1. Marcin Kasperski
 2. mekk.fics

Source

mekk.fics / tests / test_tell_command_parser.py

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
######################################################################
# (c) 2005, Marcin Kasperski
######################################################################

# TODO → mekk.fics 
# TODO → test komend robionych klasą

#import unittest
from twisted.internet import defer
from twisted.internet.defer import inlineCallbacks
from twisted.trial import unittest

from mekk.fics import tell_commands, datatypes
from mekk.fics.tell_commands import tell_errors

class CommandParserResolverTestCase(unittest.TestCase):
  def setUp(self):
    self.resolver = tell_commands.ShortcutResolver(
      ['listplayers','getGames','getStatus','getGamesHistory','showUsers','read','help'],
      { 'lp': 'listplayers', 'su': 'showUsers' })
    self.resolver.add_keyword('view')
    self.resolver.add_alias('see', 'view')
  def testFull(self):
    self.failUnlessEqual(self.resolver.resolve('listplayers'), 'listplayers')
    self.failUnlessEqual(self.resolver.resolve('showusers'), 'showusers')
    self.failUnlessEqual(self.resolver.resolve('view'), 'view')
  def testFullUpp(self):
    self.failUnlessEqual(self.resolver.resolve('ListPlayers'), 'listplayers')
    self.failUnlessEqual(self.resolver.resolve('SHOWUSERS'), 'showusers')
    self.failUnlessEqual(self.resolver.resolve('vIEw'), 'view')
  def testBeingPfx(self):
    self.failUnlessEqual(self.resolver.resolve('getgames'), 'getgames')
  def testPfx(self):
    self.failUnlessEqual(self.resolver.resolve('r'), 'read')
    self.failUnlessEqual(self.resolver.resolve('show'), 'showusers')
    self.failUnlessEqual(self.resolver.resolve('v'), 'view')
  def testPfxToSelfAndAlias(self):
    self.failUnlessEqual(self.resolver.resolve('l'), 'listplayers')
  def testAlias(self):
    self.failUnlessEqual(self.resolver.resolve('lp'), 'listplayers')
    self.failUnlessEqual(self.resolver.resolve('see'), 'view')
  def testPfxToAlias(self):
    self.failUnlessEqual(self.resolver.resolve('se'), 'view')
  def testDupe(self):
    self.failUnlessRaises(tell_errors.ShortcutAmbiguousKeyword, self.resolver.resolve,'g')
  def testDupeWithPfx(self):
    self.failUnlessRaises(tell_errors.ShortcutAmbiguousKeyword, self.resolver.resolve,'s')
  def testUnknown(self):
    self.failUnlessRaises(tell_errors.ShortcutUnknownKeyword, self.resolver.resolve,'ab')
  def testTooLong(self):
    self.failUnlessRaises(tell_errors.ShortcutUnknownKeyword, self.resolver.resolve,'helpme')

class TellCommandsWrapper(tell_commands.TellCommandsMixin):
  """
  Uzupełnienie klasy mixina o minimum metod wymaganych do jego używania.
  Dodatkowo rejestruje wszystkie ewentualne tell-e i pozwala je testować
  """
  def is_TD(self, player):
    return False
  def is_computer(self, player):
    d = defer.Deferred()
    #defer.returnValue(False)
    d.callback(False)
    return d
  def tell_to(self, player, text):
    if not hasattr(self, '_got_tells'):
      self._got_tells = []
    self._got_tells.append( (player, text) )

  def verify_tell(self, testcase, player, text):
    """
    Sprawdza że otrzymano taki tell i zarazem zdejmuje go z kolejki.
    """
    if not hasattr(self, '_got_tells'):
      self._got_tells = []
    if self._got_tells:
      testcase.failUnlessEqual(self._got_tells.pop(0), (player, text))
    else:
      testcase.fail("Missing tell: %s: %s" % (player, text))

  def __del__(self):
    if hasattr(self, '_got_tells'):
      if self._got_tells:
        raise Exception("Unexpected tell(s): " % self._got_tells)

class CommandParserTestCase(unittest.TestCase):
  def setUp(self):
    #self.parser = command_parser.CommandParser()
    self.parser = TellCommandsWrapper()
    self.parser.register_command(tell_commands.make_tell_command(
      self._helpCalled, name='help', name_aliases=['doc'], max_positional_parameter_count=5))
    self.parser.register_command(tell_commands.make_tell_command(
      self._printCalled, 'print', ['write'], max_positional_parameter_count=6))
    self.parser.register_command(tell_commands.make_tell_command(self._addCalled, 'add', max_positional_parameter_count=10))
    self.parser.register_command(tell_commands.make_tell_command(self._multCalled, 'mult', max_positional_parameter_count=13))
    self.helpCalled = None
    self.printCalled = None
    self.addCalled = None
    self.multCalled = None
  def _helpCalled(self, client, player, *args):
    self.helpCalled = 1
  def _printCalled(self, client, player, *args):
    self.printCalled = ",".join(args)
  def _addCalled(self, client, player, *args):
    self.addCalled = sum( map(int, args) )
  def _multCalled(self, client, player, *args, **kwargs):
    mult = int(kwargs['mult'])
    self.multCalled = sum( map( lambda x: mult * x, map(int, args) ))

  @inlineCallbacks
  def testHelp(self):
    yield self.parser.on_tell(datatypes.AttributedTell("playerXXX", "help"))
    self.failUnless(self.helpCalled)
    self.helpCalled = None
  @inlineCallbacks
  def testHelp2(self):
    yield self.parser.on_tell(datatypes.AttributedTell("playeryyy", "d "))
    self.failUnless(self.helpCalled)
    self.helpCalled = None
  @inlineCallbacks
  def testHelp3(self):
    yield self.parser.on_tell(datatypes.AttributedTell("playerz", "doc groc koc"))
    self.failUnless(self.helpCalled)
    self.helpCalled = None
  @inlineCallbacks
  def testPrint(self):
    yield self.parser.on_tell(datatypes.AttributedTell("playerz", "print Ala Ma Kota"))
    self.failUnlessEqual(self.printCalled, "Ala,Ma,Kota")
  @inlineCallbacks
  def testPrint2(self):
    yield self.parser.on_tell(datatypes.AttributedTell("playerz", "print Ala Ma Kota I Psa "))
    self.failUnlessEqual(self.printCalled, "Ala,Ma,Kota,I,Psa")
  @inlineCallbacks
  def testPrint3(self):
    yield self.parser.on_tell(datatypes.AttributedTell("playerz", "print "))
    self.failUnlessEqual(self.printCalled, "")
  @inlineCallbacks
  def testSum(self):
    yield self.parser.on_tell(datatypes.AttributedTell("playerz", "add 1 2 3 4"))
    self.failUnlessEqual(self.addCalled, 10)
  @inlineCallbacks
  def testMult(self):
    yield self.parser.on_tell(datatypes.AttributedTell("playerz", "mult 1 2 3 4 mult=7"))
    self.failUnlessEqual(self.multCalled, 70)
  #def testUnknown(self):
  #  d = self.parser.on_tell(
  #    datatypes.AttributedTell('zoo', 'krokodyl'))
  #  return self.failUnlessFailure(d, tell_errors.UnknownCommand)
  @inlineCallbacks
  def testUnknown(self):
    yield self.parser.on_tell(
      datatypes.AttributedTell('zoo', 'krokodyl'))
    self.parser.verify_tell(self, 'zoo', "Unknown command: krokodyl (expected one of: add, doc, help, mult, print, write)")