Overview

HTTPS SSH

Raketar

Raketar je projekt kojim se uèi na radionici u Zagrebaèkom raèunalnom savezu. Prvi commit je nastao nakon nekoliko radionica, te veæ sadrži i uèenièke doprinose.