Commits

Marcin Kasperski  committed 5a8c4da

znowu dziala ustawianie pervariantow

 • Participants
 • Parent commits bdb3c34
 • Branches default
 • Tags 1.6.3

Comments (0)

Files changed (5)

File smtuning/content/about.xul

 <groupbox align="center" orient="horizontal">
 <vbox>
  <text value="SchemingMind Tuning" style="font-weight: bold; font-size: x-large;"/>
- <text value="&version; 1.6.2"/>
+ <text value="&version; 1.6.3"/>
  <separator class="thin"/>
  <text value="&createdBy;" style="font-weight: bold;"/>
  <text value="Marcin Kasperski"/>

File smtuning/content/options.xul

   >
   <!-- descriptions have to be broken up in parts to avoid oversizing the dialog -->
   <description class="header">
-   SchemingMind Tuning extension for Mozilla Firefox - version 1.6.2
+   SchemingMind Tuning extension for Mozilla Firefox - version 1.6.3
   </description>
   <separator class="groove-thin"/>
   <description>

File smtuning/content/piecedetails.js

 function initializePiecesPane() {
 
   // Iterujemy warianty, dla każdego:
-  // - dodajemy deklarację preferencji
   // - dodajemy linijkę prezentującą go
   var piecesTable = document.getElementById("pieces_table");
-  var setsPreferences = document.getElementById("sets_preferences");
+  // var setsPreferences = document.getElementById("sets_preferences");
 
   var size = getCurrentSize();
 
   for(var i=0, variant; variant=smtvariants.variantList[i]; i++) {
-    // Dodajemy preferencję
-    setsPreferences.appendChild(
-      smtext.xulCreatePreference("set_" + variant.internalName, "string"));
+    // setsPreferences.appendChild(
+    //  smtext.xulCreatePreference("set_" + variant.internalName, "string"));
     piecesTable.appendChild(
       createPiecesRow(variant.internalName, variant.publicName, size));
   }
   gfxBox.setAttribute("id", variantName);
   newRow.appendChild(gfxBox);
 
-  // Ukryte pole powiązane z preferencjami
-  var tBox = document.createElement("textbox");
-  tBox.setAttribute("id", variantName + "_set_name");
-  tBox.setAttribute("preference", "pref_set_" + variantName);
-  tBox.setAttribute("preference-editable", "true");
-  tBox.setAttribute("onsyncfrompreference",
-           "return onPieceSetFromPref('" + variantName + "')");
-  tBox.setAttribute("onsynctopreference",
-           "return onPieceSetToPref('" + variantName + "')");
-  //tBox.setAttribute("size", 8);
-  tBox.setAttribute("hidden", "true");
-  newRow.appendChild(tBox);
+//   // Ukryte pole powiązane z preferencjami
+//   var tBox = document.createElement("textbox");
+//   tBox.setAttribute("id", variantName + "_set_name");
+//   tBox.setAttribute("preference", "pref_set_" + variantName);
+//   tBox.setAttribute("preference-editable", "true");
+//   tBox.setAttribute("onsyncfrompreference",
+//            "return onPieceSetFromPref('" + variantName + "')");
+//   tBox.setAttribute("onsynctopreference",
+//            "return onPieceSetToPref('" + variantName + "')");
+//   //tBox.setAttribute("size", 8);
+//   tBox.setAttribute("hidden", "true");
+//   newRow.appendChild(tBox);
 
   return newRow;
 }
 
-function onPieceSetFromPref(variantName) {
-  //var x = updateSetInfo(variantName).name;
-  smtext.dump("setfrompref: " + variantName + ": " + x);
-  return x;
-}
+// function onPieceSetFromPref(variantName) {
+//   //var x = updateSetInfo(variantName).name;
+//   smtext.dump("setfrompref: " + variantName + ": " + x);
+//   return x;
+// }
 
-function onPieceSetToPref(variantName) {
-  var x = document.getElementById(variantName + "_set_name").value;
-  smtext.dump("settopref: " + variantName + ": " + x);
-  return x;
-}
+// function onPieceSetToPref(variantName) {
+//   var x = document.getElementById(variantName + "_set_name").value;
+//   smtext.dump("settopref: " + variantName + ": " + x);
+//   return x;
+// }
 
 function onSizeChanged() {
   // Nie ma co kombinować z robieniem updateSetInfo dla wszystkich po kolei.
 // Updates displayed name and sample images according to the current size
 // and set. Returns setObj as it may be of some use
 function updateSetInfo(variantName, specName, specSize) {
-  var setObj = getCurrentSetFor(variantName, 1, specName);
+  var setObj = getCurrentSetFor(variantName, specName);
   var size = getCurrentSize(specSize);
 
   // ToDo: jeśli ani set ani rozmiar się nie zmienił, nic nie robić
 
 function populatePieceSelector(variantName) {
   var size = getCurrentSize();
-  var setObj = getCurrentSetFor(variantName, 1);
+  var setObj = getCurrentSetFor(variantName);
 
   var variantPublicName = smtvariants.variantPublicByInternal(variantName);
 
 
   var setsPane = document.getElementById("panePieceSets");
 
-  var dsn = document.getElementById(variantName + "_set_name");
-  dsn.value=setName;
-  setsPane.userChangedValue(dsn);
+  //var dsn = document.getElementById(variantName + "_set_name");
+  //dsn.value=setName;
+  //setsPane.userChangedValue(dsn);
 
-  smtext.prefman.setValue(variantName + "_set_name", setName);
+  smtext.prefman.setValue("set_" + variantName, setName);
 
   updateSetInfo(variantName, setName);
 
 //
 // Parametry:
 // - nazwa wariantu (obowiązkowy)
-// - flaga czy szukać w obiektach <preference> (1/0)
 // - zadana explicite nazwa (używane przy wyborach) (albo nic)
-function getCurrentSetFor(variantName, searchInWindow, specName) {
+function getCurrentSetFor(variantName, specName) {
   //smtext.dump("Searching set for " + variantName);
   var setName;
   if (specName) {
     //smtext.dump("Using specified: " + specName);
     setName = specName;
   }
-  if (! setName && searchInWindow) {
-    var pref = document.getElementById("pref_set_" + variantName);
-    if (pref) {
-      setName = pref.value;
-      if (setName) {
-        //smtext.dump("using window item: " + setName);
-      }
-    }
-  }
+//   if (! setName && searchInWindow) {
+//     var pref = document.getElementById("pref_set_" + variantName);
+//     if (pref) {
+//       setName = pref.value;
+//       if (setName) {
+//         //smtext.dump("using window item: " + setName);
+//       }
+//     }
+//   }
   if (! setName) {
     setName = smtext.prefman.getValue("set_" + variantName);
     //smtext.dump("using preference set_" + variantName + ": " + setName);

File smtuning/install.rdf

   <em:homepageURL>http://mekk.waw.pl/mk/eng/chess/art/smtuning</em:homepageURL>
   <em:updateURL>http://mekk.waw.pl/download/smtuning/update.rdf</em:updateURL>
   <em:id>smtuning@mekk.waw.pl</em:id>
-  <em:version>1.6.2</em:version>
+  <em:version>1.6.3</em:version>
 
   <em:aboutURL>chrome://smtuning/content/about.xul</em:aboutURL>
   <em:optionsURL>chrome://smtuning/content/options.xul</em:optionsURL>

File smtuning/update.rdf

   <r:Seq>
    <r:li>
     <r:Description>
-     <version>1.6.2</version>
+     <version>1.6.3</version>
      <targetApplication>
       <r:Description>
        <id>{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}</id>
    </r:li>
   </r:Seq>
  </updates>
- <version>1.6.2</version>
+ <version>1.6.3</version>
  <updateLink>http://mekk.waw.pl/download/smtuning/smtuning.xpi</updateLink>
 </r:Description>
 </r:RDF>