Issue #1 new
Bartosz Żołyński
repo owner created an issue

W ramach optymalizacji sprawdzić na osobnej wersji czy może dodawanie ADC #MAX_X w celu znajdowania punktu na mapie nie byłoby szybsze niż operowanie na x i y? Trzeba by tylko pomyśleć jak algorytm ma nie przekraczać granicy planszy.

Comments (0)

  1. Log in to comment