1. LegosX
  2. yii-bootstrap2

Source

yii-bootstrap2 / demo / yii / cli / views / shell / module / models / .yii