Commits

Anonymous committed f55154a

Uporządkowane pliki .bat, wygenerowane nozbe2xmind.spec

Comments (0)

Files changed (5)

binary_distribution/CzytajTo.txt

   python Configure.py
  (do powtarzania po nowym pythonie itp)
  
-Uruchamianie
-- cd ..\binary_distribution (koniecznie!!!)
-- build_pyinstaller.bat
+Przygotowanie .spec (gdybym kiedyœ chciał to od nowa robić) 
+  cd ..\binary_distribution (koniecznie!!!)
+  (przejrzeć opcje)
+  make_spec.bat
+  
+Właœciwy build
+  cd ..\binary_distribution (koniecznie!!!)
+  build.bat 
 
 Powstaje plik nozbe2xmind.exe
 

binary_distribution/build.bat

+set PIP=c:\pythonextras\pyinstaller-1.3\
+set SCRIPT=..\scripts\nozbe2xmind
+python %PIP%Makespec.py --onefile --console --upx %SCRIPT%
+rem --icon blabla.ico --paths c:\py\cos;c:\innecos
+python %PIP%Build.py nozbe2xmind.spec
+

binary_distribution/build_pyinstaller.bat

-set PIP=c:\pythonextras\pyinstaller-1.3\
-set SCRIPT=..\scripts\nozbe2xmind
-python %PIP%Makespec.py --onefile --console --upx %SCRIPT%
-rem --icon blabla.ico --paths c:\py\cos;c:\innecos
-python %PIP%Build.py nozbe2xmind.spec
-

binary_distribution/make_spec.bat

+set PIP=c:\pythonextras\pyinstaller-1.3\
+set SCRIPT=..\scripts\nozbe2xmind
+python %PIP%Makespec.py --onefile --console --upx --icon notexist.ico --paths ..\src;..\..\py_mekk_xmind\src %SCRIPT%
+
+
+

binary_distribution/nozbe2xmind.spec

+a = Analysis([os.path.join(HOMEPATH,'support\\_mountzlib.py'), os.path.join(HOMEPATH,'support\\useUnicode.py'), '..\\scripts\\nozbe2xmind'],
+       pathex=['..\\src', '..\\..\\py_mekk_xmind\\src', 'D:\\DEV_hg\\py_mekk_nozbe2xmind\\binary_distribution'])
+pyz = PYZ(a.pure)
+exe = EXE( pyz,
+     a.scripts,
+     a.binaries,
+     name='nozbe2xmind.exe',
+     debug=False,
+     strip=False,
+     upx=True,
+     console=True , icon='notexist.ico')