1. Coin3D
  2. Coin
  3. Issues
Issue #13 new

Policies

Coin3D
repo owner created an issue
  • Plassering av nye issues fra PELs. -> jira.sim.no

  • Commits fra KOGT ifm support av PELs. -> bitbucket

  • Hvilken Coin skal interne prosjekter bruke. -> bitbucket (den interne har ingen garanti om API-stabilitet)

  • Commits fra KOGT interne prosjekter til Coin. -> primært bitbucket

Comments (0)

  1. Log in to comment