Commits

Marcin Kasperski committed df96882

grzebiemy grzebiemy

Comments (0)

Files changed (3)

src/mekk/nozbe2xmind/gui/nozbe2xmind.glade

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <!DOCTYPE glade-interface SYSTEM "glade-2.0.dtd">
-<!--Generated with glade3 3.4.5 on Fri Dec 26 21:17:10 2008 -->
+<!--Generated with glade3 3.4.5 on Fri Dec 26 22:02:46 2008 -->
 <glade-interface>
  <widget class="GtkDialog" id="AuthPrefsWindow">
   <property name="border_width">5</property>
    </widget>
   </child>
  </widget>
+ <widget class="GtkWindow" id="MainWindow">
+  <child>
+   <widget class="GtkHBox" id="hbox3">
+    <property name="visible">True</property>
+    <child>
+     <placeholder/>
+    </child>
+    <child>
+     <widget class="GtkVBox" id="vbox2">
+      <property name="visible">True</property>
+      <child>
+       <widget class="GtkMenuBar" id="menubar1">
+        <property name="visible">True</property>
+        <child>
+         <widget class="GtkMenuItem" id="menuitem1">
+          <property name="visible">True</property>
+          <property name="label" translatable="yes">_Plik</property>
+          <property name="use_underline">True</property>
+          <child>
+           <widget class="GtkMenu" id="menu1">
+            <property name="visible">True</property>
+            <child>
+             <widget class="GtkImageMenuItem" id="imagemenuitem1">
+              <property name="visible">True</property>
+              <property name="label" translatable="yes">gtk-new</property>
+              <property name="use_underline">True</property>
+              <property name="use_stock">True</property>
+             </widget>
+            </child>
+            <child>
+             <widget class="GtkImageMenuItem" id="imagemenuitem2">
+              <property name="visible">True</property>
+              <property name="label" translatable="yes">gtk-open</property>
+              <property name="use_underline">True</property>
+              <property name="use_stock">True</property>
+             </widget>
+            </child>
+            <child>
+             <widget class="GtkImageMenuItem" id="imagemenuitem3">
+              <property name="visible">True</property>
+              <property name="label" translatable="yes">gtk-save</property>
+              <property name="use_underline">True</property>
+              <property name="use_stock">True</property>
+             </widget>
+            </child>
+            <child>
+             <widget class="GtkImageMenuItem" id="imagemenuitem4">
+              <property name="visible">True</property>
+              <property name="label" translatable="yes">gtk-save-as</property>
+              <property name="use_underline">True</property>
+              <property name="use_stock">True</property>
+             </widget>
+            </child>
+            <child>
+             <widget class="GtkSeparatorMenuItem" id="separatormenuitem1">
+              <property name="visible">True</property>
+             </widget>
+            </child>
+            <child>
+             <widget class="GtkImageMenuItem" id="imagemenuitem5">
+              <property name="visible">True</property>
+              <property name="label" translatable="yes">gtk-quit</property>
+              <property name="use_underline">True</property>
+              <property name="use_stock">True</property>
+             </widget>
+            </child>
+           </widget>
+          </child>
+         </widget>
+        </child>
+        <child>
+         <widget class="GtkMenuItem" id="menuitem2">
+          <property name="visible">True</property>
+          <property name="label" translatable="yes">_Edycja</property>
+          <property name="use_underline">True</property>
+          <child>
+           <widget class="GtkMenu" id="menu2">
+            <property name="visible">True</property>
+            <child>
+             <widget class="GtkImageMenuItem" id="imagemenuitem6">
+              <property name="visible">True</property>
+              <property name="label" translatable="yes">gtk-cut</property>
+              <property name="use_underline">True</property>
+              <property name="use_stock">True</property>
+             </widget>
+            </child>
+            <child>
+             <widget class="GtkImageMenuItem" id="imagemenuitem7">
+              <property name="visible">True</property>
+              <property name="label" translatable="yes">gtk-copy</property>
+              <property name="use_underline">True</property>
+              <property name="use_stock">True</property>
+             </widget>
+            </child>
+            <child>
+             <widget class="GtkImageMenuItem" id="imagemenuitem8">
+              <property name="visible">True</property>
+              <property name="label" translatable="yes">gtk-paste</property>
+              <property name="use_underline">True</property>
+              <property name="use_stock">True</property>
+             </widget>
+            </child>
+            <child>
+             <widget class="GtkImageMenuItem" id="imagemenuitem9">
+              <property name="visible">True</property>
+              <property name="label" translatable="yes">gtk-delete</property>
+              <property name="use_underline">True</property>
+              <property name="use_stock">True</property>
+             </widget>
+            </child>
+           </widget>
+          </child>
+         </widget>
+        </child>
+        <child>
+         <widget class="GtkMenuItem" id="menuitem3">
+          <property name="visible">True</property>
+          <property name="label" translatable="yes">_Widok</property>
+          <property name="use_underline">True</property>
+         </widget>
+        </child>
+        <child>
+         <widget class="GtkMenuItem" id="menuitem4">
+          <property name="visible">True</property>
+          <property name="label" translatable="yes">Pomo_c</property>
+          <property name="use_underline">True</property>
+          <child>
+           <widget class="GtkMenu" id="menu3">
+            <property name="visible">True</property>
+            <child>
+             <widget class="GtkImageMenuItem" id="imagemenuitem10">
+              <property name="visible">True</property>
+              <property name="label" translatable="yes">gtk-about</property>
+              <property name="use_underline">True</property>
+              <property name="use_stock">True</property>
+             </widget>
+            </child>
+           </widget>
+          </child>
+         </widget>
+        </child>
+       </widget>
+       <packing>
+        <property name="expand">False</property>
+       </packing>
+      </child>
+      <child>
+       <widget class="GtkButton" id="button1">
+        <property name="visible">True</property>
+        <property name="can_focus">True</property>
+        <property name="receives_default">True</property>
+        <property name="label" translatable="yes">button</property>
+        <property name="response_id">0</property>
+       </widget>
+       <packing>
+        <property name="position">1</property>
+       </packing>
+      </child>
+      <child>
+       <placeholder/>
+      </child>
+     </widget>
+     <packing>
+      <property name="position">1</property>
+     </packing>
+    </child>
+    <child>
+     <placeholder/>
+    </child>
+   </widget>
+  </child>
+ </widget>
 </glade-interface>

src/mekk/nozbe2xmind/gui/prefs.py

+#!/usr/bin/python
+# -*- coding: utf-8 -*-
+
+"""
+Skrypcik prezentujący okienko
+"""
+
+from twisted.internet import gtk2reactor
+gtk2reactor.install()
+
+from twisted.internet import reactor
+
+import pygtk
+import gtk, gtk.glade
+
+from widgets import wTree
+
+def close_reactor(widget, data=None):
+  reactor.stop()
+
+
+if __name__ == "__main__":
+  dialog = wTree.get_widget("AuthPrefsWindow")
+  dialog.show()
+  dialog.connect("destroy", close_reactor)
+  reactor.run()

src/mekk/nozbe2xmind/gui/widgets.py

+#!/usr/bin/python
+# -*- coding: utf-8 -*-
+
+import gtk, gtk.glade
+
+GLADE_FILE = "nozbe2xmind.glade"
+
+# W sumie niepotrzebne, gtk.glade cacheuje i każda klasa może po swojemu.
+# Ale zróbmy to raz a dobrze
+wTree = gtk.glade.XML(GLADE_FILE)
+