1. Kent-Rune Henriksen
  2. Werewolf (PHP)
  3. Issues
Issue #22 resolved

Dødsmelding

Anonymous created an issue

Navnet på spilleren og hva han/hun var (landsbyboer/varulv/osv.) burde være i bold skrift, så det kommer tydelig frem.

Comments (2)

  1. Log in to comment