Source

Coin / src / soscxml / eval-coin.cpp

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
#line 2 "eval-coin.cpp"

#line 4 "eval-coin.cpp"

#define YY_INT_ALIGNED short int

/* A lexical scanner generated by flex */

#define yy_create_buffer scxml_coin__create_buffer
#define yy_delete_buffer scxml_coin__delete_buffer
#define yy_flex_debug scxml_coin__flex_debug
#define yy_init_buffer scxml_coin__init_buffer
#define yy_flush_buffer scxml_coin__flush_buffer
#define yy_load_buffer_state scxml_coin__load_buffer_state
#define yy_switch_to_buffer scxml_coin__switch_to_buffer
#define yyin scxml_coin_in
#define yyleng scxml_coin_leng
#define yylex scxml_coin_lex
#define yylineno scxml_coin_lineno
#define yyout scxml_coin_out
#define yyrestart scxml_coin_restart
#define yytext scxml_coin_text
#define yywrap scxml_coin_wrap
#define yyalloc scxml_coin_alloc
#define yyrealloc scxml_coin_realloc
#define yyfree scxml_coin_free

#define FLEX_SCANNER
#define YY_FLEX_MAJOR_VERSION 2
#define YY_FLEX_MINOR_VERSION 5
#define YY_FLEX_SUBMINOR_VERSION 35
#if YY_FLEX_SUBMINOR_VERSION > 0
#define FLEX_BETA
#endif

/* First, we deal with platform-specific or compiler-specific issues. */

/* begin standard C headers. */
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <stdlib.h>

/* end standard C headers. */

/* flex integer type definitions */

#ifndef FLEXINT_H
#define FLEXINT_H

/* C99 systems have <inttypes.h>. Non-C99 systems may or may not. */

#if defined (__STDC_VERSION__) && __STDC_VERSION__ >= 199901L

/* C99 says to define __STDC_LIMIT_MACROS before including stdint.h,
 * if you want the limit (max/min) macros for int types. 
 */
#ifndef __STDC_LIMIT_MACROS
#define __STDC_LIMIT_MACROS 1
#endif

#include <inttypes.h>
typedef int8_t flex_int8_t;
typedef uint8_t flex_uint8_t;
typedef int16_t flex_int16_t;
typedef uint16_t flex_uint16_t;
typedef int32_t flex_int32_t;
typedef uint32_t flex_uint32_t;
#else
typedef signed char flex_int8_t;
typedef short int flex_int16_t;
typedef int flex_int32_t;
typedef unsigned char flex_uint8_t; 
typedef unsigned short int flex_uint16_t;
typedef unsigned int flex_uint32_t;
#endif /* ! C99 */

/* Limits of integral types. */
#ifndef INT8_MIN
#define INT8_MIN        (-128)
#endif
#ifndef INT16_MIN
#define INT16_MIN       (-32767-1)
#endif
#ifndef INT32_MIN
#define INT32_MIN       (-2147483647-1)
#endif
#ifndef INT8_MAX
#define INT8_MAX        (127)
#endif
#ifndef INT16_MAX
#define INT16_MAX       (32767)
#endif
#ifndef INT32_MAX
#define INT32_MAX       (2147483647)
#endif
#ifndef UINT8_MAX
#define UINT8_MAX       (255U)
#endif
#ifndef UINT16_MAX
#define UINT16_MAX       (65535U)
#endif
#ifndef UINT32_MAX
#define UINT32_MAX       (4294967295U)
#endif

#endif /* ! FLEXINT_H */

#ifdef __cplusplus

/* The "const" storage-class-modifier is valid. */
#define YY_USE_CONST

#else	/* ! __cplusplus */

/* C99 requires __STDC__ to be defined as 1. */
#if defined (__STDC__)

#define YY_USE_CONST

#endif	/* defined (__STDC__) */
#endif	/* ! __cplusplus */

#ifdef YY_USE_CONST
#define yyconst const
#else
#define yyconst
#endif

/* Returned upon end-of-file. */
#define YY_NULL 0

/* Promotes a possibly negative, possibly signed char to an unsigned
 * integer for use as an array index. If the signed char is negative,
 * we want to instead treat it as an 8-bit unsigned char, hence the
 * double cast.
 */
#define YY_SC_TO_UI(c) ((unsigned int) (unsigned char) c)

/* Enter a start condition. This macro really ought to take a parameter,
 * but we do it the disgusting crufty way forced on us by the ()-less
 * definition of BEGIN.
 */
#define BEGIN (yy_start) = 1 + 2 *

/* Translate the current start state into a value that can be later handed
 * to BEGIN to return to the state. The YYSTATE alias is for lex
 * compatibility.
 */
#define YY_START (((yy_start) - 1) / 2)
#define YYSTATE YY_START

/* Action number for EOF rule of a given start state. */
#define YY_STATE_EOF(state) (YY_END_OF_BUFFER + state + 1)

/* Special action meaning "start processing a new file". */
#define YY_NEW_FILE scxml_coin_restart(scxml_coin_in )

#define YY_END_OF_BUFFER_CHAR 0

/* Size of default input buffer. */
#ifndef YY_BUF_SIZE
#define YY_BUF_SIZE 16384
#endif

/* The state buf must be large enough to hold one state per character in the main buffer.
 */
#define YY_STATE_BUF_SIZE  ((YY_BUF_SIZE + 2) * sizeof(yy_state_type))

#ifndef YY_TYPEDEF_YY_BUFFER_STATE
#define YY_TYPEDEF_YY_BUFFER_STATE
typedef struct yy_buffer_state *YY_BUFFER_STATE;
#endif

extern int scxml_coin_leng;

extern FILE *scxml_coin_in, *scxml_coin_out;

#define EOB_ACT_CONTINUE_SCAN 0
#define EOB_ACT_END_OF_FILE 1
#define EOB_ACT_LAST_MATCH 2

  #define YY_LESS_LINENO(n)
  
/* Return all but the first "n" matched characters back to the input stream. */
#define yyless(n) \
	do \
		{ \
		/* Undo effects of setting up scxml_coin_text. */ \
    int yyless_macro_arg = (n); \
    YY_LESS_LINENO(yyless_macro_arg);\
		*yy_cp = (yy_hold_char); \
		YY_RESTORE_YY_MORE_OFFSET \
		(yy_c_buf_p) = yy_cp = yy_bp + yyless_macro_arg - YY_MORE_ADJ; \
		YY_DO_BEFORE_ACTION; /* set up scxml_coin_text again */ \
		} \
	while ( 0 )

#define unput(c) yyunput( c, (yytext_ptr) )

#ifndef YY_TYPEDEF_YY_SIZE_T
#define YY_TYPEDEF_YY_SIZE_T
typedef size_t yy_size_t;
#endif

#ifndef YY_STRUCT_YY_BUFFER_STATE
#define YY_STRUCT_YY_BUFFER_STATE
struct yy_buffer_state
	{
	FILE *yy_input_file;

	char *yy_ch_buf;		/* input buffer */
	char *yy_buf_pos;		/* current position in input buffer */

	/* Size of input buffer in bytes, not including room for EOB
	 * characters.
	 */
	yy_size_t yy_buf_size;

	/* Number of characters read into yy_ch_buf, not including EOB
	 * characters.
	 */
	int yy_n_chars;

	/* Whether we "own" the buffer - i.e., we know we created it,
	 * and can realloc() it to grow it, and should free() it to
	 * delete it.
	 */
	int yy_is_our_buffer;

	/* Whether this is an "interactive" input source; if so, and
	 * if we're using stdio for input, then we want to use getc()
	 * instead of fread(), to make sure we stop fetching input after
	 * each newline.
	 */
	int yy_is_interactive;

	/* Whether we're considered to be at the beginning of a line.
	 * If so, '^' rules will be active on the next match, otherwise
	 * not.
	 */
	int yy_at_bol;

  int yy_bs_lineno; /**< The line count. */
  int yy_bs_column; /**< The column count. */
  
	/* Whether to try to fill the input buffer when we reach the
	 * end of it.
	 */
	int yy_fill_buffer;

	int yy_buffer_status;

#define YY_BUFFER_NEW 0
#define YY_BUFFER_NORMAL 1
	/* When an EOF's been seen but there's still some text to process
	 * then we mark the buffer as YY_EOF_PENDING, to indicate that we
	 * shouldn't try reading from the input source any more. We might
	 * still have a bunch of tokens to match, though, because of
	 * possible backing-up.
	 *
	 * When we actually see the EOF, we change the status to "new"
	 * (via scxml_coin_restart()), so that the user can continue scanning by
	 * just pointing scxml_coin_in at a new input file.
	 */
#define YY_BUFFER_EOF_PENDING 2

	};
#endif /* !YY_STRUCT_YY_BUFFER_STATE */

/* Stack of input buffers. */
static size_t yy_buffer_stack_top = 0; /**< index of top of stack. */
static size_t yy_buffer_stack_max = 0; /**< capacity of stack. */
static YY_BUFFER_STATE * yy_buffer_stack = 0; /**< Stack as an array. */

/* We provide macros for accessing buffer states in case in the
 * future we want to put the buffer states in a more general
 * "scanner state".
 *
 * Returns the top of the stack, or NULL.
 */
#define YY_CURRENT_BUFFER ( (yy_buffer_stack) \
             ? (yy_buffer_stack)[(yy_buffer_stack_top)] \
             : NULL)

/* Same as previous macro, but useful when we know that the buffer stack is not
 * NULL or when we need an lvalue. For internal use only.
 */
#define YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE (yy_buffer_stack)[(yy_buffer_stack_top)]

/* yy_hold_char holds the character lost when scxml_coin_text is formed. */
static char yy_hold_char;
static int yy_n_chars;		/* number of characters read into yy_ch_buf */
int scxml_coin_leng;

/* Points to current character in buffer. */
static char *yy_c_buf_p = (char *) 0;
static int yy_init = 0;		/* whether we need to initialize */
static int yy_start = 0;	/* start state number */

/* Flag which is used to allow scxml_coin_wrap()'s to do buffer switches
 * instead of setting up a fresh scxml_coin_in. A bit of a hack ...
 */
static int yy_did_buffer_switch_on_eof;

void scxml_coin_restart (FILE *input_file );
void scxml_coin__switch_to_buffer (YY_BUFFER_STATE new_buffer );
YY_BUFFER_STATE scxml_coin__create_buffer (FILE *file,int size );
void scxml_coin__delete_buffer (YY_BUFFER_STATE b );
void scxml_coin__flush_buffer (YY_BUFFER_STATE b );
void scxml_coin_push_buffer_state (YY_BUFFER_STATE new_buffer );
void scxml_coin_pop_buffer_state (void );

static void scxml_coin_ensure_buffer_stack (void );
static void scxml_coin__load_buffer_state (void );
static void scxml_coin__init_buffer (YY_BUFFER_STATE b,FILE *file );

#define YY_FLUSH_BUFFER scxml_coin__flush_buffer(YY_CURRENT_BUFFER )

YY_BUFFER_STATE scxml_coin__scan_buffer (char *base,yy_size_t size );
YY_BUFFER_STATE scxml_coin__scan_string (yyconst char *yy_str );
YY_BUFFER_STATE scxml_coin__scan_bytes (yyconst char *bytes,int len );

void *scxml_coin_alloc (yy_size_t );
void *scxml_coin_realloc (void *,yy_size_t );
void scxml_coin_free (void * );

#define yy_new_buffer scxml_coin__create_buffer

#define yy_set_interactive(is_interactive) \
	{ \
	if ( ! YY_CURRENT_BUFFER ){ \
    scxml_coin_ensure_buffer_stack (); \
		YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE =  \
      scxml_coin__create_buffer(scxml_coin_in,YY_BUF_SIZE ); \
	} \
	YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_is_interactive = is_interactive; \
	}

#define yy_set_bol(at_bol) \
	{ \
	if ( ! YY_CURRENT_BUFFER ){\
    scxml_coin_ensure_buffer_stack (); \
		YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE =  \
      scxml_coin__create_buffer(scxml_coin_in,YY_BUF_SIZE ); \
	} \
	YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_at_bol = at_bol; \
	}

#define YY_AT_BOL() (YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_at_bol)

/* Begin user sect3 */

#define scxml_coin_wrap(n) 1
#define YY_SKIP_YYWRAP

typedef unsigned char YY_CHAR;

FILE *scxml_coin_in = (FILE *) 0, *scxml_coin_out = (FILE *) 0;

typedef int yy_state_type;

extern int scxml_coin_lineno;

int scxml_coin_lineno = 1;

extern char *scxml_coin_text;
#define yytext_ptr scxml_coin_text

static yy_state_type yy_get_previous_state (void );
static yy_state_type yy_try_NUL_trans (yy_state_type current_state );
static int yy_get_next_buffer (void );
static void yy_fatal_error (yyconst char msg[] );

/* Done after the current pattern has been matched and before the
 * corresponding action - sets up scxml_coin_text.
 */
#define YY_DO_BEFORE_ACTION \
	(yytext_ptr) = yy_bp; \
	scxml_coin_leng = (size_t) (yy_cp - yy_bp); \
	(yy_hold_char) = *yy_cp; \
	*yy_cp = '\0'; \
	(yy_c_buf_p) = yy_cp;

#define YY_NUM_RULES 35
#define YY_END_OF_BUFFER 36
/* This struct is not used in this scanner,
  but its presence is necessary. */
struct yy_trans_info
	{
	flex_int32_t yy_verify;
	flex_int32_t yy_nxt;
	};
static yyconst flex_int16_t yy_accept[162] =
  {  0,
    0,  0,  36,  35,  1,  34,  35,  35,  17,  18,
    32,  30,  31,  33,  4,  35,  25,  25,  25,  25,
    25,  25,  25,  35,  25,  25,  25,  35,  1,  27,
    29,  0,  16,  4,  0,  0,  26,  0,  25,  25,
    25,  25,  19,  25,  25,  25,  25,  25,  0,  0,
    25,  25,  25,  28,  4,  0,  4,  25,  25,  25,
    25,  25,  9,  25,  25,  25,  0,  0,  25,  25,
    25,  0,  0,  25,  25,  25,  25,  25,  25,  25,
    25,  25,  5,  25,  0,  0,  15,  2,  0,  0,
    25,  25,  3,  25,  25,  12,  25,  25,  25,  15,

    0,  0,  0,  25,  25,  20,  25,  25,  6,  25,
    0,  0,  0,  0,  7,  8,  25,  10,  25,  13,
    22,  0,  0,  0,  11,  25,  0,  22,  21,  0,
    0,  14,  22,  0,  0,  21,  0,  0,  21,  21,
    0,  0,  0,  21,  0,  24,  21,  0,  0,  24,
    23,  24,  0,  0,  23,  23,  23,  0,  23,  23,
    0
  } ;

static yyconst flex_int32_t yy_ec[256] =
  {  0,
    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,  1,
    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
    1,  2,  3,  1,  1,  1,  1,  4,  5,  6,
    7,  8,  9,  1,  10,  11,  12,  13,  14,  15,
    16,  16,  16,  16,  16,  16,  16,  17,  1,  1,
    18,  1,  1,  1,  19,  20,  20,  20,  21,  22,
    23,  20,  24,  20,  20,  25,  26,  27,  28,  29,
    30,  31,  32,  33,  34,  20,  20,  35,  20,  20,
    1,  1,  1,  1,  36,  1,  37,  38,  39,  40,

    41,  42,  43,  44,  45,  20,  20,  46,  47,  48,
    49,  50,  20,  51,  52,  53,  54,  55,  20,  20,
    20,  20,  1,  56,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,

    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
    1,  1,  1,  1,  1
  } ;

static yyconst flex_int32_t yy_meta[57] =
  {  0,
    1,  1,  1,  1,  1,  2,  1,  1,  1,  1,
    3,  1,  2,  2,  2,  2,  1,  1,  4,  4,
    4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,
    4,  4,  4,  4,  4,  2,  4,  4,  4,  4,
    4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,
    4,  4,  4,  4,  4,  1
  } ;

static yyconst flex_int16_t yy_base[179] =
  {  0,
    0,  0, 372, 373, 369, 352, 365, 363, 373, 373,
   373,  44,  48, 373,  54, 349, 360,  60,  65,  66,
    67,  68,  70,  37,  74,  75,  76, 309, 362, 373,
   373, 358, 373,  73,  77,  95, 373, 355, 355,  77,
    92,  90, 354,  93, 110, 142,  94, 109, 322, 303,
   111, 112, 113, 373, 155, 159, 164, 373, 123, 126,
   114, 118, 351, 158, 116, 127, 350, 348, 198, 176,
   124, 301, 312, 175, 131, 178, 205, 186, 181, 182,
   212, 207, 184, 183, 345, 344, 373, 344, 312, 300,
   211, 188, 341, 215, 187, 340, 218, 230, 219, 373,

   334, 291, 198, 232, 234, 337, 235, 236, 336, 241,
    0, 330, 303, 298, 332, 331, 237, 330, 238, 329,
   328,  0, 286, 285, 325, 244, 323, 323, 254, 287,
   277, 320, 373, 318,  0, 257, 273, 312, 311, 258,
   284,  0, 313, 260, 308, 305, 291,  0, 280, 274,
   264, 373, 272,  0, 266, 251, 267, 246, 270, 238,
   373, 281, 284, 288, 292, 296, 242, 299, 191, 302,
   187, 305, 134, 308, 130, 311, 122, 314
  } ;

static yyconst flex_int16_t yy_def[179] =
  {  0,
   161,  1, 161, 161, 161, 161, 161, 162, 161, 161,
   161, 161, 161, 161, 161, 161, 163, 163, 163, 163,
   163, 163, 163, 161, 163, 163, 163, 161, 161, 161,
   161, 162, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 163, 163,
   163, 163, 163, 163, 163, 164, 163, 163, 161, 161,
   163, 163, 163, 161, 161, 161, 161, 161, 163, 163,
   163, 163, 163, 163, 163, 163, 165, 166, 164, 163,
   163, 161, 161, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163,
   163, 163, 163, 163, 166, 166, 161, 163, 161, 161,
   163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 161,

   161, 161, 161, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163,
   167, 161, 161, 161, 163, 163, 163, 163, 163, 163,
   168, 169, 161, 161, 163, 163, 161, 168, 170, 161,
   161, 163, 161, 161, 171, 170, 161, 161, 161, 172,
   161, 173, 161, 172, 161, 174, 161, 175, 161, 174,
   176, 161, 161, 177, 176, 161, 178, 161, 178, 161,
    0, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161,
   161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161
  } ;

static yyconst flex_int16_t yy_nxt[430] =
  {  0,
    4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,
    4,  14,  15,  15,  15,  15,  4,  16,  17,  17,
    17,  18,  17,  19,  20,  21,  17,  17,  17,  17,
    17,  22,  23,  17,  17,  24,  17,  17,  25,  17,
    17,  26,  17,  17,  17,  17,  17,  17,  17,  17,
    17,  17,  27,  17,  17,  28,  34,  34,  34,  34,
    34,  34,  34,  34,  35,  38,  34,  34,  34,  34,
    38,  38,  38,  38,  36,  38,  49,  50,  40,  38,
    38,  38,  38,  35,  41,  34,  34,  34,  34,  55,
    55,  55,  55,  36,  36,  38,  42,  38,  38,  38,

    47,  59,  45,  56,  56,  46,  44,  57,  57,  57,
    57,  52,  43,  36,  38,  38,  38,  38,  38,  38,
    48,  38,  51,  38,  60, 157,  53,  70,  38,  38,
    63,  38,  38, 151,  64,  61,  38, 146,  65,  83,
    62,  66,  67,  67,  67,  67,  67,  68,  67,  67,
    67,  67,  67,  67,  77,  74,  84,  75,  67,  67,
    80,  78,  71,  38,  88,  79,  76,  55,  55,  55,
    55,  57,  57,  57,  57,  36,  57,  57,  57,  57,
    38,  38,  92,  38,  81,  82,  38,  38,  38,  38,
   140,  38,  38,  38, 129,  36,  88,  67,  67,  67,

    67,  67,  67,  68,  67,  67,  67,  67,  67,  67,
    38,  94,  38,  99,  67,  67,  38,  38,  88,  98,
    38,  93,  91,  38,  38,  93,  96, 103,  93,  97,
   106, 107, 108, 104,  95,  38, 113,  38, 105,  38,
    38,  38,  38,  38, 109, 121,  38, 117, 154,  38,
   114, 110, 160,  67, 119, 120, 118, 125, 132, 134,
   116, 154, 134, 143, 135, 143, 115, 135, 135, 153,
   135, 153, 158, 126, 154, 158, 154, 154, 156, 149,
   154,  32,  32,  32,  32,  39, 152,  39,  69,  69,
    69,  69,  67,  67,  67,  67,  86,  86,  86,  86,

   128, 135, 128, 136, 136, 136, 144, 144, 144, 150,
   149, 150, 155, 155, 155, 159, 159, 159, 148, 147,
   145, 135, 142, 141, 139,  38, 138, 137, 127, 133,
    38, 131, 130, 127,  38,  38,  38,  38, 124, 123,
   122,  38,  38, 112, 111,  38,  38, 102, 101,  38,
   100, 100,  90,  89,  87,  85,  38,  73,  72,  38,
    38,  58,  33,  29,  54,  38,  37,  33,  31,  30,
    29, 161,  3, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161,
   161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161,
   161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161,

   161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161,
   161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161,
   161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161
  } ;

static yyconst flex_int16_t yy_chk[430] =
  {  0,
    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
    1,  1,  1,  1,  1,  1,  12,  12,  12,  12,
    13,  13,  13,  13,  15,  18,  15,  15,  15,  15,
    19,  20,  21,  22,  15,  23,  24,  24,  18,  25,
    26,  27,  40,  34,  18,  34,  34,  34,  34,  35,
    35,  35,  35,  34,  15,  42,  18,  41,  44,  47,

    23,  40,  21,  36,  36,  22,  20,  36,  36,  36,
    36,  26,  19,  34,  48,  45,  51,  52,  53,  61,
    23,  65,  25,  62,  41, 177,  27,  47,  59,  71,
    45,  60,  66, 175,  45,  42,  75, 173,  45,  65,
    44,  45,  46,  46,  46,  46,  46,  46,  46,  46,
    46,  46,  46,  46,  59,  51,  66,  52,  46,  46,
    62,  60,  48,  64,  71,  61,  53,  55,  55,  55,
    55,  56,  56,  56,  56,  55,  57,  57,  57,  57,
    74,  70,  75,  76,  64,  64,  79,  80,  84,  83,
   171,  78,  95,  92, 169,  55,  70,  46,  69,  69,

    69,  69,  69,  69,  69,  69,  69,  69,  69,  69,
    77,  78,  82,  84,  69,  69,  91,  81,  76,  83,
    94,  79,  74,  97,  99,  77,  81,  91,  92,  82,
    95,  97,  97,  94,  80,  98, 103, 104,  94, 105,
   107, 108, 117, 119,  98, 167, 110, 107, 160, 126,
   103,  99, 158,  69, 110, 110, 108, 117, 126, 129,
   105, 156, 136, 140, 129, 144, 104, 136, 140, 151,
   144, 155, 157, 119, 151, 159, 155, 157, 153, 150,
   159, 162, 162, 162, 162, 163, 149, 163, 164, 164,
   164, 164, 165, 165, 165, 165, 166, 166, 166, 166,

   168, 147, 168, 170, 170, 170, 172, 172, 172, 174,
   146, 174, 176, 176, 176, 178, 178, 178, 145, 143,
   141, 139, 138, 137, 134, 132, 131, 130, 128, 127,
   125, 124, 123, 121, 120, 118, 116, 115, 114, 113,
   112, 109, 106, 102, 101,  96,  93,  90,  89,  88,
    86,  85,  73,  72,  68,  67,  63,  50,  49,  43,
    39,  38,  32,  29,  28,  17,  16,  8,  7,  6,
    5,  3, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161,
   161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161,
   161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161,

   161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161,
   161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161,
   161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161
  } ;

static yy_state_type yy_last_accepting_state;
static char *yy_last_accepting_cpos;

extern int scxml_coin__flex_debug;
int scxml_coin__flex_debug = 0;

/* The intent behind this definition is that it'll catch
 * any uses of REJECT which flex missed.
 */
#define REJECT reject_used_but_not_detected
#define yymore() yymore_used_but_not_detected
#define YY_MORE_ADJ 0
#define YY_RESTORE_YY_MORE_OFFSET
char *scxml_coin_text;
#line 1 "eval-coin.l"
#line 2 "eval-coin.l"
/**************************************************************************\
 * Copyright (c) Kongsberg Oil & Gas Technologies AS
 * All rights reserved.
 * 
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions are
 * met:
 * 
 * Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
 * this list of conditions and the following disclaimer.
 * 
 * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 * documentation and/or other materials provided with the distribution.
 * 
 * Neither the name of the copyright holder nor the names of its
 * contributors may be used to endorse or promote products derived from
 * this software without specific prior written permission.
 * 
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
 * "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
 * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
 * A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
 * HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
 * LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
 * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
 * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
 * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
 * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
\**************************************************************************/

/* Run 'flex eval-minimum.l' to generate the compilable source files */

#include <cmath>
#include <cfloat>
#include "soscxml/eval-coin.h"
#ifndef SCXML_COIN_OP_ADD
#include "soscxml/eval-coin-tab.hpp"
#else
#endif // !SCXML_COIN_OP_ADD
#define YY_NO_INPUT 1
#line 656 "eval-coin.cpp"

#define INITIAL 0

#ifndef YY_NO_UNISTD_H
/* Special case for "unistd.h", since it is non-ANSI. We include it way
 * down here because we want the user's section 1 to have been scanned first.
 * The user has a chance to override it with an option.
 */
#include <unistd.h>
#endif

#ifndef YY_EXTRA_TYPE
#define YY_EXTRA_TYPE void *
#endif

static int yy_init_globals (void );

/* Accessor methods to globals.
  These are made visible to non-reentrant scanners for convenience. */

int scxml_coin_lex_destroy (void );

int scxml_coin_get_debug (void );

void scxml_coin_set_debug (int debug_flag );

YY_EXTRA_TYPE scxml_coin_get_extra (void );

void scxml_coin_set_extra (YY_EXTRA_TYPE user_defined );

FILE *scxml_coin_get_in (void );

void scxml_coin_set_in (FILE * in_str );

FILE *scxml_coin_get_out (void );

void scxml_coin_set_out (FILE * out_str );

int scxml_coin_get_leng (void );

char *scxml_coin_get_text (void );

int scxml_coin_get_lineno (void );

void scxml_coin_set_lineno (int line_number );

/* Macros after this point can all be overridden by user definitions in
 * section 1.
 */

#ifndef YY_SKIP_YYWRAP
#ifdef __cplusplus
extern "C" int scxml_coin_wrap (void );
#else
extern int scxml_coin_wrap (void );
#endif
#endif

#ifndef yytext_ptr
static void yy_flex_strncpy (char *,yyconst char *,int );
#endif

#ifdef YY_NEED_STRLEN
static int yy_flex_strlen (yyconst char * );
#endif

#ifndef YY_NO_INPUT

#ifdef __cplusplus
static int yyinput (void );
#else
static int input (void );
#endif

#endif

/* Amount of stuff to slurp up with each read. */
#ifndef YY_READ_BUF_SIZE
#define YY_READ_BUF_SIZE 8192
#endif

/* Copy whatever the last rule matched to the standard output. */
#ifndef ECHO
/* This used to be an fputs(), but since the string might contain NUL's,
 * we now use fwrite().
 */
#define ECHO fwrite( scxml_coin_text, scxml_coin_leng, 1, scxml_coin_out )
#endif

/* Gets input and stuffs it into "buf". number of characters read, or YY_NULL,
 * is returned in "result".
 */
#ifndef YY_INPUT
#define YY_INPUT(buf,result,max_size) \
	if ( YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_is_interactive ) \
		{ \
		int c = '*'; \
		unsigned int n; \
		for ( n = 0; n < max_size && \
			   (c = getc( scxml_coin_in )) != EOF && c != '\n'; ++n ) \
			buf[n] = (char) c; \
		if ( c == '\n' ) \
			buf[n++] = (char) c; \
		if ( c == EOF && ferror( scxml_coin_in ) ) \
			YY_FATAL_ERROR( "input in flex scanner failed" ); \
		result = n; \
		} \
	else \
		{ \
		errno=0; \
		while ( (result = fread(buf, 1, max_size, scxml_coin_in))==0 && ferror(scxml_coin_in)) \
			{ \
			if( errno != EINTR) \
				{ \
				YY_FATAL_ERROR( "input in flex scanner failed" ); \
				break; \
				} \
			errno=0; \
			clearerr(scxml_coin_in); \
			} \
		}\
\

#endif

/* No semi-colon after return; correct usage is to write "yyterminate();" -
 * we don't want an extra ';' after the "return" because that will cause
 * some compilers to complain about unreachable statements.
 */
#ifndef yyterminate
#define yyterminate() return YY_NULL
#endif

/* Number of entries by which start-condition stack grows. */
#ifndef YY_START_STACK_INCR
#define YY_START_STACK_INCR 25
#endif

/* Report a fatal error. */
#ifndef YY_FATAL_ERROR
#define YY_FATAL_ERROR(msg) yy_fatal_error( msg )
#endif

/* end tables serialization structures and prototypes */

/* Default declaration of generated scanner - a define so the user can
 * easily add parameters.
 */
#ifndef YY_DECL
#define YY_DECL_IS_OURS 1

extern int scxml_coin_lex (void);

#define YY_DECL int scxml_coin_lex (void)
#endif /* !YY_DECL */

/* Code executed at the beginning of each rule, after scxml_coin_text and scxml_coin_leng
 * have been set up.
 */
#ifndef YY_USER_ACTION
#define YY_USER_ACTION
#endif

/* Code executed at the end of each rule. */
#ifndef YY_BREAK
#define YY_BREAK break;
#endif

#define YY_RULE_SETUP \
	YY_USER_ACTION

/** The main scanner function which does all the work.
 */
YY_DECL
{
	register yy_state_type yy_current_state;
	register char *yy_cp, *yy_bp;
	register int yy_act;
  
#line 65 "eval-coin.l"


#line 839 "eval-coin.cpp"

	if ( !(yy_init) )
		{
		(yy_init) = 1;

#ifdef YY_USER_INIT
		YY_USER_INIT;
#endif

		if ( ! (yy_start) )
			(yy_start) = 1;	/* first start state */

		if ( ! scxml_coin_in )
			scxml_coin_in = stdin;

		if ( ! scxml_coin_out )
			scxml_coin_out = stdout;

		if ( ! YY_CURRENT_BUFFER ) {
			scxml_coin_ensure_buffer_stack ();
			YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE =
				scxml_coin__create_buffer(scxml_coin_in,YY_BUF_SIZE );
		}

		scxml_coin__load_buffer_state( );
		}

	while ( 1 )		/* loops until end-of-file is reached */
		{
		yy_cp = (yy_c_buf_p);

		/* Support of scxml_coin_text. */
		*yy_cp = (yy_hold_char);

		/* yy_bp points to the position in yy_ch_buf of the start of
		 * the current run.
		 */
		yy_bp = yy_cp;

		yy_current_state = (yy_start);
yy_match:
		do
			{
			register YY_CHAR yy_c = yy_ec[YY_SC_TO_UI(*yy_cp)];
			if ( yy_accept[yy_current_state] )
				{
				(yy_last_accepting_state) = yy_current_state;
				(yy_last_accepting_cpos) = yy_cp;
				}
			while ( yy_chk[yy_base[yy_current_state] + yy_c] != yy_current_state )
				{
				yy_current_state = (int) yy_def[yy_current_state];
				if ( yy_current_state >= 162 )
					yy_c = yy_meta[(unsigned int) yy_c];
				}
			yy_current_state = yy_nxt[yy_base[yy_current_state] + (unsigned int) yy_c];
			++yy_cp;
			}
		while ( yy_current_state != 161 );
		yy_cp = (yy_last_accepting_cpos);
		yy_current_state = (yy_last_accepting_state);

yy_find_action:
		yy_act = yy_accept[yy_current_state];

		YY_DO_BEFORE_ACTION;

do_action:	/* This label is used only to access EOF actions. */

		switch ( yy_act )
	{ /* beginning of action switch */
			case 0: /* must back up */
			/* undo the effects of YY_DO_BEFORE_ACTION */
			*yy_cp = (yy_hold_char);
			yy_cp = (yy_last_accepting_cpos);
			yy_current_state = (yy_last_accepting_state);
			goto yy_find_action;

case 1:
YY_RULE_SETUP
#line 67 "eval-coin.l"
{ }
	YY_BREAK
case 2:
YY_RULE_SETUP
#line 68 "eval-coin.l"
{ return SCXML_COIN_BOOL_TRUE; }
	YY_BREAK
case 3:
YY_RULE_SETUP
#line 69 "eval-coin.l"
{ return SCXML_COIN_BOOL_FALSE; }
	YY_BREAK
case 4:
YY_RULE_SETUP
#line 70 "eval-coin.l"
{ scxml_coin_lval.real = atof(scxml_coin_text); return SCXML_COIN_REAL; }
	YY_BREAK
case 5:
YY_RULE_SETUP
#line 71 "eval-coin.l"
{ scxml_coin_lval.real = M_PI; return SCXML_COIN_REAL; }
	YY_BREAK
case 6:
YY_RULE_SETUP
#line 72 "eval-coin.l"
{ scxml_coin_lval.real = M_PI_2; return SCXML_COIN_REAL; }
	YY_BREAK
case 7:
YY_RULE_SETUP
#line 73 "eval-coin.l"
{ scxml_coin_lval.real = FLT_MAX; return SCXML_COIN_REAL; }
	YY_BREAK
case 8:
YY_RULE_SETUP
#line 74 "eval-coin.l"
{ scxml_coin_lval.real = FLT_MIN; return SCXML_COIN_REAL; }
	YY_BREAK
case 9:
YY_RULE_SETUP
#line 75 "eval-coin.l"
{ scxml_coin_lval.real = M_E; return SCXML_COIN_REAL; }
	YY_BREAK
case 10:
YY_RULE_SETUP
#line 76 "eval-coin.l"
{ scxml_coin_lval.real = M_LOG2E; return SCXML_COIN_REAL; }
	YY_BREAK
case 11:
YY_RULE_SETUP
#line 77 "eval-coin.l"
{ scxml_coin_lval.real = M_LOG10E; return SCXML_COIN_REAL; }
	YY_BREAK
case 12:
YY_RULE_SETUP
#line 78 "eval-coin.l"
{ scxml_coin_lval.real = M_LN2; return SCXML_COIN_REAL; }
	YY_BREAK
case 13:
YY_RULE_SETUP
#line 79 "eval-coin.l"
{ scxml_coin_lval.real = M_SQRT2; return SCXML_COIN_REAL; }
	YY_BREAK
case 14:
YY_RULE_SETUP
#line 80 "eval-coin.l"
{ scxml_coin_lval.real = M_SQRT1_2; return SCXML_COIN_REAL; }
	YY_BREAK
case 15:
/* rule 15 can match eol */
YY_RULE_SETUP
#line 81 "eval-coin.l"
{ scxml_coin_lval.stringptr = scxml_coin_text; return SCXML_COIN_SBVALUE; }
	YY_BREAK
case 16:
/* rule 16 can match eol */
YY_RULE_SETUP
#line 82 "eval-coin.l"
{ scxml_coin_lval.stringptr = scxml_coin_text; return SCXML_COIN_STRING; }
	YY_BREAK
case 17:
YY_RULE_SETUP
#line 83 "eval-coin.l"
{ return SCXML_COIN_PAREN_OPEN; }
	YY_BREAK
case 18:
YY_RULE_SETUP
#line 84 "eval-coin.l"
{ return SCXML_COIN_PAREN_CLOSE; }
	YY_BREAK
case 19:
YY_RULE_SETUP
#line 86 "eval-coin.l"
{ return SCXML_COIN_IN_FUNC; }
	YY_BREAK
case 20:
YY_RULE_SETUP
#line 87 "eval-coin.l"
{ return SCXML_COIN_LENGTH_FUNC; }
	YY_BREAK
case 21:
YY_RULE_SETUP
#line 88 "eval-coin.l"
{ scxml_coin_lval.stringptr = scxml_coin_text;
           return SCXML_COIN_IDENTIFIER; }
	YY_BREAK
case 22:
YY_RULE_SETUP
#line 90 "eval-coin.l"
{ scxml_coin_lval.stringptr = scxml_coin_text;
           return SCXML_COIN_IDENTIFIER; }
	YY_BREAK
case 23:
YY_RULE_SETUP
#line 92 "eval-coin.l"
{ scxml_coin_lval.stringptr = scxml_coin_text;
           return SCXML_COIN_IDENTIFIER; }
	YY_BREAK
case 24:
YY_RULE_SETUP
#line 94 "eval-coin.l"
{ scxml_coin_lval.stringptr = scxml_coin_text;
           return SCXML_COIN_IDENTIFIER; }
	YY_BREAK
case 25:
YY_RULE_SETUP
#line 96 "eval-coin.l"
{ scxml_coin_lval.stringptr = scxml_coin_text;
           return SCXML_COIN_IDENTIFIER; }
	YY_BREAK
case 26:
YY_RULE_SETUP
#line 99 "eval-coin.l"
{ return SCXML_COIN_OP_EQUALS; }
	YY_BREAK
case 27:
YY_RULE_SETUP
#line 100 "eval-coin.l"
{ return SCXML_COIN_OP_NOT_EQUALS; }
	YY_BREAK
case 28:
YY_RULE_SETUP
#line 101 "eval-coin.l"
{ return SCXML_COIN_OP_OR; }
	YY_BREAK
case 29:
YY_RULE_SETUP
#line 102 "eval-coin.l"
{ return SCXML_COIN_OP_AND; }
	YY_BREAK
case 30:
YY_RULE_SETUP
#line 103 "eval-coin.l"
{ return SCXML_COIN_OP_ADD; }
	YY_BREAK
case 31:
YY_RULE_SETUP
#line 104 "eval-coin.l"
{ return SCXML_COIN_OP_SUBTRACT; }
	YY_BREAK
case 32:
YY_RULE_SETUP
#line 105 "eval-coin.l"
{ return SCXML_COIN_OP_MULTIPLY; }
	YY_BREAK
case 33:
YY_RULE_SETUP
#line 106 "eval-coin.l"
{ return SCXML_COIN_OP_DIVIDE; }
	YY_BREAK
case 34:
YY_RULE_SETUP
#line 107 "eval-coin.l"
{ return SCXML_COIN_OP_NOT; }
	YY_BREAK
/* <<EOF>>       { return SCXML_COIN_END; } */
case 35:
YY_RULE_SETUP
#line 111 "eval-coin.l"
ECHO;
	YY_BREAK
#line 1101 "eval-coin.cpp"
case YY_STATE_EOF(INITIAL):
	yyterminate();

	case YY_END_OF_BUFFER:
		{
		/* Amount of text matched not including the EOB char. */
		int yy_amount_of_matched_text = (int) (yy_cp - (yytext_ptr)) - 1;

		/* Undo the effects of YY_DO_BEFORE_ACTION. */
		*yy_cp = (yy_hold_char);
		YY_RESTORE_YY_MORE_OFFSET

		if ( YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_buffer_status == YY_BUFFER_NEW )
			{
			/* We're scanning a new file or input source. It's
			 * possible that this happened because the user
			 * just pointed scxml_coin_in at a new source and called
			 * scxml_coin_lex(). If so, then we have to assure
			 * consistency between YY_CURRENT_BUFFER and our
			 * globals. Here is the right place to do so, because
			 * this is the first action (other than possibly a
			 * back-up) that will match for the new input source.
			 */
			(yy_n_chars) = YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_n_chars;
			YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_input_file = scxml_coin_in;
			YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_buffer_status = YY_BUFFER_NORMAL;
			}

		/* Note that here we test for yy_c_buf_p "<=" to the position
		 * of the first EOB in the buffer, since yy_c_buf_p will
		 * already have been incremented past the NUL character
		 * (since all states make transitions on EOB to the
		 * end-of-buffer state). Contrast this with the test
		 * in input().
		 */
		if ( (yy_c_buf_p) <= &YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_ch_buf[(yy_n_chars)] )
			{ /* This was really a NUL. */
			yy_state_type yy_next_state;

			(yy_c_buf_p) = (yytext_ptr) + yy_amount_of_matched_text;

			yy_current_state = yy_get_previous_state( );

			/* Okay, we're now positioned to make the NUL
			 * transition. We couldn't have
			 * yy_get_previous_state() go ahead and do it
			 * for us because it doesn't know how to deal
			 * with the possibility of jamming (and we don't
			 * want to build jamming into it because then it
			 * will run more slowly).
			 */

			yy_next_state = yy_try_NUL_trans( yy_current_state );

			yy_bp = (yytext_ptr) + YY_MORE_ADJ;

			if ( yy_next_state )
				{
				/* Consume the NUL. */
				yy_cp = ++(yy_c_buf_p);
				yy_current_state = yy_next_state;
				goto yy_match;
				}

			else
				{
				yy_cp = (yy_last_accepting_cpos);
				yy_current_state = (yy_last_accepting_state);
				goto yy_find_action;
				}
			}

		else switch ( yy_get_next_buffer( ) )
			{
			case EOB_ACT_END_OF_FILE:
				{
				(yy_did_buffer_switch_on_eof) = 0;

				if ( scxml_coin_wrap( ) )
					{
					/* Note: because we've taken care in
					 * yy_get_next_buffer() to have set up
					 * scxml_coin_text, we can now set up
					 * yy_c_buf_p so that if some total
					 * hoser (like flex itself) wants to
					 * call the scanner after we return the
					 * YY_NULL, it'll still work - another
					 * YY_NULL will get returned.
					 */
					(yy_c_buf_p) = (yytext_ptr) + YY_MORE_ADJ;

					yy_act = YY_STATE_EOF(YY_START);
					goto do_action;
					}

				else
					{
					if ( ! (yy_did_buffer_switch_on_eof) )
						YY_NEW_FILE;
					}
				break;
				}

			case EOB_ACT_CONTINUE_SCAN:
				(yy_c_buf_p) =
					(yytext_ptr) + yy_amount_of_matched_text;

				yy_current_state = yy_get_previous_state( );

				yy_cp = (yy_c_buf_p);
				yy_bp = (yytext_ptr) + YY_MORE_ADJ;
				goto yy_match;

			case EOB_ACT_LAST_MATCH:
				(yy_c_buf_p) =
				&YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_ch_buf[(yy_n_chars)];

				yy_current_state = yy_get_previous_state( );

				yy_cp = (yy_c_buf_p);
				yy_bp = (yytext_ptr) + YY_MORE_ADJ;
				goto yy_find_action;
			}
		break;
		}

	default:
		YY_FATAL_ERROR(
			"fatal flex scanner internal error--no action found" );
	} /* end of action switch */
		} /* end of scanning one token */
} /* end of scxml_coin_lex */

/* yy_get_next_buffer - try to read in a new buffer
 *
 * Returns a code representing an action:
 *	EOB_ACT_LAST_MATCH -
 *	EOB_ACT_CONTINUE_SCAN - continue scanning from current position
 *	EOB_ACT_END_OF_FILE - end of file
 */
static int yy_get_next_buffer (void)
{
  	register char *dest = YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_ch_buf;
	register char *source = (yytext_ptr);
	register int number_to_move, i;
	int ret_val;

	if ( (yy_c_buf_p) > &YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_ch_buf[(yy_n_chars) + 1] )
		YY_FATAL_ERROR(
		"fatal flex scanner internal error--end of buffer missed" );

	if ( YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_fill_buffer == 0 )
		{ /* Don't try to fill the buffer, so this is an EOF. */
		if ( (yy_c_buf_p) - (yytext_ptr) - YY_MORE_ADJ == 1 )
			{
			/* We matched a single character, the EOB, so
			 * treat this as a final EOF.
			 */
			return EOB_ACT_END_OF_FILE;
			}

		else
			{
			/* We matched some text prior to the EOB, first
			 * process it.
			 */
			return EOB_ACT_LAST_MATCH;
			}
		}

	/* Try to read more data. */

	/* First move last chars to start of buffer. */
	number_to_move = (int) ((yy_c_buf_p) - (yytext_ptr)) - 1;

	for ( i = 0; i < number_to_move; ++i )
		*(dest++) = *(source++);

	if ( YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_buffer_status == YY_BUFFER_EOF_PENDING )
		/* don't do the read, it's not guaranteed to return an EOF,
		 * just force an EOF
		 */
		YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_n_chars = (yy_n_chars) = 0;

	else
		{
			int num_to_read =
			YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_buf_size - number_to_move - 1;

		while ( num_to_read <= 0 )
			{ /* Not enough room in the buffer - grow it. */

			/* just a shorter name for the current buffer */
			YY_BUFFER_STATE b = YY_CURRENT_BUFFER;

			int yy_c_buf_p_offset =
				(int) ((yy_c_buf_p) - b->yy_ch_buf);

			if ( b->yy_is_our_buffer )
				{
				int new_size = b->yy_buf_size * 2;

				if ( new_size <= 0 )
					b->yy_buf_size += b->yy_buf_size / 8;
				else
					b->yy_buf_size *= 2;

				b->yy_ch_buf = (char *)
					/* Include room in for 2 EOB chars. */
					scxml_coin_realloc((void *) b->yy_ch_buf,b->yy_buf_size + 2 );
				}
			else
				/* Can't grow it, we don't own it. */
				b->yy_ch_buf = 0;

			if ( ! b->yy_ch_buf )
				YY_FATAL_ERROR(
				"fatal error - scanner input buffer overflow" );

			(yy_c_buf_p) = &b->yy_ch_buf[yy_c_buf_p_offset];

			num_to_read = YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_buf_size -
						number_to_move - 1;

			}

		if ( num_to_read > YY_READ_BUF_SIZE )
			num_to_read = YY_READ_BUF_SIZE;

		/* Read in more data. */
		YY_INPUT( (&YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_ch_buf[number_to_move]),
			(yy_n_chars), (size_t) num_to_read );

		YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_n_chars = (yy_n_chars);
		}

	if ( (yy_n_chars) == 0 )
		{
		if ( number_to_move == YY_MORE_ADJ )
			{
			ret_val = EOB_ACT_END_OF_FILE;
			scxml_coin_restart(scxml_coin_in );
			}

		else
			{
			ret_val = EOB_ACT_LAST_MATCH;
			YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_buffer_status =
				YY_BUFFER_EOF_PENDING;
			}
		}

	else
		ret_val = EOB_ACT_CONTINUE_SCAN;

	if ((yy_size_t) ((yy_n_chars) + number_to_move) > YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_buf_size) {
		/* Extend the array by 50%, plus the number we really need. */
		yy_size_t new_size = (yy_n_chars) + number_to_move + ((yy_n_chars) >> 1);
		YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_ch_buf = (char *) scxml_coin_realloc((void *) YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_ch_buf,new_size );
		if ( ! YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_ch_buf )
			YY_FATAL_ERROR( "out of dynamic memory in yy_get_next_buffer()" );
	}

	(yy_n_chars) += number_to_move;
	YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_ch_buf[(yy_n_chars)] = YY_END_OF_BUFFER_CHAR;
	YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_ch_buf[(yy_n_chars) + 1] = YY_END_OF_BUFFER_CHAR;

	(yytext_ptr) = &YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_ch_buf[0];

	return ret_val;
}

/* yy_get_previous_state - get the state just before the EOB char was reached */

  static yy_state_type yy_get_previous_state (void)
{
	register yy_state_type yy_current_state;
	register char *yy_cp;
  
	yy_current_state = (yy_start);

	for ( yy_cp = (yytext_ptr) + YY_MORE_ADJ; yy_cp < (yy_c_buf_p); ++yy_cp )
		{
		register YY_CHAR yy_c = (*yy_cp ? yy_ec[YY_SC_TO_UI(*yy_cp)] : 1);
		if ( yy_accept[yy_current_state] )
			{
			(yy_last_accepting_state) = yy_current_state;
			(yy_last_accepting_cpos) = yy_cp;
			}
		while ( yy_chk[yy_base[yy_current_state] + yy_c] != yy_current_state )
			{
			yy_current_state = (int) yy_def[yy_current_state];
			if ( yy_current_state >= 162 )
				yy_c = yy_meta[(unsigned int) yy_c];
			}
		yy_current_state = yy_nxt[yy_base[yy_current_state] + (unsigned int) yy_c];
		}

	return yy_current_state;
}

/* yy_try_NUL_trans - try to make a transition on the NUL character
 *
 * synopsis
 *	next_state = yy_try_NUL_trans( current_state );
 */
  static yy_state_type yy_try_NUL_trans (yy_state_type yy_current_state )
{
	register int yy_is_jam;
  	register char *yy_cp = (yy_c_buf_p);

	register YY_CHAR yy_c = 1;
	if ( yy_accept[yy_current_state] )
		{
		(yy_last_accepting_state) = yy_current_state;
		(yy_last_accepting_cpos) = yy_cp;
		}
	while ( yy_chk[yy_base[yy_current_state] + yy_c] != yy_current_state )
		{
		yy_current_state = (int) yy_def[yy_current_state];
		if ( yy_current_state >= 162 )
			yy_c = yy_meta[(unsigned int) yy_c];
		}
	yy_current_state = yy_nxt[yy_base[yy_current_state] + (unsigned int) yy_c];
	yy_is_jam = (yy_current_state == 161);

	return yy_is_jam ? 0 : yy_current_state;
}

#ifndef YY_NO_INPUT
#ifdef __cplusplus
  static int yyinput (void)
#else
  static int input (void)
#endif

{
	int c;
  
	*(yy_c_buf_p) = (yy_hold_char);

	if ( *(yy_c_buf_p) == YY_END_OF_BUFFER_CHAR )
		{
		/* yy_c_buf_p now points to the character we want to return.
		 * If this occurs *before* the EOB characters, then it's a
		 * valid NUL; if not, then we've hit the end of the buffer.
		 */
		if ( (yy_c_buf_p) < &YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_ch_buf[(yy_n_chars)] )
			/* This was really a NUL. */
			*(yy_c_buf_p) = '\0';

		else
			{ /* need more input */
			int offset = (yy_c_buf_p) - (yytext_ptr);
			++(yy_c_buf_p);

			switch ( yy_get_next_buffer( ) )
				{
				case EOB_ACT_LAST_MATCH:
					/* This happens because yy_g_n_b()
					 * sees that we've accumulated a
					 * token and flags that we need to
					 * try matching the token before
					 * proceeding. But for input(),
					 * there's no matching to consider.
					 * So convert the EOB_ACT_LAST_MATCH
					 * to EOB_ACT_END_OF_FILE.
					 */

					/* Reset buffer status. */
					scxml_coin_restart(scxml_coin_in );

					/*FALLTHROUGH*/

				case EOB_ACT_END_OF_FILE:
					{
					if ( scxml_coin_wrap( ) )
						return EOF;

					if ( ! (yy_did_buffer_switch_on_eof) )
						YY_NEW_FILE;
#ifdef __cplusplus
					return yyinput();
#else
					return input();
#endif
					}

				case EOB_ACT_CONTINUE_SCAN:
					(yy_c_buf_p) = (yytext_ptr) + offset;
					break;
				}
			}
		}

	c = *(unsigned char *) (yy_c_buf_p);	/* cast for 8-bit char's */
	*(yy_c_buf_p) = '\0';	/* preserve scxml_coin_text */
	(yy_hold_char) = *++(yy_c_buf_p);

	return c;
}
#endif	/* ifndef YY_NO_INPUT */

/** Immediately switch to a different input stream.
 * @param input_file A readable stream.
 * 
 * @note This function does not reset the start condition to @c INITIAL .
 */
  void scxml_coin_restart (FILE * input_file )
{
  
	if ( ! YY_CURRENT_BUFFER ){
    scxml_coin_ensure_buffer_stack ();
		YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE =
      scxml_coin__create_buffer(scxml_coin_in,YY_BUF_SIZE );
	}

	scxml_coin__init_buffer(YY_CURRENT_BUFFER,input_file );
	scxml_coin__load_buffer_state( );
}

/** Switch to a different input buffer.
 * @param new_buffer The new input buffer.
 * 
 */
  void scxml_coin__switch_to_buffer (YY_BUFFER_STATE new_buffer )
{
  
	/* TODO. We should be able to replace this entire function body
	 * with
	 *		scxml_coin_pop_buffer_state();
	 *		scxml_coin_push_buffer_state(new_buffer);
   */
	scxml_coin_ensure_buffer_stack ();
	if ( YY_CURRENT_BUFFER == new_buffer )
		return;

	if ( YY_CURRENT_BUFFER )
		{
		/* Flush out information for old buffer. */
		*(yy_c_buf_p) = (yy_hold_char);
		YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_buf_pos = (yy_c_buf_p);
		YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_n_chars = (yy_n_chars);
		}

	YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE = new_buffer;
	scxml_coin__load_buffer_state( );

	/* We don't actually know whether we did this switch during
	 * EOF (scxml_coin_wrap()) processing, but the only time this flag
	 * is looked at is after scxml_coin_wrap() is called, so it's safe
	 * to go ahead and always set it.
	 */
	(yy_did_buffer_switch_on_eof) = 1;
}

static void scxml_coin__load_buffer_state (void)
{
  	(yy_n_chars) = YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_n_chars;
	(yytext_ptr) = (yy_c_buf_p) = YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_buf_pos;
	scxml_coin_in = YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_input_file;
	(yy_hold_char) = *(yy_c_buf_p);
}

/** Allocate and initialize an input buffer state.
 * @param file A readable stream.
 * @param size The character buffer size in bytes. When in doubt, use @c YY_BUF_SIZE.
 * 
 * @return the allocated buffer state.
 */
  YY_BUFFER_STATE scxml_coin__create_buffer (FILE * file, int size )
{
	YY_BUFFER_STATE b;
  
	b = (YY_BUFFER_STATE) scxml_coin_alloc(sizeof( struct yy_buffer_state ) );
	if ( ! b )
		YY_FATAL_ERROR( "out of dynamic memory in scxml_coin__create_buffer()" );

	b->yy_buf_size = size;

	/* yy_ch_buf has to be 2 characters longer than the size given because
	 * we need to put in 2 end-of-buffer characters.
	 */
	b->yy_ch_buf = (char *) scxml_coin_alloc(b->yy_buf_size + 2 );
	if ( ! b->yy_ch_buf )
		YY_FATAL_ERROR( "out of dynamic memory in scxml_coin__create_buffer()" );

	b->yy_is_our_buffer = 1;

	scxml_coin__init_buffer(b,file );

	return b;
}

/** Destroy the buffer.
 * @param b a buffer created with scxml_coin__create_buffer()
 * 
 */
  void scxml_coin__delete_buffer (YY_BUFFER_STATE b )
{
  
	if ( ! b )
		return;

	if ( b == YY_CURRENT_BUFFER ) /* Not sure if we should pop here. */
		YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE = (YY_BUFFER_STATE) 0;

	if ( b->yy_is_our_buffer )
		scxml_coin_free((void *) b->yy_ch_buf );

	scxml_coin_free((void *) b );
}

/* Initializes or reinitializes a buffer.
 * This function is sometimes called more than once on the same buffer,
 * such as during a scxml_coin_restart() or at EOF.
 */
  static void scxml_coin__init_buffer (YY_BUFFER_STATE b, FILE * file )

{
	int oerrno = errno;
  
	scxml_coin__flush_buffer(b );

	b->yy_input_file = file;
	b->yy_fill_buffer = 1;

  /* If b is the current buffer, then scxml_coin__init_buffer was _probably_
   * called from scxml_coin_restart() or through yy_get_next_buffer.
   * In that case, we don't want to reset the lineno or column.
   */
  if (b != YY_CURRENT_BUFFER){
    b->yy_bs_lineno = 1;
    b->yy_bs_column = 0;
  }

    b->yy_is_interactive = 0;
  
	errno = oerrno;
}

/** Discard all buffered characters. On the next scan, YY_INPUT will be called.
 * @param b the buffer state to be flushed, usually @c YY_CURRENT_BUFFER.
 * 
 */
  void scxml_coin__flush_buffer (YY_BUFFER_STATE b )
{
  	if ( ! b )
		return;

	b->yy_n_chars = 0;

	/* We always need two end-of-buffer characters. The first causes
	 * a transition to the end-of-buffer state. The second causes
	 * a jam in that state.
	 */
	b->yy_ch_buf[0] = YY_END_OF_BUFFER_CHAR;
	b->yy_ch_buf[1] = YY_END_OF_BUFFER_CHAR;

	b->yy_buf_pos = &b->yy_ch_buf[0];

	b->yy_at_bol = 1;
	b->yy_buffer_status = YY_BUFFER_NEW;

	if ( b == YY_CURRENT_BUFFER )
		scxml_coin__load_buffer_state( );
}

/** Pushes the new state onto the stack. The new state becomes
 * the current state. This function will allocate the stack
 * if necessary.
 * @param new_buffer The new state.
 * 
 */
void scxml_coin_push_buffer_state (YY_BUFFER_STATE new_buffer )
{
  	if (new_buffer == NULL)
		return;

	scxml_coin_ensure_buffer_stack();

	/* This block is copied from scxml_coin__switch_to_buffer. */
	if ( YY_CURRENT_BUFFER )
		{
		/* Flush out information for old buffer. */
		*(yy_c_buf_p) = (yy_hold_char);
		YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_buf_pos = (yy_c_buf_p);
		YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE->yy_n_chars = (yy_n_chars);
		}

	/* Only push if top exists. Otherwise, replace top. */
	if (YY_CURRENT_BUFFER)
		(yy_buffer_stack_top)++;
	YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE = new_buffer;

	/* copied from scxml_coin__switch_to_buffer. */
	scxml_coin__load_buffer_state( );
	(yy_did_buffer_switch_on_eof) = 1;
}

/** Removes and deletes the top of the stack, if present.
 * The next element becomes the new top.
 * 
 */
void scxml_coin_pop_buffer_state (void)
{
  	if (!YY_CURRENT_BUFFER)
		return;

	scxml_coin__delete_buffer(YY_CURRENT_BUFFER );
	YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE = NULL;
	if ((yy_buffer_stack_top) > 0)
		--(yy_buffer_stack_top);

	if (YY_CURRENT_BUFFER) {
		scxml_coin__load_buffer_state( );
		(yy_did_buffer_switch_on_eof) = 1;
	}
}

/* Allocates the stack if it does not exist.
 * Guarantees space for at least one push.
 */
static void scxml_coin_ensure_buffer_stack (void)
{
	int num_to_alloc;
  
	if (!(yy_buffer_stack)) {

		/* First allocation is just for 2 elements, since we don't know if this
		 * scanner will even need a stack. We use 2 instead of 1 to avoid an
		 * immediate realloc on the next call.
     */
		num_to_alloc = 1;
		(yy_buffer_stack) = (struct yy_buffer_state**)scxml_coin_alloc
								(num_to_alloc * sizeof(struct yy_buffer_state*)
								);
		if ( ! (yy_buffer_stack) )
			YY_FATAL_ERROR( "out of dynamic memory in scxml_coin_ensure_buffer_stack()" );
								 
		memset((yy_buffer_stack), 0, num_to_alloc * sizeof(struct yy_buffer_state*));
				
		(yy_buffer_stack_max) = num_to_alloc;
		(yy_buffer_stack_top) = 0;
		return;
	}

	if ((yy_buffer_stack_top) >= ((yy_buffer_stack_max)) - 1){

		/* Increase the buffer to prepare for a possible push. */
		int grow_size = 8 /* arbitrary grow size */;

		num_to_alloc = (yy_buffer_stack_max) + grow_size;
		(yy_buffer_stack) = (struct yy_buffer_state**)scxml_coin_realloc
								((yy_buffer_stack),
								num_to_alloc * sizeof(struct yy_buffer_state*)
								);
		if ( ! (yy_buffer_stack) )
			YY_FATAL_ERROR( "out of dynamic memory in scxml_coin_ensure_buffer_stack()" );

		/* zero only the new slots.*/
		memset((yy_buffer_stack) + (yy_buffer_stack_max), 0, grow_size * sizeof(struct yy_buffer_state*));
		(yy_buffer_stack_max) = num_to_alloc;
	}
}

/** Setup the input buffer state to scan directly from a user-specified character buffer.
 * @param base the character buffer
 * @param size the size in bytes of the character buffer
 * 
 * @return the newly allocated buffer state object. 
 */
YY_BUFFER_STATE scxml_coin__scan_buffer (char * base, yy_size_t size )
{
	YY_BUFFER_STATE b;
  
	if ( size < 2 ||
	   base[size-2] != YY_END_OF_BUFFER_CHAR ||
	   base[size-1] != YY_END_OF_BUFFER_CHAR )
		/* They forgot to leave room for the EOB's. */
		return 0;

	b = (YY_BUFFER_STATE) scxml_coin_alloc(sizeof( struct yy_buffer_state ) );
	if ( ! b )
		YY_FATAL_ERROR( "out of dynamic memory in scxml_coin__scan_buffer()" );

	b->yy_buf_size = size - 2;	/* "- 2" to take care of EOB's */
	b->yy_buf_pos = b->yy_ch_buf = base;
	b->yy_is_our_buffer = 0;
	b->yy_input_file = 0;
	b->yy_n_chars = b->yy_buf_size;
	b->yy_is_interactive = 0;
	b->yy_at_bol = 1;
	b->yy_fill_buffer = 0;
	b->yy_buffer_status = YY_BUFFER_NEW;

	scxml_coin__switch_to_buffer(b );

	return b;
}

/** Setup the input buffer state to scan a string. The next call to scxml_coin_lex() will
 * scan from a @e copy of @a str.
 * @param yystr a NUL-terminated string to scan
 * 
 * @return the newly allocated buffer state object.
 * @note If you want to scan bytes that may contain NUL values, then use
 *    scxml_coin__scan_bytes() instead.
 */
YY_BUFFER_STATE scxml_coin__scan_string (yyconst char * yystr )
{
  
	return scxml_coin__scan_bytes(yystr,strlen(yystr) );
}

/** Setup the input buffer state to scan the given bytes. The next call to scxml_coin_lex() will
 * scan from a @e copy of @a bytes.
 * @param bytes the byte buffer to scan
 * @param len the number of bytes in the buffer pointed to by @a bytes.
 * 
 * @return the newly allocated buffer state object.
 */
YY_BUFFER_STATE scxml_coin__scan_bytes (yyconst char * yybytes, int _yybytes_len )
{
	YY_BUFFER_STATE b;
	char *buf;
	yy_size_t n;
	int i;
  
	/* Get memory for full buffer, including space for trailing EOB's. */
	n = _yybytes_len + 2;
	buf = (char *) scxml_coin_alloc(n );
	if ( ! buf )
		YY_FATAL_ERROR( "out of dynamic memory in scxml_coin__scan_bytes()" );

	for ( i = 0; i < _yybytes_len; ++i )
		buf[i] = yybytes[i];

	buf[_yybytes_len] = buf[_yybytes_len+1] = YY_END_OF_BUFFER_CHAR;

	b = scxml_coin__scan_buffer(buf,n );
	if ( ! b )
		YY_FATAL_ERROR( "bad buffer in scxml_coin__scan_bytes()" );

	/* It's okay to grow etc. this buffer, and we should throw it
	 * away when we're done.
	 */
	b->yy_is_our_buffer = 1;

	return b;
}

#ifndef YY_EXIT_FAILURE
#define YY_EXIT_FAILURE 2
#endif

static void yy_fatal_error (yyconst char* msg )
{
  	(void) fprintf( stderr, "%s\n", msg );
	exit( YY_EXIT_FAILURE );
}

/* Redefine yyless() so it works in section 3 code. */

#undef yyless
#define yyless(n) \
	do \
		{ \
		/* Undo effects of setting up scxml_coin_text. */ \
    int yyless_macro_arg = (n); \
    YY_LESS_LINENO(yyless_macro_arg);\
		scxml_coin_text[scxml_coin_leng] = (yy_hold_char); \
		(yy_c_buf_p) = scxml_coin_text + yyless_macro_arg; \
		(yy_hold_char) = *(yy_c_buf_p); \
		*(yy_c_buf_p) = '\0'; \
		scxml_coin_leng = yyless_macro_arg; \
		} \
	while ( 0 )

/* Accessor methods (get/set functions) to struct members. */

/** Get the current line number.
 * 
 */
int scxml_coin_get_lineno (void)
{
    
  return scxml_coin_lineno;
}

/** Get the input stream.
 * 
 */
FILE *scxml_coin_get_in (void)
{
    return scxml_coin_in;
}

/** Get the output stream.
 * 
 */
FILE *scxml_coin_get_out (void)
{
    return scxml_coin_out;
}

/** Get the length of the current token.
 * 
 */
int scxml_coin_get_leng (void)
{
    return scxml_coin_leng;
}

/** Get the current token.
 * 
 */

char *scxml_coin_get_text (void)
{
    return scxml_coin_text;
}

/** Set the current line number.
 * @param line_number
 * 
 */
void scxml_coin_set_lineno (int line_number )
{
  
  scxml_coin_lineno = line_number;
}

/** Set the input stream. This does not discard the current
 * input buffer.
 * @param in_str A readable stream.
 * 
 * @see scxml_coin__switch_to_buffer
 */
void scxml_coin_set_in (FILE * in_str )
{
    scxml_coin_in = in_str ;
}

void scxml_coin_set_out (FILE * out_str )
{
    scxml_coin_out = out_str ;
}

int scxml_coin_get_debug (void)
{
    return scxml_coin__flex_debug;
}

void scxml_coin_set_debug (int bdebug )
{
    scxml_coin__flex_debug = bdebug ;
}

static int yy_init_globals (void)
{
    /* Initialization is the same as for the non-reentrant scanner.
   * This function is called from scxml_coin_lex_destroy(), so don't allocate here.
   */

  (yy_buffer_stack) = 0;
  (yy_buffer_stack_top) = 0;
  (yy_buffer_stack_max) = 0;
  (yy_c_buf_p) = (char *) 0;
  (yy_init) = 0;
  (yy_start) = 0;

/* Defined in main.c */
#ifdef YY_STDINIT
  scxml_coin_in = stdin;
  scxml_coin_out = stdout;
#else
  scxml_coin_in = (FILE *) 0;
  scxml_coin_out = (FILE *) 0;
#endif

  /* For future reference: Set errno on error, since we are called by
   * scxml_coin_lex_init()
   */
  return 0;
}

/* scxml_coin_lex_destroy is for both reentrant and non-reentrant scanners. */
int scxml_coin_lex_destroy (void)
{
  
  /* Pop the buffer stack, destroying each element. */
	while(YY_CURRENT_BUFFER){
		scxml_coin__delete_buffer(YY_CURRENT_BUFFER );
		YY_CURRENT_BUFFER_LVALUE = NULL;
		scxml_coin_pop_buffer_state();
	}

	/* Destroy the stack itself. */
	scxml_coin_free((yy_buffer_stack) );
	(yy_buffer_stack) = NULL;

  /* Reset the globals. This is important in a non-reentrant scanner so the next time
   * scxml_coin_lex() is called, initialization will occur. */
  yy_init_globals( );

  return 0;
}

/*
 * Internal utility routines.
 */

#ifndef yytext_ptr
static void yy_flex_strncpy (char* s1, yyconst char * s2, int n )
{
	register int i;
	for ( i = 0; i < n; ++i )
		s1[i] = s2[i];
}
#endif

#ifdef YY_NEED_STRLEN
static int yy_flex_strlen (yyconst char * s )
{
	register int n;
	for ( n = 0; s[n]; ++n )
		;

	return n;
}
#endif

void *scxml_coin_alloc (yy_size_t size )
{
	return (void *) malloc( size );
}

void *scxml_coin_realloc (void * ptr, yy_size_t size )
{
	/* The cast to (char *) in the following accommodates both
	 * implementations that use char* generic pointers, and those
	 * that use void* generic pointers. It works with the latter
	 * because both ANSI C and C++ allow castless assignment from
	 * any pointer type to void*, and deal with argument conversions
	 * as though doing an assignment.
	 */
	return (void *) realloc( (char *) ptr, size );
}

void scxml_coin_free (void * ptr )
{
	free( (char *) ptr );	/* see scxml_coin_realloc() for (char *) cast */
}

#define YYTABLES_NAME "yytables"

#line 111 "eval-coin.l"
int
scxml_coin_error(const char * error)
{
 printf("\nscxml_coin error: %s\n", error);
 return 0;
}

ScXMLDataObj *
scxml_coin_parse(const char * buffer)
{
 YY_BUFFER_STATE yybuf = scxml_coin__scan_string(buffer);
 scxml_coin__switch_to_buffer(yybuf);
 scxml_coin_parse(); // the bison function
 scxml_coin__delete_buffer(yybuf);
 ScXMLDataObj * dataobj = scxml_coin_get_root_obj();
 scxml_coin_clear_root_obj();
 return dataobj;
}