1. Marcin Kasperski
 2. mekk.nozbe2xmind

Commits

Marcin Kasperski  committed a35059d

chaotyczne poprawki

 • Participants
 • Parent commits df96882
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (5)

File src/mekk/nozbe2xmind/gui/__init__.py

View file
 # Patrz przede wszystkim pygtk-demo
 
 
-# Pliki glade - edycja przy pomocy gazpacho
+# Pliki glade - edycja przy pomocy glade-3
 
 
 class MainWindow(object):
 
   def __init__(self):
-    self.gladefile = "../../../data/nozbe2xmind.glade"
+    self.gladefile = "nozbe2xmind.glade"
     self.wTree = gtk.glade.XML(self.gladefile)
     self.window = self.wTree.get_widget("MainWindow")
     if (self.window):
       self.window.connect("destroy", self.close)
+      self.window.show()
 
   def close(self, widget, data=None):
     reactor.stop()

File src/mekk/nozbe2xmind/gui/log_window.py

-# -*- coding: utf-8 -*-
-
-
-class LogWindow(gtk.Window):
-  def __init__(self, buffer, title):
-    gtk.Window.__init__(self, gtk.WINDOW_TOPLEVEL)
-    self.set_title(title)
-    self.connect('destroy', self.close)
-    #
-    vbox = gtk.VBox(False, 0)
-    self.add(vbox)
-    #vbox.pack_start(self.item_factory.get_widget("<main>"), False, False, 0)    
-    sw = gtk.ScrolledWindow()
-    sw.set_policy(gtk.POLICY_AUTOMATIC, gtk.POLICY_AUTOMATIC)
-    # Tekstowy panel
-    self.textview = gtk.TextView(buffer)
-    self.textview.set_editable(False)
-    self.textview.set_wrap_mode(gtk.WRAP_NONE)
-    self.textview.set_justification(gtk.JUSTIFY_LEFT)
-    #self.textview.set_border_window_size(gtk.TEXT_WINDOW_TOP, 15)
-    #self.textview.set_border_window_size(gtk.TEXT_WINDOW_BOTTOM, 15)
-    #self.textview.set_border_window_size(gtk.TEXT_WINDOW_RIGHT, 30)
-    #self.textview.set_border_window_size(gtk.TEXT_WINDOW_LEFT, 30)
-    vbox.pack_start(sw, True, True, 0)
-    sw.add(self.textview)
-    self.set_default_size(500, 500)
-    self.textview.grab_focus()    
-    # Przycisk kończący
-    #stop_button = gtk.Button('Stop')
-    #stop_button.connect('clicked', self.close)
-    #vbox.add(stop_button)
-    # Główne okno
-    self.show_all()
-  def close(self, widget, data=None):
-    reactor.stop()

File src/mekk/nozbe2xmind/gui/main.py

View file
+#!/usr/bin/python
+# -*- coding: utf-8 -*-
+
+from twisted.internet import gtk2reactor
+gtk2reactor.install()
+
+from twisted.internet import reactor
+
+import pygtk
+import gtk, gtk.glade
+
+from widgets import wTree
+
+class MainWindow(object):
+  def __init__(self):
+    self.win = wTree.get_widget("MainWindow")
+    wTree.signal_autoconnect(self)
+    self.win.show()
+
+def close_reactor(widget, data=None):
+  reactor.stop()
+
+if __name__ == "__main__":
+  apref = MainWindow()
+  apref.win.connect("destroy", close_reactor)
+  reactor.run()

File src/mekk/nozbe2xmind/gui/prefs.py

View file
 
 from widgets import wTree
 
+class AuthPrefsWindow(object):
+  def __init__(self):
+    self.dialog = wTree.get_widget("AuthPrefsWindow")
+    wTree.signal_autoconnect(self)
+    self.dialog.show()
+
 def close_reactor(widget, data=None):
   reactor.stop()
 
-
 if __name__ == "__main__":
-  dialog = wTree.get_widget("AuthPrefsWindow")
-  dialog.show()
-  dialog.connect("destroy", close_reactor)
+  apref = AuthPrefsWindow()
+  apref.dialog.connect("destroy", close_reactor)
   reactor.run()

File src/mekk/nozbe2xmind/gui/settings.glade

-<?xml version="1.0" standalone="no"?> <!--*- mode: xml -*-->
-<!DOCTYPE glade-interface SYSTEM "http://gazpacho.sicem.biz/gazpacho-0.1.dtd">
-<glade-interface>
-  <widget class="GtkDialog" id="dialog1">
-    <property name="default_height">260</property>
-    <property name="default_width">320</property>
-    <property name="height_request">200</property>
-    <property name="title" context="yes" translatable="yes">Connection Settings</property>
-    <property name="type_hint">normal</property>
-    <property name="width_request">300</property>
-    <child internal-child="vbox">
-      <widget class="GtkVBox" id="dialog1-vbox">
-        <property name="border_width">2</property>
-        <property name="visible">True</property>
-        <child>
-          <placeholder/>
-          <packing>
-            <property name="position">2</property>
-          </packing>
-        </child>
-        <child internal-child="action_area">
-          <widget class="GtkHButtonBox" id="dialog1-action_area">
-            <property name="border_width">5</property>
-            <property name="layout_style">end</property>
-            <property name="spacing">6</property>
-            <property name="visible">True</property>
-            <child>
-              <widget class="GtkButton" id="button2">
-                <property name="is_focus">True</property>
-                <property name="label">gtk-ok</property>
-                <property name="use_stock">True</property>
-                <property name="visible">True</property>
-              </widget>
-            </child>
-            <child>
-              <widget class="GtkButton" id="button1">
-                <property name="label">gtk-cancel</property>
-                <property name="use_stock">True</property>
-                <property name="visible">True</property>
-              </widget>
-              <packing>
-                <property name="position">1</property>
-              </packing>
-            </child>
-          </widget>
-          <packing>
-            <property name="expand">False</property>
-            <property name="pack_type">end</property>
-          </packing>
-        </child>
-      </widget>
-    </child>
-  </widget>
-</glade-interface>