1. Kent-Rune Henriksen
  2. Werewolf (PHP)
  3. Issues
Issue #26 new

[Translated to english] The tutorial page needs more work

Anonymous created an issue

Infoen på opplæringen er litt kort. Bør kanskje skrives litt om hvordan interface og stemmingen fungerer slik at nye folk ikke gjør feil eller ikke vet hva/hvordan ting skal gjøres.

[Translated to english] The information on the tutorial page is a bit short. It could be a good idea to add something about how the interface and voting works so new players don't make mistakes and/or don't know how/when to do the different actions.