Commits

Juha Kuitunen committed 34335c7

pelaajan nimen perästä poistettu ylimääräinen rivinvaihto

Comments (0)

Files changed (1)

Konvertteri/raportinlukija.php

 	  preg_match('/'.$TYPE.'/i', $alku, $tyyppi);
 	  preg_match('/'.$NUMBER.'/i', $alku, $maara);
 		
-	  $tmp["nimi"] = $namecoords[1];
+	  $tmp["nimi"] = trim($namecoords[1]);
 	  $tmp["koordinaatit"] = $namecoords[2];
 	  $tmp["tekit"] = $tekit[0];
 	
 		preg_match('/'.$TYPE.'/i', $loppu, $tyyppi);
 		preg_match('/'.$NUMBER.'/i', $loppu, $maara);
 
-		$tmp["nimi"] = $namecoords[1];
+		$tmp["nimi"] = trim($namecoords[1]);
 		$tmp["koordinaatit"] = $namecoords[2];
 
 		// alusten (ja defujen) tyypit sekä määrät