1. Arne Babenhauserheide
  2. kick-start (de)

Commits

Martin Geisler  committed eb7e19e

po-da: translated about

  • Participants
  • Parent commits 0104b63
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File po/da.po

View file
  • Ignore whitespace
 "Project-Id-Version: aragost Trifork Mercurial Kick Start\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: <mg@aragost.com>\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-03-28 17:41+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-25 13:17+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-30 12:25+0200\n"
 "Last-Translator: Martin Geisler <mg@lazybytes.net>\n"
 "Language-Team: Danish\n"
 "Language: da\n"
 "About\n"
 "====="
 msgstr ""
+"==\n"
+"Om\n"
+"=="
 
 #: src/about/index.txt:16
 msgid ""
 "Please get in contact if you have ideas for improvements or if you\n"
 "want to contribute a chapter."
 msgstr ""
+"Mercurial Kick Start guiden bliver vedligeholdt af `Martin Geisler`_.\n"
+"Tag kontakt til ham hvis du har idéer til forvedringer eller hvis du\n"
+"vil biddrage med et kapitel."
 
 #: src/about/index.txt:20
 msgid ""
 "The source for the guide is `hosted on Bitbucket`_. You can get a copy\n"
 "with::"
 msgstr ""
+"Kildeteksten til guiden bliver `hostet på Bitbucket`_. Du kan få din\n"
+"egen kopi med::"
 
 #: src/about/index.txt:23
 msgid "  $ hg clone https://bitbucket.org/aragost/kick-start/"
-msgstr ""
+msgstr "  $ hg clone https://bitbucket.org/aragost/kick-start/"
 
 #: src/about/index.txt:25
 msgid ""
 "Run ``make`` to build everything. This only works on Linux --- see the\n"
 "``README`` file for information about what you need to install."
 msgstr ""
+"Kør ``make`` for at bygge alting. Dette virker kun på Linux --- se\n"
+"``README`` filen for mere information om hvad du skal installere."
 
 #: src/about/index.txt:28
 msgid ""
 "and you can distribute your modifications as long as you distribute\n"
 "the source with them. See the license text for the full details."
 msgstr ""
+"Guiden er licensieret under `GNU GPL`_. Du har lov til at ændre den og\n"
+"du kan distribuere dine ændringer så længe du også distribuerer\n"
+"kildeteksten sammen med dem. Se licensteksten for alle detaljerne."
 
 #: src/about/index.txt:32
 msgid ""
 ".. _hosted on Bitbucket: https://bitbucket.org/aragost/kick-start/\n"
 ".. _GNU GPL: https://bitbucket.org/aragost/kick-start/src/tip/COPYING"
 msgstr ""
+".. _Martin Geisler: mg@aragost.com\n"
+".. _hostet på Bitbucket: https://bitbucket.org/aragost/kick-start/\n"
+".. _GNU GPL: https://bitbucket.org/aragost/kick-start/src/tip/COPYING"
 
 #: src/about/index.txt:36
 msgid ""
 "Translations\n"
 "============"
 msgstr ""
+"Oversættelser\n"
+"============="
 
 #: src/about/index.txt:39
 msgid "A big thanks goes to the translators:"
-msgstr ""
+msgstr "En stor tak til oversætterne:"
 
 #: src/about/index.txt:41
 msgid "* Czech: Tovim"
-msgstr ""
+msgstr "* Tjekkisk: Tovim"
 
 #: src/basic/index.txt:12
 msgid ""