Commits

Marcin Kasperski committed 49f7dfc

I korekta poprzedniego.

Comments (0)

Files changed (1)

smtuning/content/smt_docutil.js

   // Zapisuje jaki zegar jest w danej partii. Pierwszy parametr
   // to id (tekst), drugi to blitz/fast/standard/
   saveGameClockInfo : function(gameId, clockType) {
-    //var clockPref = 'data.clock.' + gameId;
-    //smtext.prefman.setValue(clockPref, clockType);
-    //console.log("Saving clock for " + gameId + ": " + clockType);
-  
-    //storage = localStorage;
-    var storage = localStorage;
+    console.log("Saving clock for " + gameId + ": " + clockType);
 
-    storage.setItem("smtuning.clock." + gameId, clockType);
+    var clockPref = 'data.clock.' + gameId;
+    smtext.prefman.setValue(clockPref, clockType);
+
+    // Nie działa, to jest dostępne tylko z poziomu strony.
+    // TODO: przez inject
+    // var storage = localStorage;
+    // storage.setItem("smtuning.clock." + gameId, clockType);
   },
 
   // Odczytuje zegar albo null
   readSavedGameClockInfo : function(gameId) {
-    //var clockPref = 'data.clock.' + gameId;
-    //var clockType = smtext.prefman.getValue(clockPref, null);
+    var clockPref = 'data.clock.' + gameId;
+    var clockType = smtext.prefman.getValue(clockPref, null);
+    
     //dump("Loading");
-    var storage = localStorage;
-
-    var clockType = storage.getItem("smtuning.clock." + gameId, null);
+    //var storage = localStorage;
+    //var clockType = storage.getItem("smtuning.clock." + gameId, null);
     return clockType;
   }