Commits

xleroy  committed 9c95232

Correction de l'appel a call_gc.
Utilisation de j au lieu de jal pour lever une exception. (pixie-friendly?)

git-svn-id: http://caml.inria.fr/svn/ocaml/trunk@103f963ae5c-01c2-4b8c-9fe0-0dff7051ff02

 • Participants
 • Parent commits 813431f

Comments (0)

Files changed (1)

File asmcomp/emit_mips.mlp

      if !call_gc_label = 0 then call_gc_label := new_label();
      `	subu	$22, $22, {emit_int n}\n`;
      `	subu	$25, $22, $23\n`;
+     `	.set	noreorder\n`;
      `{record_frame i.live}	bltzal	$25, {emit_label !call_gc_label}\n`;
+     `	li	$25, {emit_int n}\n`;
+     `	.set	reorder\n`;
      `	addu	{emit_reg i.res.(0)}, $22, 4\n`
     end else begin
      begin match n with
     `	lw	$30, 0($sp)\n`;
     `	addu	$sp, $sp, 8\n`;
     liveregs i 0;
-    `	jal	$25\n`     (* Keep retaddr in $31 for debugging *)
+    `	j	$25\n`
 
 let rec emit_all i =
  match i.desc with Lend -> () | _ -> emit_instr i; emit_all i.next