Wiki

Clone wiki

CSC10 / Home

Configurable System On Chip

In dit repository zijn de cursushandleiding, de opdrachten en de PowerPoint presentaties opgenomen die bij de cursus CSC10 (Configurable System On Chip) van de minor Embedded Systems van de Hogeschool Rotterdam gebruikt worden.

De lessen van deze cursus worden online gegeven in MS Teams.

Je voortgang wordt bijgehouden in BrightSpace. Daar vind je ook de eindopdracht en het bijbehorende beoordelingsmodel.

Let op! Deze wiki is nog niet volledig voor studiejaar 2023-2024.

De informatie in dit repository is zoals alle mensenwerk niet foutloos, verbeteringen en suggesties zijn altijd welkom! Maak als je ons feedback wilt geven een issue aan.

Cursushandleiding

Voor je begint: pas je browserinstellingen aan!

In de pdf-bestanden die je op deze wiki vindt, wordt veel gebruik gemaakt van links naar specifieke locaties in andere pdf-bestanden. Om dit te laten werken is het nodig om je browserinstellingen aan te passen.

Weekplanning

Week PowerPoint Pdf Opdrachten Opmerkingen en verwijzingen
1 Week1.pptx Week1.pdf Opdrachten Week 1.pdf
2 Week2.pptx Week2.pdf Opdrachten Week 2.pdf
3 Week3.pptx Week3.pdf Opdrachten Week 3.pdf
4 Week4.pptx Week4.pdf Opdrachten Week 4.pdf
5 Week5.pptx Week5.pdf Opdrachten Week 5 in Brightspace
6 t/m 8 Eindopdracht (ook te vinden in BrightSpace): Eindopdracht.pdf met Nakijkmodel.pdf In week 6 t/m 8 wordt geen nieuwe theorie meer behandeld.

Benodigde software

We maken bij CSC10 gebruik van verschillende softwaretools. Je hebt twee mogelijkheden:

  • Je installeert de software op je eigen computer. Dit is de meest flexibele optie, maar vergt wel wat meer werk. Als het klopt, heb je Quartus en Modelsim 18.1 al geïnstalleerd voor HWP01.
  • Je maakt gebruik van een WSL (Windows Subsystem for Linux). Dit bevat Quartus, Modelsim en alle overige applicaties benodigd voor CSC10. Het gebruiken van USB-apparaten vergt een extra stapje om deze door te koppelen aan WSL.

Zelf installeren

De onderstaande installatiebestanden kun je vinden in het CSC10 Team in het mapje "Lesmateriaal", ook bereikbaar via Sharepoint.

  • Quartus Prime Lite Edition versie 18.1. Let op! Dit is niet de laatste versie, maar we gebruiken deze versie omdat deze versie Nios II EDS ondersteund zonder dat Windows Subsystem for Linux nodig is en zonder dat Eclipse handmatig apart geïnstalleerd moet worden.
  • ModelSim-Intel FPGA Edition, wordt automatisch geïnstalleerd als je Quartus Prime Lite Edition installeert.
  • Cyclone V device support.
  • Intel FPGA Academic Program. Dit programma moet in het directory worden geïnstalleerd waar Quartus is geïnstalleerd. Bij het installeren moet bij “Computer Systems” alleen de DE1-SoC aangevinkt worden.

WSL

Zie, als je in plaats van met de zelfgeïnstalleerd software liever met WSL werkt de installatiehandleiding voor WSL.

Linux Image Week 3

In de opdrachten van week 3 wordt gebruik gemaakt van een Linux omgeving. Deze omgeving wordt opgestart vanaf een Micro-SD kaartje van tenminste 4 GB. De image hiervoor kun je hier downloaden. Je kunt het onder Windows flashen met https://win32diskimager.org/ , en onder Linux of MacOS met

dd if=CSC10_arch.img of=/dev/jouwsdkaart bs=1M status=progress oflag=direct conv=sync

Benodigde hardware

We maken bij CSC10 gebruik van de DE1-SoC van Terasic. Deze krijg je te leen gedurende de hele minor.

DE1-SoC Board resources - DE1-SoC User Manual revisie C borden 1 t/m 15. - DE1-SoC User Manual revisie G borden 16 t/m 50.

Literatuur

Extra informatie

Updated