1. JanKanis
  2. OutreachAanmeldScript

Commits

JanKanis  committed caa866a

fix bug where confirmation emails would always claim to be from Outreach Utrecht instead of any other city

  • Participants
  • Parent commits a26d43b
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (3)

File README.rst

View file
 
 3) Zet de aanmeldscript bestanden (``aanmeldscript.php``, ``aanmeldscript.css``, ``aanmeldscript-*.php``) op de juiste plek op je server. Zorg er voor dat het Gdata pakket van Zend geïnstalleerd is. Als dat niet zo is, is het het makkelijkst om de map ``ZendGdata-x.xx.x/library/Zend`` uit het Gdata pakket in dezelfde map als het aanmeldscript te zetten. 
 
-4) Hernoem ``aanmeldscript-config.php.example`` naar ``aanmeldscript-config.php``. Voeg daarin je mailadres toe aan ``ERROR_LOG_EMAIL`` danwel vervang het bestaande adres daarmee. Vul de overige gegevens in: ``contactemail``, ``aanmeldemail``, de Google account inloggegevens in ``username`` en ``password``. ``aanmeldingensheet`` en ``projectensheet`` zijn de namen van de spreadsheets in Google docs, deze hoeven in principe niet aangepast te worden. Pas indien nodig ``opmerkingen`` aan. 
+4) Hernoem ``aanmeldscript-config.php.example`` naar ``aanmeldscript-config.php``. Voeg daarin je mailadres toe aan ``ERROR_LOG_EMAIL`` danwel vervang het bestaande adres daarmee. Vul de overige gegevens in: ``outreachnaam``, ``contactemail``, ``aanmeldemail``, de Google account inloggegevens in ``username`` en ``password``. ``aanmeldingensheet`` en ``projectensheet`` zijn de namen van de spreadsheets in Google docs, deze hoeven in principe niet aangepast te worden. Pas indien nodig ``opmerkingen`` aan. 
 
    In ``csvvelden`` staan de beschrijvingen van de velden met gegevens die deelnemers moeten invullen. Deze hoeft in principe niet aangepast te worden
 

File aanmeldscript-config.php.example

View file
 <?php //-*- tab-width: 4; indent-tabs-mode: t; -*-
 
+// Deze naam wordt gebruikt in bevestingsmailtjes en dergelijke
+$outreachnaam = 'Kerstoutreach Test';
+
 // Mensen met vragen oid kunnen met dit adres contact opnemen:
 $contactemail = 'info@outreach.nl';
 

File aanmeldscript.php

View file
 // return array('success'=>bool, 'displayform'=>bool, 'fout'=>string?, 'aanmelding'=>array)
 function savepost() {
 	global $velden, $janee, $allfields;
-	global $contactemail, $aanmeldemail, $app;
+	global $contactemail, $aanmeldemail, $outreachnaam, $app;
 
 	$aanmelding = array();
 	$return = array('succes'=>False, 'displayform'=>True, 'fout'=>Null, 'aanmelding'=>&$aanmelding);
 	$naam = implode(' ', array($aanmelding['voornaam'], $aanmelding['tussenvoegsels'], $aanmelding['achternaam']));
 	$naam = str_replace('  ', ' ', $naam);
 
-	$mail = "Beste $naam, \n\nBedankt voor je aanmelding bij de Kerstoutreach Utrecht. \n";
+	$mail = "Beste $naam, \n\nBedankt voor je aanmelding bij de $outreachnaam. \n";
 	if($aanmelding['ingedeeld'] != '') {
 		$mail .= "Je bent ingedeeld bij: {$app->projectendata[$aanmelding['ingedeeld']]['naam']}.\n".
 			"Je krijgt later gedetailleerdere informatie.\n";
 	} else {
 		$mail .= "Je bent nog niet ingedeeld bij een project, je krijgt hier nog meer over te horen.\n";
 	}
-	$mail .= "\nGroeten van het Kerst Outreach team.\n";
-	if(!mail($aanmelding['email'], "Aanmelding Kerstoutreach Utrecht", $mail, "From: $contactemail\r\n")) {
+	$mail .= "\nAls je nog vragen hebt kun je mailen naar $contactemail\n\n".
+		"Groeten van het Kerst Outreach team.\n";
+	if(!mail($aanmelding['email'], "Aanmelding $outreachnaam", $mail, "From: $contactemail\r\n")) {
 		warn_sheetbeheerder("bevestigingsmail versturen naar {$aanmelding['email']} mislukt");
 		log_error("bevestigingsmail versturen naar {$aanmelding['email']} mislukt");
 	}