Commits

Marcin Kasperski committed 27539c8 Merge

merge

Comments (0)

Files changed (6)

 \.py[co]$
 ^src/mekk\.nozbe2xmind\.egg-info
 ^build/
-^dist/
+^dist/
+^binary_distribution/buildnozbe2xmind

.settings/org.eclipse.core.resources.prefs

+#Fri Dec 19 01:34:18 CET 2008
+eclipse.preferences.version=1
+encoding//src/mekk/nozbe2xmind/context_icons.py=UTF-8
+encoding//src/mekk/nozbe2xmind/xmind_writer.py=UTF-8

binary_distribution/CzytajTo.txt

+Używam PyInstaller-a. Jednorazowe przygotowanie:
+- œcišgnšć i wypakować gdzieœ (c:\pythonextras\pyinstaller-1.3)
+- œcišgnšć upx i umieœcić gdzieœ w œcieżce
+- cd jego-katalog i
+   python Configure.py
+ (do powtarzania po nowym pythonie itp)
+ 
+Przygotowanie .spec (gdybym kiedyœ chciał to od nowa robić) 
+  cd ..\binary_distribution (koniecznie!!!)
+  (przejrzeć opcje)
+  make_spec.bat
+  
+Właœciwy build
+  cd ..\binary_distribution (koniecznie!!!)
+  build.bat 
+
+Powstaje plik nozbe2xmind.exe
+

binary_distribution/build.bat

+set PIP=c:\pythonextras\pyinstaller-1.3\
+set SCRIPT=..\scripts\nozbe2xmind
+python %PIP%Build.py nozbe2xmind.spec
+

binary_distribution/make_spec.bat

+set PIP=c:\pythonextras\pyinstaller-1.3\
+set SCRIPT=..\scripts\nozbe2xmind
+python %PIP%Makespec.py --onefile --console --upx --icon notexist.ico --paths ..\src;..\..\py_mekk_xmind\src %SCRIPT%
+
+
+

binary_distribution/nozbe2xmind.spec

+a = Analysis(
+  [
+   os.path.join(HOMEPATH,'support\\_mountzlib.py'), 
+   os.path.join(HOMEPATH,'support\\useUnicode.py'), 
+   '..\\scripts\\nozbe2xmind',
+  ],
+  pathex=[
+   '..\\src', 
+   '..\\..\\py_mekk_xmind\\src', 
+   'D:\\DEV_hg\\py_mekk_nozbe2xmind\\binary_distribution',
+  ])
+
+pyz = PYZ(a.pure)
+
+exe = EXE(pyz,
+     a.scripts, # + [('O','','OPTION')]
+     a.binaries,
+     name='nozbe2xmind.exe',
+     debug=False,
+     strip=False,
+     upx=True,
+     console=True , 
+     #icon='notexist.ico'
+     )