1. Marcin Kasperski
 2. mekk.nozbe2xmind

Source

mekk.nozbe2xmind / src / mekk / nozbe2xmind / xmind_writer.py

# -*- coding: utf-8 -*-
# (c) 2008, Marcin Kasperski

from mekk.xmind import XMindDocument, XMIND_MARKS
from mekk.nozbe import NozbeApi
import simplejson
from twisted.internet import defer
import context_icons

# Znaczniki używane do kontekstów
NEXT_ACTION_MARK = 'task-start'
DONE_MARK = 'task-done'
SHARED_MARK = 'other-people'
RECUR_MARK = 'task-quarter'

# URLe
PRODUCTION_PROJECT_URL = "http://www.nozbe.com/account/projects/show-%s"
DEVEL_PROJECT_URL = "http://devl.nozbe.net/account/projects/show-%s"

class MarkerGen(object):
  """
  Klasa przypisująca ikonom kontekstów z Nozbe markery dla XMinda
  """
  def __init__(self):
    self.ci = context_icons.IconsMapper()
  def xmp_filename(self):
    return self.ci.xmp_filename()
  def give_mark(self, icon):
    if icon is None or icon == "icon-.png":
      return None
    return self.ci.id_for_icon(icon)

@defer.inlineCallbacks
def nozbe_to_xmind(nozbe_client, xmind_filename, devel = False, include_completed = False):
  """
  Podłącza się do zadanego konta XMind, pobiera projekty,
  konteksty i akcje i wszystko zapisuje

  @param nozbe_client: obiekt ładujący (zwykle NozbeApi(api_key) ale można do testów inne)
  @param xmind_filename: tworzony plik .xmind
  @param devel: ustawiane gdy używamy sajtu developerskiego
  @param include_completed: czy ściągać także zakończone akcje
  """
  assert(isinstance(nozbe_client, NozbeApi))

  #all_actions = []

  if not devel:
    project_url = PRODUCTION_PROJECT_URL
  else:
    project_url = DEVEL_PROJECT_URL

  xmw = XMindDocument.create("Projects", "Projects")
  sheet = xmw.get_first_sheet()
  project_root = sheet.get_root_topic()
  project_root.set_note("View the Help sheet\n(click Help tab in the bottom left corner)\nfor info what you can do\nwith this map")

  marker_gen = MarkerGen()
  xmw.embed_markers(marker_gen.xmp_filename())

  print "Loading projects (it may take a minute or two)..."
  projects = yield nozbe_client.get_projects()
  if projects is None:
    projects = []
  print "  DONE."

  print "Loading contexts"
  contexts = yield nozbe_client.get_contexts()
  print "  DONE."

  context_hash_to_icon = dict( [ (c['hash'], "icon-%s.png" % c['icon']) for c in contexts ] ) 

  print "Loading actions (it may take a few minutes if you have many)..."
  all_actions = yield nozbe_client.get_tasks()
  if all_actions is None:
    all_actions = []
  print "  DONE."
  
  if include_completed:
    print "Loading finished actions..."
    finished_actions = yield nozbe_client.get_completed_tasks()
    if finished_actions:
      all_actions.extend(finished_actions)
    print "  DONE."

  project_topics = dict()    # id projektu -> Topic

  project_style = xmw.create_topic_style(fill = "#37D02B")

  for p in projects:
    p_hash = p['hash']
    p_topic = project_root.add_subtopic(p['name'], p_hash)
    p_id = p.get('id', None)
    if p_id:
      p_topic.set_link(project_url % p_id)
    p_topic.set_style(project_style)
    p_tag = p['tag']
    if p_tag:
      p_topic.set_label(p_tag)
    p_body = p['body']
    if p_body:
      p_topic.set_note(p_body)
    if p.get('share'):
      p_topic.add_marker(SHARED_MARK)

    actions = [act for act in all_actions if act['project_hash'] == p_hash]

    for action in actions:
      # Każda akcja ma 'id', 'name', 'name_show', 'done', 'time', 'project_id',
      # 'project_name', 'context_id', 'context_name', 'context_icon', 'next'
      a_topic = p_topic.add_subtopic(action['name'], action['hash'])
      if action['next']:
        a_topic.add_marker(NEXT_ACTION_MARK)
      if action['date']:  # w starym api było 'done'...
        a_topic.add_marker(DONE_MARK)
      if action['recur'] and action['recur'] != "0":
        a_topic.add_marker(RECUR_MARK)
      c_hash = action['context_hash']
      if c_hash:
        c_mark = marker_gen.give_mark(context_hash_to_icon.get(c_hash, None))
        if c_mark:
          a_topic.add_marker(c_mark)

  # Legenda.
  legend = sheet.get_legend()
  legend.add_marker(NEXT_ACTION_MARK, "Next action")
  legend.add_marker(DONE_MARK, "Done")
  legend.add_marker(SHARED_MARK, "Shared")
  legend.add_marker(RECUR_MARK, "Recurring")
  if contexts:
    for c in contexts:
      c_mark = marker_gen.give_mark("icon-%s.png" % c["icon"])
      if c_mark:
        legend.add_marker(c_mark, c["name"])

  # Legenda po raz drugi (potrzebne by xmind użył wszystkich ikonek)
  if p_topic:
    topic_legend = p_topic.add_subtopic("MarkersList", detached=True)
  else:
    topic_legend = project_root.add_subtopic("MarkersList", detached=True)
  topic_legend.add_subtopic("Needed to make sure XMind knows all markers")
  topic_legend.add_subtopic("Feel free to move this anywhere or delete")
  topic_legend.add_subtopic("Next action").add_marker(NEXT_ACTION_MARK)
  topic_legend.add_subtopic("Done").add_marker(DONE_MARK)
  topic_legend.add_subtopic("Shared").add_marker(SHARED_MARK)
  topic_legend.add_subtopic("Recurring").add_marker(RECUR_MARK)
  if contexts:
    for c in contexts:
      c_mark = marker_gen.give_mark("icon-%s.png" % c["icon"])
      if c_mark:
        topic_legend.add_subtopic(c["name"]).add_marker(c_mark)

  info_sheet = xmw.create_sheet("Help", "What you can do\nwith this map")
  info_root = info_sheet.get_root_topic()
  info_root.set_note("""Do not remove the attachment! It is necessary to save your changes back.""")
  info_root.set_attachment(
    simplejson.dumps(dict(projects = projects, contexts = contexts, actions = all_actions)),
    ".json")
  e = info_root.add_subtopic("Everything")
  e.add_subtopic("But keep the rules below if you want to save back to Nozbe")
  e.add_subtopic("The saving script ignores everything it does not understand").add_subtopic("Including deletes")
  proj = info_root.add_subtopic("Edit Projects")
  proj.add_subtopic("Rename")
  d = proj.add_subtopic("Edit description")
  d.add_subtopic("As Notes (F4)")
  d.add_subtopic("only plain text please")
  et = proj.add_subtopic("Edit tags")
  et.add_subtopic("As Label (F3)")
  et.add_subtopic("Space separated")
  proj.add_subtopic("Create").add_subtopic("As direct child of the map root")
  act = info_root.add_subtopic("Edit Actions")
  act.add_subtopic("Rename")
  act.add_subtopic("Move between projects")
  act.add_subtopic("Create").add_subtopic("Under new or existing projects")
  act.add_subtopic("Flag as completed").add_marker(DONE_MARK)
  fn = act.add_subtopic("Flag as next")
  fn.add_marker(NEXT_ACTION_MARK)
  fn.add_subtopic("Or clear this flag")
  if contexts and False: # TODO: XMind nie daje odpowiedniej opcji
    ctx = act.add_subtopic("Flag context")
    for c in contexts:
      c_mark = marker_gen.give_mark("icon-%s.png" % c["icon"])
      if c_mark:
        ctx.add_subtopic(c["name"]).add_marker(c_mark)
  
  extra = info_root.add_subtopic("Extra conventions")
  t = extra.add_subtopic("Use intermediate nodes")
  t.add_subtopic("Between projects and actions").add_subtopic("Also multilevel")
  t.add_subtopic("Any leaf is an action")
  t.add_subtopic("Intermediate nodes are ignored")

  cng = info_root.add_subtopic("Check what you changed")
  cng.add_subtopic("Save map")
  cng.add_subtopic("Run xmind2nozbe info file.xmind")
  ing = info_root.add_subtopic("Save changes back to Nozbe")
  ing.add_subtopic("Save map")
  ing.add_subtopic("Run xmind2nozbe upload file.xmind")
  ing.add_subtopic("Do it only once").add_subtopic("Or you can add the same action twice")

  xmw.save(xmind_filename)