Commits

Show all
Author Commit Message Date
Marcin Kasperski
hgignore
Marcin Kasperski
load_player_information sample works (again) in python2 and works (hurrah) in python3
Marcin Kasperski
More py3 incompatibilites
Marcin Kasperski
Prace nad py2-py3
Marcin Kasperski
Fixed some python2.6 incompatibilities in tests code
Marcin Kasperski
Fixed some python2.6 incompatibilities in tests code
Marcin Kasperski
Rozwiązany problem z błędami uruchamiania testów pod toxem
Marcin Kasperski
Korekty
Marcin Kasperski
Zależność od six
Marcin Kasperski
Próby pozbycia się problemów z importami pod tox-em Na razie wywaliłem aliasy errors i tell_errors z mekk.fics, do przejrzeniapotem
Marcin Kasperski
Poczyszczenie paru śmieci po autokonwersji
Marcin Kasperski
Efekty uruchomienia python-modernize --future-unicode --write . w mekk.fics. Trochę jest śmieci do przejrzenia.
Marcin Kasperski
Dystrybuujemy testy w source package
Marcin Kasperski
wszystkie testy przechodzą, można eksperymentować
Marcin Kasperski
Dorobiony fallback dla szukania testów gdy nose leci z usr/bin
Marcin Kasperski
hgignore
Marcin Kasperski
Kompatybilności
Marcin Kasperski
Prace nad używaniem tox-a, kilka niekompatybilnosci wywalonych z setupu
Marcin Kasperski
Zacyznamy zabawy toxem
Marcin Kasperski
Próby zabawy z tox-em
Marcin Kasperski
Added tag 0.7.11 for changeset 2e4c26abc2bd
Marcin Kasperski
Version number set to 0.7.11
Tags
0.7.11
Marcin Kasperski
Proper test skip when nose uninstalled and running tests with trial.
Marcin Kasperski
And bugfix and more tests for this problem
Marcin Kasperski
Tests for File "/home/marcink/watchbot_run/mekk.fics/src/mekk/fics/fics_connector.py", line 262, in lineReceived d = self.doLineReceived(line) File "/home/marcink/watchbot_run/mekk.fics/src/mekk/fics/fics_connector.py", line 281, in doLineReceived sync_list = self._input_processor.consume_input_line(line) File "/home/marcink/watchbot_run/mekk.fics/src/mekk/fics/parsing/fics_parser.py", line 84…
Marcin Kasperski
Bugfix for File "/home/marcink/PY_ENV/watchbot2/local/lib/python2.7/site-packages/Twisted-12.3.0-py2.7-linux-x86_64.egg/twisted/internet/defer.py", line 138, in maybeDeferred result = f(*args, **kw) File "/home/marcink/watchbot_run/mekk.fics/src/mekk/fics/support/keep_alive.py", line 163, in _wakeup self._on_critical_failure() File "/home/marcink/watchbot_run/mekk.fics/src/mekk/fics/support/kee…
Marcin Kasperski
Attempt to replace bugs like: Exception during keepalive wakeup: 'NoneType' object has no attribute 'allocate' Traceback (most recent call last): File "/home/marcink/watchbot_run/mekk.fics/src/mekk/fics/support/keep_alive.py", line 134, in _wakeup dfr = self._command() File "/home/marcink/watchbot_run/mekk.fics/src/mekk/fics/fics_connector.py", line 385, in <lambda> command=lambda: self.run_command("date"), File …
Marcin Kasperski
.
Marcin Kasperski
auto_logout, parsowanie idle
Marcin Kasperski
Added tag 0.7.10 for changeset a19056252aeb
  1. Prev
  2. Next