Commits

JanKanis  committed 74d9773

trim all csv/config inputs

  • Participants
  • Parent commits 73d8089
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (2)

 
 3) Zet de aanmeldscript bestanden (``aanmeldscript.php``, ``aanmeldscript.css``, ``aanmeldscript-*.php``) op de juiste plek op je server. Zorg er voor dat het Gdata pakket van Zend geïnstalleerd is. Als dat niet zo is, is het het makkelijkst om de map ``ZendGdata-x.xx.x/library/Zend`` uit het Gdata pakket in dezelfde map als het aanmeldscript te zetten. 
 
-4) Hernoem ``aanmeldscript-config.php.example`` naar ``aanmeldscript-config.php`` en vul daarin de gegevens in: ``contactemail``, ``aanmeldemail``, de Google account inloggegevens in ``username`` en ``password``. ``aanmeldingensheet`` en ``projectensheet`` zijn de namen van de spreadsheets in Google docs, deze hoeven in principe niet aangepast te worden. Pas indien nodig ``opmerkingen`` aan. 
+4) Hernoem ``aanmeldscript-config.php.example`` naar ``aanmeldscript-config.php``. Voeg daarin je mailadres toe aan ``ERROR_LOG_EMAIL`` danwel vervang het bestaande adres daarmee. Vul de overige gegevens in: ``contactemail``, ``aanmeldemail``, de Google account inloggegevens in ``username`` en ``password``. ``aanmeldingensheet`` en ``projectensheet`` zijn de namen van de spreadsheets in Google docs, deze hoeven in principe niet aangepast te worden. Pas indien nodig ``opmerkingen`` aan. 
 
    In ``csvvelden`` staan de beschrijvingen van de velden met gegevens die deelnemers moeten invullen. Deze hoeft in principe niet aangepast te worden
 

File aanmeldscript-functions.php

 
 //checkpoint('prestartup');
 
-if(!defined('ERROR_LOG_EMAIL')) {
-	die("Error: ERROR_LOG_EMAIL is not defined. Define ERROR_LOG_EMAIL in aanmeldscript-config.php to the email address to send error messages to");
+if(!isset($ERROR_LOG_EMAIL)) {
+	die('Error: $ERROR_LOG_EMAIL is not defined. Define $ERROR_LOG_EMAIL in aanmeldscript-config.php to the email addresses to send error messages to');
 }
 
 require_once 'Zend/Gdata/Spreadsheets.php';
 		//checkpoint('connected');
 		$this->spreadsheetFeed = do_request(array($this->spreadsheetService, 'getSpreadsheetFeed'), array());
 		//checkpoint('got sheets feed');
-		$this->aanmeldingen = new Sheet($this->spreadsheetService, $this->spreadsheetFeed, $aanmeldingen);
-		$this->projecten = new Sheet($this->spreadsheetService, $this->spreadsheetFeed, $projecten);
+		$this->aanmeldingen = new Sheet($this->spreadsheetService, $this->spreadsheetFeed, trim($aanmeldingen));
+		$this->projecten = new Sheet($this->spreadsheetService, $this->spreadsheetFeed, trim($projecten));
 		//checkpoint('got sheets');
 		$this->aanmeldingendata = $this->aanmeldingen->getData();
 		$this->projectendata = plekvrij(
 		$this->sheetname = $sheetname;
 
 		foreach($this->spreadsheetFeed as $sheet) {
-			if($sheet->getTitle() == $sheetname) {
+			if(trim($sheet->getTitle()) == $sheetname) {
 				$found = True;
 				break;
 			}
 		if($line === array(null)) continue;
 		//if($obeycomments and substr($line[0], 0, 1) === '#') continue;
 	} while(False);
-	return $line;
+	return array_map('trim', $line);
 }
 
 
 
 
 function log_error($e, $servervars=True) {
+	global $ERROR_LOG_EMAIL;
 	$mail = "Foutmelding!\n\n".
 		"fout:\n".$e."\n\nScript versie ".SCRIPT_VERSION."\n";
 	if($servervars) {
 		$mail .= "\n\n\$_SERVER:\n".var_export_str($_SERVER).
 		"\n\n\$_POST:\n".var_export_str($_POST).
 		"\n\n\$_GET:\n".var_export_str($_GET); }
-	mail(ERROR_LOG_EMAIL, "Foutmelding van het outreach aanmeldscript v. ".SCRIPT_VERSION.
-			" op {$_SERVER['SERVER_NAME']}", $mail);
+	foreach($ERROR_LOG_EMAIL as $errmail) {
+		mail($errmail, "Foutmelding van het outreach aanmeldscript v. ".SCRIPT_VERSION.
+				" op {$_SERVER['SERVER_NAME']}", $mail);
+	}
 	if(DEBUG) debugprint($mail);
 }