Source

perl/keyring/kdewallet / t / 08-verylong-params.t

Marcin Kasperski 95fa608 Marcin Kasperski c006acf 
Marcin Kasperski 185f954 

Marcin Kasperski c006acf 


Marcin Kasperski 95fa608 Marcin Kasperski 4a713e1 
Marcin Kasperski 95fa608 
Marcin Kasperski 185f954 

Marcin Kasperski 95fa608 
Marcin Kasperski 185f954 

Marcin Kasperski 95fa608 
Marcin Kasperski 185f954 
Marcin Kasperski 95fa608 
Marcin Kasperski 185f954 
Marcin Kasperski 95fa608 
Marcin Kasperski 185f954 
Marcin Kasperski 95fa608 
Marcin Kasperski 185f954 
Marcin Kasperski 95fa608 
Marcin Kasperski 185f954 

#!perl -T

use strict;
use warnings;
use Test::More;
use Passwd::Keyring::KDEWallet;


if($ENV{DESKTOP_SESSION} || $ENV{DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS}) {
  plan tests => 4;
} else {
  plan skip_all => "Keyring not available (not running under KDE/Gnome/other desktop session), skipping tests";
}


my $APP = "Passwd::KDEWallet::Keyring unit test 08 ";
$APP .= "X" x (256 - length($APP));
my $GROUP = "Passwd::KDEWallet::Keyring unit tests ";
$GROUP .= "X" x (256 - length($GROUP));

my $USER = "A" x 256;
my $PWD = "B" x 256;
my $REALM = 'C' x 256;

SKIP: {
  my $ring; 

  eval {
    $ring = Passwd::Keyring::KDEWallet->new(
      app=>$APP, group=>$GROUP);
  }; if($@) {
    if($@ =~ /^KWallet not available/) {
      skip "KWallet not available ($@)", 4;
    } else {
      die $@;
    }
  }

  ok( defined($ring) && ref $ring eq 'Passwd::Keyring::KDEWallet',  'new() works with long params' );

  $ring->set_password($USER, $PWD, $REALM);

  ok( 1, "set_password with long params works" );

  ok( $ring->get_password($USER, $REALM) eq $PWD, "get_password with long params works");

  ok( $ring->clear_password($USER, $REALM) eq 1, "clear_password with long params works");

}