1. Marcin Kasperski
 2. perl/keyring/kdewallet

Source

perl/keyring/kdewallet / t / 03-many-sets-and-gets.t

Marcin Kasperski 3c52eda Marcin Kasperski c006acf 
Marcin Kasperski 185f954 
Marcin Kasperski c006acf 


Marcin Kasperski 4a713e1 

Marcin Kasperski 3c52eda 
Marcin Kasperski 185f954 
Marcin Kasperski 3c52eda 
Marcin Kasperski 185f954 

Marcin Kasperski 3c52eda 
Marcin Kasperski 185f954 
Marcin Kasperski 3c52eda 
Marcin Kasperski 185f954 Marcin Kasperski 3c52eda 
Marcin Kasperski 185f954 
Marcin Kasperski 3c52eda 
Marcin Kasperski 185f954 
Marcin Kasperski 3c52eda 
Marcin Kasperski 185f954 
Marcin Kasperski 3c52eda 
Marcin Kasperski 185f954 
Marcin Kasperski 3c52eda 
Marcin Kasperski 185f954 
Marcin Kasperski 3c52eda 
Marcin Kasperski 185f954 
Marcin Kasperski 3c52eda 
Marcin Kasperski 185f954 
Marcin Kasperski 3c52eda 
Marcin Kasperski 185f954 
Marcin Kasperski 3c52eda 
Marcin Kasperski 185f954 
Marcin Kasperski 3c52eda 
Marcin Kasperski 185f954 
Marcin Kasperski 3c52eda 
Marcin Kasperski 185f954 


#!perl -T

use strict;
use warnings;
use Test::More;
use Passwd::Keyring::KDEWallet;

if($ENV{DESKTOP_SESSION} || $ENV{DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS}) {
  plan tests => 11;
} else {
  plan skip_all => "Keyring not available (not running under KDE/Gnome/other desktop session), skipping tests";
}

my $SOME_REALM = 'my@@realm';
my $OTHER_REALM = 'other realm';

SKIP: {

  my $ring;
  eval {
    $ring = Passwd::Keyring::KDEWallet->new(app=>"Passwd::Keyring::KDEWallet", group=>"Unit tests");
  }; if($@) {
    if($@ =~ /^KWallet not available/) {
      skip "KWallet not available ($@)", 11;
    } else {
      die $@;
    }
  }

  ok( defined($ring) && ref $ring eq 'Passwd::Keyring::KDEWallet',  'new() works' );

  $ring->set_password("Paul", "secret-Paul", $SOME_REALM);
  $ring->set_password("Gregory", "secret-Greg", $SOME_REALM); #
  $ring->set_password("Paul", "secret-Paul2", $OTHER_REALM);
  $ring->set_password("Duke", "secret-Duke", $SOME_REALM);

  ok( 1, "set_password works" );

  ok( $ring->get_password("Paul", $SOME_REALM) eq 'secret-Paul', "get works");

  ok( $ring->get_password("Gregory", $SOME_REALM) eq 'secret-Greg', "get works");

  ok( $ring->get_password("Paul", $OTHER_REALM) eq 'secret-Paul2', "get works");

  ok( $ring->get_password("Duke", $SOME_REALM) eq 'secret-Duke', "get works");

  ok( $ring->clear_password("Paul", $SOME_REALM) eq 1, "clear_password removed 1");

  ok( ! defined($ring->get_password("Paul", $SOME_REALM)), "get works");

  ok( $ring->get_password("Gregory", $SOME_REALM) eq 'secret-Greg', "get works");

  ok( $ring->get_password("Paul", $OTHER_REALM) eq 'secret-Paul2', "get works");

  ok( $ring->get_password("Duke", $SOME_REALM) eq 'secret-Duke', "get works");


  # Note: cleanup is performed by test 04, we test passing data to
  #    separate program.
}