1. Marcin Kasperski
 2. mekk.rtm

Source

mekk.rtm / sample / sample_client.py

# -*- coding: utf-8 -*-

"""
Example updates
"""

from mekk.rtm import RtmClient, create_and_authorize_connector_prompting_for_api_key

import logging
logging.basicConfig(level = logging.DEBUG)

APP_NAME = "mekk.rtm sample"

def run():
  connector = create_and_authorize_connector_prompting_for_api_key(
    APP_NAME, permission="delete")
  client = RtmClient(connector)

  ######################################################################
  # Lists
  ######################################################################

  print "Known lists: "
  for l in client.known_lists():
    print l

  print "Known smart lists: "
  for l in client.known_smart_lists():
    print l

  test_list = client.find_or_create_list(u"Zażółć gęślą jaźń")
  print "Test list: ", test_list

  test_list = client.archive_list(test_list.id)
  print "After archiving: ", test_list

  test_list = client.unarchive_list(test_list.id)
  print "After unarchiving: ", test_list

  ######################################################################
  # Tasks
  ######################################################################
  
  task = client.create_task(
    u"Bardzo poważne zadanie",
    list_id = test_list.id,
    tags = ["testy", "@dom"],
    priority = 3,
    due_date = "2010-11-30",
    estimate = "1 day 10 hours",
    repeat = "after 3 days",
    url = "http://www.google.com",
    completed = True,
    notes = [ (u"Brzęczy", u"mucha na pianinie\ni zupełnie nic nie ginie"),
         (u"Strzela", u"krokodyl zielony\nbawi się z tej owej strony") ])
  print "Created task", task

  task2 = client.create_task(
    u"Zażółć gęślą jaźń")
  print "Created task", task2
  
  task2 = client.move_task(
    task2.key, test_list.id)
  print "Moved task", task2

  print "Tasks on test list"
  tlist_task = list(client.find_tasks(test_list.id))
  for t in tlist_task:
    print t

  print "All incomplete repeating tasks"
  for t in client.find_tasks(test_list.id, filter = "status:incomplete and isRepeating:true"):
    print t

  print "All tasks with notes"
  for t in client.find_tasks(test_list.id, filter = "status:incomplete and hasNotes:true"):
    print t

  ######################################################################
  # Cleanup
  ######################################################################

  # This won't work if token was acquired with permission=write, it needs
  # permission = delete

  for task in tlist_task:
    t = client.delete_task(task.key)
    print "Deleted task", t

  test_list = client.delete_list(test_list.id)
  print "Deleted list", test_list


if __name__ == "__main__":
  run()