1. JanKanis
  2. OutreachAanmeldScript

Commits

JanKanis  committed 37e96f8

also update config example

  • Participants
  • Parent commits 3273d1c
  • Branches default
  • Tags v2.0.1

Comments (0)

Files changed (2)

File .hgtags

View file
  • Ignore whitespace
 21fe3e50ee3eaeb6cca86bd1a309830423ba01bf v2.0
 21fe3e50ee3eaeb6cca86bd1a309830423ba01bf v2.0
 d8529534609b7ea403210c0bb19054201f7fb8f0 v2.0
+3273d1c321c72c93d9b065496cf2ba0164e7b259 v2.0.1

File aanmeldscript-config.php.example

View file
  • Ignore whitespace
 // Mensen met vragen oid kunnen met dit adres contact opnemen:
 $contactemail = 'info@outreach.nl';
 
-// Hier wordt bij een aanmelding indien nodig een mailtje heen gestuurd:
+// Hier wordt een mailtje heen gestuurd als dat nodig is bij een aanmelding of
+// bij fouten in de spreadsheets: 
 $aanmeldemail = 'aanmeldingen@outreach.nl';
 
 // De google docs inloggegevens
 END;
 
 
-// Het emailadres waar foutmeldingen van het script heen worden gestuurd.
-// Tijdens de outreach 2011 mag je dit adres (jan.code at jankanis.nl) hier 
+// Voor de juiste tijden in de spreadsheets moeten we de tijdszone weten
+$timezone = 'Europe/Amsterdam';
+
+// Een array van emailadressen waar foutmeldingen van het script heen worden 
+// gestuurd.
+// Tijdens de outreach 2011 mag je mijn adres (jan.code at jankanis.nl) er bij
 // laten staan, dan kan ik zien of er nog onverwachtte bugs zijn die gefixt
 // moeten worden. 
-define('ERROR_LOG_EMAIL', 'jan.code'.'@'.'jankanis.nl');
+$ERROR_LOG_EMAIL = array('jan.code'.'@'.'jankanis.nl');
 
 // Moet debug informatie weergegeven worden?
 // Alleen aanzetten tijdens testen. In productie worden alle fouten naar het