1. JanKanis
  2. OutreachAanmeldScript

Commits

JanKanis  committed a26d43b

update readme

  • Participants
  • Parent commits a8c6779
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File README.rst

View file
-Outreach Aanmeldscript
-======================
+Outreach Aanmeldscript v2
+=========================
+
+© 2010-2011 Jan Kanis
 
 
 Functie
 Voor meer informatie over de Kerstoutreach kun je terecht op http://www.yfc.nl/outreach/. 
 
 
+Licentie
+--------
+
+Beschikbaar gesteld voor elk gebruik zonder beperkingen aan de Outreach Utrecht en Youth for Christ, of aan ieder ander onder de GPL versie 3 of elke latere versie. 
+
+
 Werking
 -------
 
 
 De installatie is nu compleet. 
 
+
 __ https://accounts.google.com/b/0/SmsAuthConfig
 __ https://accounts.google.com/b/0/IssuedAuthSubTokens
 
 Problemen
 ---------
 
-Als er problemen zijn met het aanmeldscript, probeer dan eerst ``DEBUG`` op ``True`` te zetten in ``aanmeldscript-config.php``, dan worden gevonden fouten weergegeven. Als dat geen oplossing biedt, neem dan contact met mij op. 
+Als er problemen zijn met het aanmeldscript, probeer dan eerst ``DEBUG`` op ``True`` te zetten in ``aanmeldscript-config.php``, dan worden gevonden fouten weergegeven. Als dat geen oplossing biedt, neem dan contact_ met mij op.