1. Kent-Rune Henriksen
  2. Werewolf (PHP)
  3. Issues
Issue #20 resolved

Tydeligere om det er natt/dag

Anonymous created an issue

Det burde stå med store bokstaver om det er natt eller dag. Muligens under, eller bak der det står om man er i live eller ikke.

-SilentXeno

Comments (2)

  1. Log in to comment