Commits

Marcin Kasperski committed 581fb10

zacząteczki

Comments (0)

Files changed (6)

 \.py[co]$
 ^src/mekk\.nozbe2xmind\.egg-info
 ^build/
-^dist/
-^binary_distribution/buildnozbe2xmind
+^dist/
+^binary_distribution/buildnozbe2xmind
+\.bak$

data/nozbe2xmind.glade

+<?xml version="1.0" standalone="no"?> <!--*- mode: xml -*-->
+<!DOCTYPE glade-interface SYSTEM "http://glade.gnome.org/glade-2.0.dtd">
+
+<glade-interface>
+
+<widget class="GtkWindow" id="main_window">
+ <property name="visible">True</property>
+ <property name="title" translatable="yes">Nozbe2XMind</property>
+ <property name="type">GTK_WINDOW_TOPLEVEL</property>
+ <property name="window_position">GTK_WIN_POS_NONE</property>
+ <property name="modal">False</property>
+ <property name="resizable">True</property>
+ <property name="destroy_with_parent">False</property>
+ <property name="decorated">True</property>
+ <property name="skip_taskbar_hint">False</property>
+ <property name="skip_pager_hint">False</property>
+ <property name="type_hint">GDK_WINDOW_TYPE_HINT_NORMAL</property>
+ <property name="gravity">GDK_GRAVITY_NORTH_WEST</property>
+ <property name="focus_on_map">True</property>
+ <property name="urgency_hint">False</property>
+
+ <child>
+  <widget class="GtkVBox" id="vbox1">
+   <property name="visible">True</property>
+   <property name="homogeneous">False</property>
+   <property name="spacing">0</property>
+
+   <child>
+	<widget class="GtkLabel" id="label1">
+	 <property name="visible">True</property>
+	 <property name="label" translatable="yes">label1</property>
+	 <property name="use_underline">False</property>
+	 <property name="use_markup">False</property>
+	 <property name="justify">GTK_JUSTIFY_LEFT</property>
+	 <property name="wrap">False</property>
+	 <property name="selectable">False</property>
+	 <property name="xalign">0.5</property>
+	 <property name="yalign">0.5</property>
+	 <property name="xpad">0</property>
+	 <property name="ypad">0</property>
+	 <property name="ellipsize">PANGO_ELLIPSIZE_NONE</property>
+	 <property name="width_chars">-1</property>
+	 <property name="single_line_mode">False</property>
+	 <property name="angle">0</property>
+	</widget>
+	<packing>
+	 <property name="padding">0</property>
+	 <property name="expand">False</property>
+	 <property name="fill">False</property>
+	</packing>
+   </child>
+
+   <child>
+	<widget class="GtkLabel" id="label2">
+	 <property name="visible">True</property>
+	 <property name="label" translatable="yes">label2</property>
+	 <property name="use_underline">False</property>
+	 <property name="use_markup">False</property>
+	 <property name="justify">GTK_JUSTIFY_LEFT</property>
+	 <property name="wrap">False</property>
+	 <property name="selectable">False</property>
+	 <property name="xalign">0.5</property>
+	 <property name="yalign">0.5</property>
+	 <property name="xpad">0</property>
+	 <property name="ypad">0</property>
+	 <property name="ellipsize">PANGO_ELLIPSIZE_NONE</property>
+	 <property name="width_chars">-1</property>
+	 <property name="single_line_mode">False</property>
+	 <property name="angle">0</property>
+	</widget>
+	<packing>
+	 <property name="padding">0</property>
+	 <property name="expand">False</property>
+	 <property name="fill">False</property>
+	</packing>
+   </child>
+
+   <child>
+	<widget class="GtkButton" id="button1">
+	 <property name="visible">True</property>
+	 <property name="can_focus">True</property>
+	 <property name="label" translatable="yes">OK</property>
+	 <property name="use_underline">True</property>
+	 <property name="relief">GTK_RELIEF_NORMAL</property>
+	 <property name="focus_on_click">True</property>
+	</widget>
+	<packing>
+	 <property name="padding">0</property>
+	 <property name="expand">False</property>
+	 <property name="fill">False</property>
+	</packing>
+   </child>
+  </widget>
+ </child>
+</widget>
+
+</glade-interface>

data/nozbe2xmind.gladep

+<?xml version="1.0" standalone="no"?> <!--*- mode: xml -*-->
+<!DOCTYPE glade-project SYSTEM "http://glade.gnome.org/glade-project-2.0.dtd">
+
+<glade-project>
+ <name>Nozbe2XMind</name>
+ <program_name>nozbe2xmind</program_name>
+ <gnome_support>FALSE</gnome_support>
+</glade-project>

scripts/nozbe2xmindgui

+#!/usr/bin/python
+
+import mekk.nozbe2xmind.gui
+
+mekk.nozbe2xmind.gui.run()
    test_suite = 'nose.collector',
    zip_safe=False,
    install_requires=[
-     'lxml', 'Twisted', 'simplejson', 'mekk.xmind>=0.2.0',
+     'lxml', 'Twisted', 'simplejson',
+     'mekk.xmind>=0.3.0',
    ],
    #include_package_data = True,
    package_data = {

src/mekk/nozbe2xmind/gui.py

+#!/usr/bin/python
+# -*- coding: utf-8 -*-
+
+"""
+Skrypcik prezentujący okienko
+"""
+
+from twisted.internet import gtk2reactor
+gtk2reactor.install()
+
+import pygtk
+import gtk, gtk.glade
+
+# Patrz /usr/share/doc/python-gtk2-tutorial/html/
+# Patrz przede wszystkim pygtk-demo
+
+class LogWindow(gtk.Window):
+  def __init__(self, buffer, title):
+    gtk.Window.__init__(self, gtk.WINDOW_TOPLEVEL)
+    self.set_title(title)
+    self.connect('destroy', self.close)
+    #
+    vbox = gtk.VBox(False, 0)
+    self.add(vbox)
+    #vbox.pack_start(self.item_factory.get_widget("<main>"), False, False, 0)    
+    sw = gtk.ScrolledWindow()
+    sw.set_policy(gtk.POLICY_AUTOMATIC, gtk.POLICY_AUTOMATIC)
+    # Tekstowy panel
+    self.textview = gtk.TextView(buffer)
+    self.textview.set_editable(False)
+    self.textview.set_wrap_mode(gtk.WRAP_NONE)
+    self.textview.set_justification(gtk.JUSTIFY_LEFT)
+    #self.textview.set_border_window_size(gtk.TEXT_WINDOW_TOP, 15)
+    #self.textview.set_border_window_size(gtk.TEXT_WINDOW_BOTTOM, 15)
+    #self.textview.set_border_window_size(gtk.TEXT_WINDOW_RIGHT, 30)
+    #self.textview.set_border_window_size(gtk.TEXT_WINDOW_LEFT, 30)
+    vbox.pack_start(sw, True, True, 0)
+    sw.add(self.textview)
+    self.set_default_size(500, 500)
+    self.textview.grab_focus()    
+    # Przycisk kończący
+    #stop_button = gtk.Button('Stop')
+    #stop_button.connect('clicked', self.close)
+    #vbox.add(stop_button)
+    # Główne okno
+    self.show_all()
+  def close(self, widget, data=None):
+    reactor.stop()
+
+
+class MainWindow(object):
+
+  def __init__(self):
+    self.gladefile = "../../../data/nozbe2xmind.glade"
+    self.wTree = gtk.glade.XML(self.gladefile)
+    self.window = self.wTree.get_widget("MainWindow")
+    if (self.window):
+      self.window.connect("destroy", gtk.main_quit)
+
+if __name__ == "__main__":
+  hwg = MainWindow()
+  gtk.main()