Commits

Marcin Kasperski  committed 6e1901f

Updated context parsing

 • Participants
 • Parent commits 5f5bc4c

Comments (0)

Files changed (1)

File src/mekk/nozbe2xmind/xmind_reader.py

 from context_icons import IconsMapper
 import simplejson
 import logging
+import datetime
+import re
+
 log = logging.getLogger(__name__)
 
 def find_mismatches(old, new, checked_tags):
     zwróconym przez check_projects). Przed zapisem trzeba
     project_id zamienić na project_hash.
 
-    Ponadto nowe
-    akcje zawierają pewne unikalne id.
+    Ponadto nowe akcje zawierają pewne unikalne id.
     """
     orig_lkp = dict([ (p['hash'], p) for p in self.orig_actions ])
 
-    icon_map = IconsMapper()
-    # Mapowanie kodów markerów na hasze kontekstów
-    ctx_marker_to_hash = {}
-    for ctx in self.orig_contexts:
-      hash = ctx['hash']
-      icon = ctx['icon']
-      if icon and hash:
-        # TODO: obsłużyć w id_for_icon samo id
-        marker = icon_map.id_for_icon("icon-%s.png" % icon)
-        if marker:
-          ctx_marker_to_hash[marker] = hash
+    ctx_name_to_obj = dict(
+      (ctx['name'], ctx) for ctx in self.orig_contexts)
 
     # Lista nowych akcji. Nie zwracamy od razu, bo chcemy zrobić
     # dopasowanie z skasowanymi (wykrywanie cut&paste)
       # Tablica jeszcze nie obsłużonych akcji. Trzymamy
       # tak, bo trzeba włazić rekurencyjnie w głąb
 
-      import datetime
       now_time = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %T")
 
       pending = list( project_topic.get_subtopics() )
         else:
           new["done"] = False
 
-        for mark in markers:
-          if not mark in [DONE_MARK, NEXT_ACTION_MARK]:
-            h = ctx_marker_to_hash.get(mark)
-            if h:
-              new["context_hash"] = h
-              break
+        action_labels = [ l 
+                 for l in re.split("\s*,\s*",
+                          action_topic.get_label() or "")
+                 if l ]
+        for ctx_name in action_labels:
+          ctx = ctx_name_to_obj.get(ctx_name)
+          if ctx:
+            new["context_hash"] = ctx['hash']
+          else:
+            print "Unknown context, skipping:", ctx_name
 
         if not hash:
           # Nowa akcja