Commits

Marcin Kasperski committed f2aa565

Znowu działa podmienianie zegarków.

Przy tym pamięta je w storage a nie w aboutsach

 • Participants
 • Parent commits 1b25f5e

Comments (0)

Files changed (3)

File smtuning/content/overlay.js

   // Funkcja pomocnicza. W podanym bloku wyszukuje wszystkie ikony
   // zegarka i podmienia na zadane. block należy podać tylko gdy nie jest null
   replaceClockIcons : function(doc, block, clockType) {
-    var pfx = "";
     if( block ) {
-      pfx = "td";
+      // pass
     } else {
       block = doc;
     }
+
+    // Obsługujemy dwa warianty. Stary - gdzie są po prosu
+    // obrazki src clock.gif i clocka.gif - oraz nowy - gdzie
+    // mamy spany klasy clock i clock_running.
+    // 
+    smtext.dump("Trying to replace clock to " + clockType + " in " + block.innerHTML);
+
     var nodes = smtdoc.xpathRelative(
       doc, block,
-      pfx + "//img[contains(@src,'/clock.gif')]");
+      ".//img[contains(@src,'/clock.gif')]");
+    for (var i = 0; i < nodes.snapshotLength; i++) {
+      smtext.dump("Old style clock.gif");
+      var thisImg = nodes.snapshotItem(i);
+      thisImg.setAttribute("src","chrome://smtuning/skin/clock/clock_" + clockType + ".gif");
+    }
+
+    var nodes = smtdoc.xpathRelative(
+      doc, block,
+      ".//img[contains(@src,'/clocka.gif')]");
+    for (var i = 0; i < nodes.snapshotLength; i++) {
+      smtext.dump("Old style clocka.gif");
+      var thisImg = nodes.snapshotItem(i);
+      thisImg.setAttribute("src","chrome://smtuning/skin/clock/clocka_" + clockType + ".gif");
+    }
+
+    var nodes = smtdoc.xpathRelative(
+      doc, block,
+      ".//span[contains(@class,'clock')]");
     for (var i = 0; i < nodes.snapshotLength; i++) {
       var thisImg = nodes.snapshotItem(i);
-      //smtext.dump("Patching " + thisImg.getAttribute("src") + " to " + clockType);
-      thisImg.setAttribute("src","chrome://smtuning/skin/clock/clock_" + clockType + ".gif");
-    }
-    var nodes = smtdoc.xpathRelative(
-      doc, block,
-      pfx + "//img[contains(@src,'/clocka.gif')]");
-    for (var i = 0; i < nodes.snapshotLength; i++) {
-      var thisImg = nodes.snapshotItem(i);
-      //smtext.dump("Patching " + thisImg.getAttribute("src") + " to " + clockType);
-      thisImg.setAttribute("src","chrome://smtuning/skin/clock/clocka_" + clockType + ".gif");
+      var thisClass = thisImg.getAttribute("class");
+      smtext.dump("new style elem of class " + thisClass);
+      thisClass = thisClass.replace(/\b(clock_running|clock)\b/, "$1_" + clockType);
+      thisImg.setAttribute("class", thisClass);
+      smtext.dump("class set to " + thisClass);
     }
   },
 
     var rows = smtdoc.xpath(
       doc,
       "//div[contains(@class,'itemgame')]");
-    alert(rows.snapshotLength);
-    // smtext.dump("Games found: " + rows.snapshotLength);
+    smtext.dump("Games found: " + rows.snapshotLength);
     for (var i = 0; i < rows.snapshotLength; i++) {
       var row = rows.snapshotItem(i);
       var linkHref = smtdoc.xpathFirstRelative(
-        doc, row, "//a[contains(@href,'game.aspx')]");
+        doc, row, ".//a[contains(@href,'game.aspx')]");
       if(linkHref) {
         var link = linkHref.getAttribute("href");
-        if (link.match(/game_id=([0-9]+)/)) {
+        smtext.dump("Found link " + link);
+        if (link.match(/game_id=([0-9][0-9]*)/)) {
           var gameId = RegExp.$1;
+          smtext.dump("Matched game id: " + gameId);
           if (colorizeClock) {
             var clockType = smtdoc.readSavedGameClockInfo(gameId);
+            smtext.dump("Clock type: " + clockType);
             if (clockType) {
               //smtext.dump("row " + i + " clock " + clockType);
               smtuning.replaceClockIcons(doc, row, clockType);
             }
           }
+        } else {
+          smtext.dump("Can not find game id in link " + link);
         }
+      } else {
+        smtext.dump("linkHref not found in row " + int2string(i));
       }
     }
   },

File smtuning/content/smt_docutil.js

     return document.evaluate(query, document, null,
                 XPathResult.UNORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE, null);
   },
-  // Szukanie w bloku under a nie całym dokumencie
+  // Szukanie w bloku under a nie całym dokumencie. Uwaga, by
+  // to działało z sensem trzeba dawać query zaczynające się
+  // od      .//
   xpathRelative : function(document, under, query) {
     return document.evaluate(query, under, null,
                 XPathResult.UNORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE, null);
     //var clockPref = 'data.clock.' + gameId;
     //smtext.prefman.setValue(clockPref, clockType);
     //console.log("Saving clock for " + gameId + ": " + clockType);
-    localStorage.setItem("smtuning.clock." + gameId, clockType);
+  
+    //storage = localStorage;
+    var storage = globalStorage["schemingmind.com"];
+
+    storage.setItem("smtuning.clock." + gameId, clockType);
   },
 
   // Odczytuje zegar albo null
     //var clockPref = 'data.clock.' + gameId;
     //var clockType = smtext.prefman.getValue(clockPref, null);
     //dump("Loading");
-    var clockType = localStorage.getItem("smtuning.clock." + gameId, null);
+    // storage = localStorage;
+    var storage = globalStorage["schemingmind.com"];
+
+    var clockType = storage.getItem("smtuning.clock." + gameId, null);
     return clockType;
   }
 

File smtuning/skin/smtuning_document.css

 .highlighted_check_black {
  border: 2px ridge black; 
  background-color: #777;
+}
+
+/*
+.clock {
+ background-image:url(images/clock.gif);
+ padding-left:16px;
+}
+.clock_running {
+ background-image:url(images/clocka.gif);
+}
+*/
+.clock_blitz {
+ background-image:url(chrome://smtuning/skin/clock/clock_blitz.gif);
+ padding-left:16px;
+}
+.clock_running_blitz {
+ background-image:url(chrome://smtuning/skin/clock/clocka_blitz.gif);
+ padding-left:16px;
+}
+.clock_standard {
+ background-image:url(chrome://smtuning/skin/clock/clock_standard.gif);
+ padding-left:16px;
+}
+.clock_running_standard {
+ background-image:url(chrome://smtuning/skin/clock/clocka_standard.gif);
+ padding-left:16px;
+}
+.clock_fast {
+ background-image:url(chrome://smtuning/skin/clock/clock_fast.gif);
+ padding-left:16px;
+}
+.clock_running_fast {
+ background-image:url(chrome://smtuning/skin/clock/clocka_fast.gif);
+ padding-left:16px;
+}
+.clock_leisure {
+ background-image:url(chrome://smtuning/skin/clock/clock_leisure.gif);
+ padding-left:16px;
+}
+.clock_running_leisure {
+ background-image:url(chrome://smtuning/skin/clock/clocka_leisure.gif);
+ padding-left:16px;
 }