Commits

JanKanis committed caa866a

fix bug where confirmation emails would always claim to be from Outreach Utrecht instead of any other city

Comments (0)

Files changed (3)

 
 3) Zet de aanmeldscript bestanden (``aanmeldscript.php``, ``aanmeldscript.css``, ``aanmeldscript-*.php``) op de juiste plek op je server. Zorg er voor dat het Gdata pakket van Zend geïnstalleerd is. Als dat niet zo is, is het het makkelijkst om de map ``ZendGdata-x.xx.x/library/Zend`` uit het Gdata pakket in dezelfde map als het aanmeldscript te zetten. 
 
-4) Hernoem ``aanmeldscript-config.php.example`` naar ``aanmeldscript-config.php``. Voeg daarin je mailadres toe aan ``ERROR_LOG_EMAIL`` danwel vervang het bestaande adres daarmee. Vul de overige gegevens in: ``contactemail``, ``aanmeldemail``, de Google account inloggegevens in ``username`` en ``password``. ``aanmeldingensheet`` en ``projectensheet`` zijn de namen van de spreadsheets in Google docs, deze hoeven in principe niet aangepast te worden. Pas indien nodig ``opmerkingen`` aan. 
+4) Hernoem ``aanmeldscript-config.php.example`` naar ``aanmeldscript-config.php``. Voeg daarin je mailadres toe aan ``ERROR_LOG_EMAIL`` danwel vervang het bestaande adres daarmee. Vul de overige gegevens in: ``outreachnaam``, ``contactemail``, ``aanmeldemail``, de Google account inloggegevens in ``username`` en ``password``. ``aanmeldingensheet`` en ``projectensheet`` zijn de namen van de spreadsheets in Google docs, deze hoeven in principe niet aangepast te worden. Pas indien nodig ``opmerkingen`` aan. 
 
    In ``csvvelden`` staan de beschrijvingen van de velden met gegevens die deelnemers moeten invullen. Deze hoeft in principe niet aangepast te worden
 

aanmeldscript-config.php.example

 <?php //-*- tab-width: 4; indent-tabs-mode: t; -*-
 
+// Deze naam wordt gebruikt in bevestingsmailtjes en dergelijke
+$outreachnaam = 'Kerstoutreach Test';
+
 // Mensen met vragen oid kunnen met dit adres contact opnemen:
 $contactemail = 'info@outreach.nl';
 

aanmeldscript.php

 // return array('success'=>bool, 'displayform'=>bool, 'fout'=>string?, 'aanmelding'=>array)
 function savepost() {
 	global $velden, $janee, $allfields;
-	global $contactemail, $aanmeldemail, $app;
+	global $contactemail, $aanmeldemail, $outreachnaam, $app;
 
 	$aanmelding = array();
 	$return = array('succes'=>False, 'displayform'=>True, 'fout'=>Null, 'aanmelding'=>&$aanmelding);
 	$naam = implode(' ', array($aanmelding['voornaam'], $aanmelding['tussenvoegsels'], $aanmelding['achternaam']));
 	$naam = str_replace('  ', ' ', $naam);
 
-	$mail = "Beste $naam, \n\nBedankt voor je aanmelding bij de Kerstoutreach Utrecht. \n";
+	$mail = "Beste $naam, \n\nBedankt voor je aanmelding bij de $outreachnaam. \n";
 	if($aanmelding['ingedeeld'] != '') {
 		$mail .= "Je bent ingedeeld bij: {$app->projectendata[$aanmelding['ingedeeld']]['naam']}.\n".
 			"Je krijgt later gedetailleerdere informatie.\n";
 	} else {
 		$mail .= "Je bent nog niet ingedeeld bij een project, je krijgt hier nog meer over te horen.\n";
 	}
-	$mail .= "\nGroeten van het Kerst Outreach team.\n";
-	if(!mail($aanmelding['email'], "Aanmelding Kerstoutreach Utrecht", $mail, "From: $contactemail\r\n")) {
+	$mail .= "\nAls je nog vragen hebt kun je mailen naar $contactemail\n\n".
+		"Groeten van het Kerst Outreach team.\n";
+	if(!mail($aanmelding['email'], "Aanmelding $outreachnaam", $mail, "From: $contactemail\r\n")) {
 		warn_sheetbeheerder("bevestigingsmail versturen naar {$aanmelding['email']} mislukt");
 		log_error("bevestigingsmail versturen naar {$aanmelding['email']} mislukt");
 	}