Commits

Trammell Hudson  committed 013e883 Merge

merge

  • Participants
  • Parent commits 329e233, 5b1b1f2

Comments (0)

Files changed (2)

File hoelaat/README

-Dit horloge zegt tijd met nederlandse woorden.
-Bij voorbelt:
+Dit horloge toont de tijd met Nederlandse woorden.  Bijvoorbeeld:
 
-	vertien
+	veertien
 	over
 	tien
-	's morgen
+	's morgens
 
 of
-	veer
+	vier
 	voor half
 	elf
 	's nachts
 
-Er zijn nu geen animaties.
+Er zijn nu geen animaties.  Misschien in een latere versie.  Als je mijn vriend
+op bitbucket bent, dan kun je de source zien:
+
+https://bitbucket.org/hudson/pebble/src/tip/hoelaat?at=default
+
+Hoe laat begint "'s morgens"?  Ik denkt dat "'s nachts" van middernacht tot en
+met zes uur is en dat "'s morgen" tot de middag is? Maar ik weet het niet zeker en
+kan ik jouw hulp gebruiken.

File hoelaat/src/nederlands.c

 
 static const char *nums[] = {
 	"",
-	"een",
+	"één",
 	"twee",
 	"drie",
 	"vier",
 		ampm_text = "'s nachts";
 	else
 	if (hour <= 12)
-		ampm_text = "'s morgen";
+		ampm_text = "'s morgens";
 	else
 	if (hour <= 17)
 		ampm_text = "'s middags";