Commits

Author Commit Message Labels Comments Date
Marcin Kasperski
Pakiet ikonek XMinda zrobionych z nozbe. Chyba powinny być OK. By używać trzeba zaimportować do odpowiedniej instancji.
Marcin Kasperski
Zaczynają działać aktualizacje, chyba chodziło o update
Marcin Kasperski
Wstępnie napisane api zmian ale coś nie do końca działa
Marcin Kasperski
Rozgrzebana obsługa update
Marcin Kasperski
Rozgrzebana obsługa update
Marcin Kasperski
Zaczyna działać ciągnięcie po api nozbe
Marcin Kasperski
Obsługa devela w run.py
Marcin Kasperski
Działa dostęp do sajtu developerskiego
Marcin Kasperski
merge
Marcin Kasperski
Added tag 0.1.3 for changeset 9a18610f0312
Marcin Kasperski
version patch 0.1.3
Tags
0.1.3
Marcin Kasperski
zal od simplejsona
Marcin Kasperski
Added tag 0.1.2 for changeset 9ef5654387bc
Marcin Kasperski
version patch 0.1.2
Tags
0.1.2
Marcin Kasperski
błędny exclude
Marcin Kasperski
Added tag 0.1.1 for changeset fd61d1e27bdf
Marcin Kasperski
version patch 0.1.1
Tags
0.1.1
Marcin Kasperski
lepszy numerek twisted
Marcin Kasperski
Added tag 0.1.0 for changeset 98ff475933ef
Marcin Kasperski
Removed tag 0.1.0
Tags
0.1.0
Marcin Kasperski
Skrypt budujący
Marcin Kasperski
Korekta setupu
Marcin Kasperski
Added tag 0.1.0 for changeset 8ffe86daa340
Marcin Kasperski
json ląduje w środku
Marcin Kasperski
zal od twisted
Marcin Kasperski
merge
Marcin Kasperski
auto-added .hgignore
Marcin Kasperski
Korekty legendy
Marcin Kasperski
Legenda kontekstów odkłada się dobrze ale coś mi te priority szaleją
Marcin Kasperski
Brak ikon w kontekstach
  1. Prev
  2. Next