan man se med `hgtk log`:"
 
 #: src/basic/index.txt:345
 msgid ""
 "the output of `hg glog`, the working directory parent revision is\n"
 "highlighted with a ``@``-sign."
 msgstr ""
-"Filerne i arbejdskataloget er altid synkroniserede med en bestemt\n"
-"ændring. I `hgtk log` er dette vist med en lidt større cirkel i\n"
-"ændringsgrafen og med en understregning i Summary-kolonnen. I\n"
-"outputtet fra `hg glog` bliver arbejdskatalogets forældrerevision vist\n"
-"med et ``@``-tegn."
 
 #: src/basic/index.txt:351
 msgid ""
 "Time Travel\n"
 "-----------"
 msgstr ""
-"Tidsrejser\n"
-"----------"
 
 #: src/basic/index.txt:354
 msgid ""
 "0 to look at her old file. She first uses the `hg parents` command to\n"
 "ascertain where she is in the graph:"
 msgstr ""
-"Du kan ændre arbejdskatalogets forældrerevision med `hg update`\n"
-"kommandoen. Dette er nyttigt til at gå tilbage og undersøge gamle\n"
-"versioner af din kode, f.eks. hvis du skal teste en gammel version af\n"
-"dit software på et nyt operativsystem. Her vil Alice blot gå tilbage\n"
-"til revision 0 for at se på hendes gamle fil. Hun bruger først `hg\n"
-"parents` kommandoen for at finde ud af hvor hun er i grafen:"
 
 #: src/basic/index.txt:371
 msgid "and she then makes the jump:"
-msgstr "og så tager hun springet:"
+msgstr ""
 
 #: src/basic/index.txt:384
 msgid "Her file is now back at the old version:"
-msgstr "Hendes fil er nu tilbage som den var i den gamle version:"
+msgstr ""
 
 #: src/basic/index.txt:392
 msgid ""
 "but the newer version is not forgotten. Mercurial can easily retrieve\n"
 "it for her:"
 msgstr ""
-"men den nye version er ikke blevet glemt. Mercurial kan nemt hente den\n"
-"for hende:"
 
 #: src/basic/index.txt:403
 msgid ""
 "an old version. Going back to the tip revision is easy, just do `hg\n"
 "update` without an argument:"
 msgstr ""
-"Kommandoen `hg cat` er hvis man blot vil se en gammel version af filer\n"
-"i stedet for at bruge `hg update` til at ændre hele arbejdskataloget\n"
-"til en gammel version. Det er nemt at gå tilbage til seneste revision,\n"
-"bare kald `hg update` uden noget argument:"
 
 #: src/basic/index.txt:419 src/basic/index.txt:748
 msgid ""
 "Exercises\n"
 "---------"
 msgstr ""
-"Øvelser\n"
-"-------"
 
 #: src/basic/index.txt:422
 msgid "1. Use `hg init` to create a repository called ``kick-start``."
-msgstr "1. Brug `hg init` til at oprette et depot ved navn ``kick-start``."
+msgstr ""
 
 #: src/basic/index.txt:424
 msgid ""
 "  for addition with `hg add`. You can use `hg revert` to cancel a\n"
 "  pending addition if you change your mind."
 msgstr ""
-"2. Gå ind i ``kick-start`` og opret et par filer. Tilføj dem til\n"
-"  depotet med `hg add`. Du kan bruge `hg revert` for at annulere en\n"
-"  ventende tilføjelse hvis du fortryder."
 
 #: src/basic/index.txt:428
 msgid ""
 "3. Use `hg commit` to commit the files. An editor will be started if\n"
 "  you do not specify a commit message on the command line."
 msgstr ""
-"3. Brug `hg commit` for at deponere filerne. En editor vil blive\n"
-"  startet hvis du ikke angiver en deponeringsbesked på\n"
-"  kommandolinien."
 
 #: src/basic/index.txt:431
 msgid "4. Make a couple of more commits."
-msgstr "4. Lav yderligere et par deponeringer."
+msgstr ""
 
 #: src/basic/index.txt:433
 msgid ""
 "  and compare this with `hg tip`, which stays fixed then you use `hg\n"
 "  update`."
 msgstr ""
-"5. Brug `hg update` til at opdatere arbejdskataloget til en ældre\n"
-"  revision. Bemærk hvordan outputtet fra `hg parents` ændrer sig så\n"
-"  det matcher og sammenlign det med outputtet fra `hg tip`, som er\n"
-"  uændret når du bruger `hg update`."
 
 #: src/basic/index.txt:438
 msgid ""
 "  changeset without any children. Use `hg heads` to see the\n"
 "  repository heads and look at the graph in `hgtk log`."
 msgstr ""
-"6. Prøv at lave en deponering når arbejdskataloget er ved en gammel\n"
-"  revision. Du vil få af vide at du har lavet et nye \"hoved\" --- et\n"
-"  hoved er en deponering uden noget børn. Brug `hg heads` for at se\n"
-"  hovederne i depotet og kig på grafen med `hgtk log`."
 
 #: src/basic/index.txt:443
 msgid ""
 "  invariant in Mercurial: the working copy parent revision becomes\n"
 "  the parent revision of the next changeset."
 msgstr ""
-"  Bemærk hvordan den netop oprettede ændring har ændringen som før\n"
-"  blev vist i `hg parents` som sin forældreændring. Dette er en\n"
-"  invariant i Mercurial: arbejdskatalogets forældrerevision bliver\n"
-"  forældrerevisionen til den næste deponering."
 
 #: src/basic/index.txt:448
 msgid ""
 "  changes do not overlap, then the merge will be easy. Otherwise you\n"
 "  will have to resolve the conflicts --- more about this later."
 msgstr ""
-"7. Flere hoveder repræsenterer flere divergerende udviklingslinier. Du\n"
-"  vil normalt sammenføje dem med `hg merge`. Hvis dine ændringer ikke\n"
-"  overlapper, så er det nemt at sammenføje. Ellers skal du løse\n"
-"  konflikterne --- mere om det senere."
 
 #: src/basic/index.txt:453
 msgid ""
 "  parents. You can see the parents in `hg glog` or `hgtk log` after\n"
 "  you commit."
 msgstr ""
-"  Bemærk hvordan `hg parents` viser to ændringer når du har kaldt `hg\n"
-"  merge`. Det betyder at næste deponering får to forældre. Du kan se\n"
-"  forældre i `hg glog` eller `hgtk log` efter du har deponeret."
 
 #: src/basic/index.txt:459
 msgid ""
 "Working with Others\n"
 "==================="
 msgstr ""
-"Samarbejde\n"
-"=========="
 
 #: src/basic/index.txt:462
 msgid ""
 "Making a Clone\n"
 "--------------"
 msgstr ""
-"Kloning\n"
-"-------"
 
 #: src/basic/index.txt:469
 msgid ""
 "Comparing Clones\n"
 "----------------"
 msgstr ""
-"Sammenligning af kloner\n"
-"-----------------------"
 
 #: src/basic/index.txt:517
 msgid ""
 "Divergent Lines of Development\n"
 "------------------------------"
 msgstr ""
-"Divergerende udviklingslinier\n"
-"-----------------------------"
 
 #: src/basic/index.txt:626
 msgid "Alice reworks the ``hello.txt`` file a bit:"
 "Summary\n"
 "======="
 msgstr ""
-"Sammendrag\n"
-"=========="
 
 #: src/basic/index.txt:803
 msgid ""
 "Interacting with Subversion\n"
 "==========================="
 msgstr ""
-"=======================\n"
-"Mercurial og Subversion\n"
-"======================="
 
 #: src/hgsubversion/index.txt:16
 msgid ""
 "Installation\n"
 "============"
 msgstr ""
-"Installation\n"
-"============"
 
 #: src/hgsubversion/index.txt:25
 msgid ".. __: http://bitbucket.org/durin42/hgsubversion/"
 "Welcome to the `aragost Trifork`_ Mercurial Kick Start. We have\n"
 "prepared several different sets of exercises for you:"
 msgstr ""
-"Velkommen til `aragost Trifork's`_ Mercurial Kick Start. Vi har\n"
-"forberedt flere forskellige opgavesæt til dig:\n"
-"\n"
-".. _`aragost Trifork's`: `aragost Trifork`_"
 
 #: src/index.txt:22
 msgid ""
 " Install Mercurial and get started right away. We will show you the\n"
 " basic commands and show you how to work with others as a team."
 msgstr ""
-"`Basal Mercurial`__:\n"
-" Installer Mercurial og kom igang med det samme. Vi vil vise dig de\n"
-" basale kommandoer og vise hvordan du kan arbejde sammen med andre i\n"
-" et team."
 
 #: src/index.txt:26
 msgid ""
 " Mercurial lets your organize your tasks using branches. A release\n"
 " manager will then review and merge the tasks."
 msgstr ""
-"`Opgaveorienteret udvikling`__:\n"
-" Disse øvelser bygger videre på de første opgaver. Vi viser dig\n"
-" hvordan Mercurial lader dig organisere dine opgaver vha. grene. En\n"
-" release manager vil gennemse og sammenføje grenene."
 
 #: src/index.txt:31
 msgid ""
 " Mercurial. You will see how HTTP and SSH URLs can be used and learn\n"
 " how to best cache your credentials for each type of URL."
 msgstr ""
-"`Fjerndepoter`__:\n"
-" Tag et nærmere kig på hvordan du kan interagere med fjerdepoter med\n"
-" Mercurial. Du vil se hvordan man kan bruge HTTP og SSH URL'er og\n"
-" lære hvordan du bedst kan gemme dine loginoplysninger for hver type\n"
-" URL."
 
 #: src/index.txt:36
 msgid ""
 " immediately gives you all the benefits of Mercurial: improved\n"
 " performance and offline commits."
 msgstr ""
-"`Mercurial og Subversion`__:\n"
-" Mercurial kan bruges som en klient til Subversion. Dette giver dig\n"
-" øjeblikkeligt alle fordelene fra Mercurial: bedre performance og\n"
-" mulighed for at lave offline deponeringer."
 
 #: src/index.txt:41
 msgid ""
 "  which can be useful for e.g. libraries. Both Mercurial and \n"
 "  Subversion repositories are supported as subrepositories."
 msgstr ""
-"`Underdepoter`__:\n"
-" Mercurial lader dig knytte flere depoter sammem. Dette kan være\n"
-" brugbart hvis man f.eks. arbejder med delte biblioteker. Der er\n"
-" support for både Mercurial- og Subversion-underdepoter."
 
 #: src/index.txt:46
 msgid ""
 "We welcome new contributions, please see the `about page`_ for more\n"
 "information."
 msgstr ""
-"Vi vil gerne have nye bidrag, se venligst `\"Om\" siden`__ for mere\n"
-"information."
 
 #: src/index.txt:49
 msgid ".. _about page: about/"
 "Remote Repositories\n"
 "==================="
 msgstr ""
-"============\n"
-"Fjerndepoter\n"
-"============"
 
 #: src/remote/index.txt:16
 msgid ""
 "This guide will show you how Mercurial can be used to talk with remote\n"
 "repositories over HTTP and SSH."
 msgstr ""
-"Denne guide vil vise dig hvordan Mercurial kan bruges til at snakke\n"
-"med fjerndepoter over HTTP og SSH."
 
 #: src/remote/index.txt:41
 msgid ""
 
 #: src/remote/index.txt:47
 msgid "Mercurial speaks two network protocols:"
-msgstr "Mercurial taler to netværksprotokoller:"
+msgstr ""
 
 #: src/remote/index.txt:49
 msgid "* HTTP: the protocol used by normal webservers."
-msgstr "* HTTP: protokollen som også bliver brugt af normale webservere."
+msgstr ""
 
 #: src/remote/index.txt:51
 msgid ""
 
 #: src/remote/index.txt:56
 msgid "* SSH: the secure shell protocol used on many Unix systems."
-msgstr "* SSH: secure shell-protokollen som bliver brugt på mange Unix systemer."
+msgstr ""
 
 #: src/remote/index.txt:58
 msgid ""
 "Working with Repositories over HTTP\n"
 "==================================="
 msgstr ""
-"Arbejde med depoter over HTTP\n"
-"============================="
 
 #: src/remote/index.txt:68
 msgid ""
 "Cloning over HTTP\n"
 "-----------------"
 msgstr ""
-"Kloning over HTTP\n"
-"-----------------"
 
 #: src/remote/index.txt:77
 msgid "We will start by letting Alice clone a small example repository:"
 "back (and sometimes also in order to pull changesets). We will discuss\n"
 "`caching of HTTP(S) credentials`_ below."
 msgstr ""
-"Her var der ingen autentifikation, men for de fleste realistiske\n"
-"opsætninger vil du være nødt til at autentificere dig for at kunne\n"
-"skubbe ændringer tilbage til et depot (og nogle gange også for at\n"
-"kunne hente ændringer). Vi vil diskutere `lagring af HTTP(S)\n"
-"loginoplysninger`_ nedenfor."
 
 #: src/remote/index.txt:263 src/remote/index.txt:316
 msgid ""
 "Filesystem Permissions\n"
 "----------------------"
 msgstr ""
-"Filrettigheder\n"
-"--------------"
 
 #: src/remote/index.txt:266
 msgid ""
 "Working with Repositories over SSH\n"
 "=================================="
 msgstr ""
-"Arbejde med depoter over SSH\n"
-"============================"
 
 #: src/remote/index.txt:279
 msgid ""
 
 #: src/remote/index.txt:293
 msgid "  $ hg clone ssh://server/path/to/repository"
-msgstr "  $ hg clone ssh://server/sti/til/depot"
+msgstr ""
 
 #: src/remote/index.txt:295
 msgid "and not::"
-msgstr "og ikke::"
+msgstr ""
 
 #: src/remote/index.txt:297
 msgid "  $ hg clone server:path/to/repository"
-msgstr "  $ hg clone server:sti/til/depot"
+msgstr ""
 
 #: src/remote/index.txt:299
 msgid ""
 
 #: src/remote/index.txt:303
 msgid "  $ hg clone ssh://server//absolute/path/to/repository"
-msgstr "  $ hg clone ssh://server//absolut/sti/til/depot"
+msgstr ""
 
 #: src/remote/index.txt:305
 msgid ""
 
 #: src/remote/index.txt:312
 msgid "  $ hg clone . ssh://server/path/to/repository"
-msgstr "  $ hg clone . ssh://server/sti/til/depot"
+msgstr ""
 
 #: src/remote/index.txt:314
 msgid "in order to clone the current repository to the server."
 "Caching of HTTP(S) Credentials\n"
 "=============================="
 msgstr ""
-"Lagring af HTTP(S) loginoplysninger\n"
-"==================================="
 
 #: src/remote/index.txt:333
 msgid ""
 "Keyring Extension\n"
 "-----------------"
 msgstr ""
-"Keyring-udviddelsen\n"
-"-------------------"
 
 #: src/remote/index.txt:379
 msgid ""
 "Stored in User Configuration File\n"
 "---------------------------------"
 msgstr ""
-"Gemt i en brugers konfigurationsfil\n"
-"-----------------------------------"
 
 #: src/remote/index.txt:405
 msgid ""
 
 #: src/remote/index.txt:448
 msgid "  hg clone https://alice:<secret>@bitbucket.org/aragost/private"
-msgstr "  hg clone https://alice:<hemmelighed>@bitbucket.org/aragost/private"
+msgstr ""
 
 #: src/remote/index.txt:450
 msgid ""
 
 #: src/remote/index.txt:464
 msgid "  hg clone https://hg.my-long-servername.com/repos/"
-msgstr "  hg clone https://hg.mit-lange-servernavn.com/depoter/"
+msgstr ""
 
 #: src/remote/index.txt:466
 msgid ""
 "Subrepositories\n"
 "==============="
 msgstr ""
-"============\n"
-"Underdepoter\n"
-"============"
 
 #: src/subrepositories/index.txt:18
 msgid ""
 "Introduction\n"
 "============"
 msgstr ""
-"Introduktion\n"
-"============"
 
 #: src/subrepositories/index.txt:21
 msgid ""
 "Mercurial has a features called subrepositories. This feature allows\n"
 "you to threat a collection of repositories as a group."
 msgstr ""
-"Mercurial understøtter underdepoter (*subrepositories*). Denne feature\n"
-"lader dig behandle en samling af depoter som en gruppe."
 
 #: src/subrepositories/index.txt:24
 msgid ""
 "Subrepositories support a way of reusing, by having shared libraries\n"
 "and modules as subrepositories for the projects using them."
 msgstr ""
-"Genbrug af kode er et vigtig del af moderne softwareudvikling.\n"
-"Underdepoter giver dig en måde at genbruge kode på, idet delte\n"
-"biblioteker og moduler kan være underdepoter for de projekter som\n"
-"bruger dem."
 
 #: src/subrepositories/index.txt:28
 msgid "Subrepositories can be nested."
-msgstr "Underdepoter kan ligge indeni andre underdepoter."
+msgstr ""
 
 #: src/subrepositories/index.txt:30
 msgid ""
 "repositories. However where meaningful commands take a `--subrepo`\n"
 "option to recurse down into the subrepositories."
 msgstr ""
-"Når man bruger underdepoter er fungerer de sædvanlige kommandoer som\n"
-"ved normale depoter. Men hvor det giver mening accepterer kommandoerne\n"
-"et `--subrepo` flag som vil få dem til at fortsætte rekursivt ned i\n"
-"underdepoterne."
 
 #: src/subrepositories/index.txt:34
 msgid ""
 "wasn't a subrepository, so a subrepository doesn't \"know\" it is within\n"
 "another repository."
 msgstr ""
-"Når man udfører en kommando med det aktuelle arbejdskatalog indeni et\n"
-"underdepot, så vil opførslen være præcis som hvis underdepotet var et\n"
-"normalt depot. Et underdepot \"ved\" altså ikke at det er indeni et\n"
-"andet depot."
 
 #: src/subrepositories/index.txt:47
 msgid ""
 "Subrepositories\n"
 "==============="
 msgstr ""
-"Underdepoter\n"
-"============"
 
 #: src/subrepositories/index.txt:50
 msgid ""
 "create one repository and another one within, using the `hg init`\n"
 "command:"
 msgstr ""
-"Underdepoter er normale depoter så vi starter med at lave et depot og\n"
-"dernæst endnu et indeni ved hjælp af `hg init` kommandoen:"
 
 #: src/subrepositories/index.txt:63
 msgid ""
 "subrepository does also have to be marked as such in the repository\n"
 "containing the subrepository."
 msgstr ""
-"Vi har nu lavet to depoter, det indeni det andet. Dette gør ikke det\n"
-"indre depot til et underdepot. Underdepotet skal markeres som et\n"
-"sådant i depotet som indeholder underdepotet."
 
 #: src/subrepositories/index.txt:68
 msgid ""
 "Marking a subrepository is done by creating and entry for it in the\n"
 "special ``.hgsub file.`` This is done by adding the following line:"
 msgstr ""
-"Man markerer et underdepot ved at lave en indgang for det i den\n"
-"specielle ``.hgsub`` fil. Tilføj denne linie:"
 
 #: src/subrepositories/index.txt:79
 msgid ""
 "Remote Subrepositories\n"
 "======================"
 msgstr ""
-"Fjernunderdepoter\n"
-"================="
 
 #: src/subrepositories/index.txt:123
 msgid ""
 "We do also want to link a remote subrepository to our project. This\n"
 "procedure is similar to before:"
 msgstr ""
-"Vi vil også linke et ikke-lokalt underdepot til vores projekt.\n"
-"Proceduren ligner den fra før:"
 
 #: src/subrepositories/index.txt:142
 msgid ""
 "because just adding the entry in the ``.hgsub`` file will not do\n"
 "anything unless there is a repository and the given location."
 msgstr ""
-"Bemærk at vi selv kloner underdepotet og placerer det på dets rigtige\n"
-"placering i depotet --- det at tilføje en linie til ``.hgsub`` gør\n"
-"ikke noget med mindre der er et depot på den rigtige placering."
 
 #: src/subrepositories/index.txt:146
 msgid ""
 "Subversion Subrepositories\n"
 "=========================="
 msgstr ""
-"Subversion Underdepoter\n"
-"======================="
 
 #: src/subrepositories/index.txt:149
 msgid ""
 "is as above, except that ``[svn]`` should be prepended to the URL in\n"
 "the ``.hgsub`` file."
 msgstr ""
-"Antag at et firma af forskellige årsager har nogle biblioteker i\n"
-"Subversion depoter og at de ikke kan konverteres til Mercurial. Det\n"
-"ikke noget problem, Mercurial kan have Subversion depoter som\n"
-"underdepoter. Proceduren for dette er som ovenfor, med den ændring at\n"
-"``[svn]`` skal sættes ind først i URLen i ``.hgsub`` filen."
 
 #: src/subrepositories/index.txt:155
 msgid "Therefore adding a SVN subrepository will be like the following:"
-msgstr "Man kan derfor tilføje et SVN underdepot således:"
+msgstr ""
 
 #: src/subrepositories/index.txt:172
 msgid ""
 "Then SVN commands should be used within the subrepository and\n"
 "mercurial commands in the super repository."
 msgstr ""
-"Så skal man bruge SVN kommandoer indeni underdepotet og Mercurial\n"
-"kommandoer i superdepotet."
 
 #: src/subrepositories/index.txt:175
 msgid ""
 "Committing\n"
 "=========="
 msgstr ""
-"Deponering\n"
-"=========="
 
 #: src/subrepositories/index.txt:178
 msgid ""
 "Working with a Branch\n"
 "====================="
 msgstr ""
-"Arbejde med en gren\n"
-"==================="
 
 #: src/tasks/index.txt:92
 msgid "Alice begins her work by pulling in changes from the main repository:"
 "Creating a Branch\n"
 "-----------------"
 msgstr ""
-"Oprettelse af en gren\n"
-"====================="
 
 #: src/tasks/index.txt:124
 msgid "Alice makes a new branch for her work:"
 "Merging a Branch\n"
 "----------------"
 msgstr ""
-"Sammenføjning af en gren\n"
-"========================"
 
 #: src/tasks/index.txt:218
 msgid ""
 "Closing a Branch\n"
 "----------------"
 msgstr ""
-"Lukning af en gren\n"
-"------------------"
 
 #: src/tasks/index.txt:341
 msgid "The branch is no longer needed, so she marks it as closed:"
 "Longer Term Branches\n"
 "===================="
 msgstr ""
-"Langtids-grene\n"
-"=============="
 
 #: src/tasks/index.txt:425
 msgid ""