1. OpportunitiesResearch
  2. django-registration

Source

django-registration / registration / locale / nb / LC_MESSAGES / django.po

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# jonklo <jon at funkbit dot no>, 2010.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: django-registration 0.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-15 21:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-15 21:37+0100\n"
"Last-Translator: jonklo <jon at funkbit dot no>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: admin.py:23
msgid "Activate users"
msgstr "Aktiver brukere"

#: admin.py:43
msgid "Re-send activation emails"
msgstr "Send ny aktiveringsmail"

#: forms.py:35
msgid "Username"
msgstr "Brukernavn"

#: forms.py:36
msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
msgstr "Dette feltet kan bare inneholde bokstaver, nummer og understreker."

#: forms.py:39
msgid "Email address"
msgstr "E-postadresse"

#: forms.py:41
msgid "Password"
msgstr "Passord"

#: forms.py:43
msgid "Password (again)"
msgstr "Passord (gjenta)"

#: forms.py:55
msgid "A user with that username already exists."
msgstr "Det eksisterer allerede en bruker med dette brukernavnet."

#: forms.py:67
msgid "The two password fields didn't match."
msgstr "De to passordfeltene er ikke like."

#: forms.py:78
msgid "I have read and agree to the Terms of Service"
msgstr "Jeg har lest og godtar betingelsene"

#: forms.py:79
msgid "You must agree to the terms to register"
msgstr "Du må godta betingelsene for å registrere deg"

#: forms.py:95
msgid ""
"This email address is already in use. Please supply a different email "
"address."
msgstr "Denne e-postadressen er allerede i bruk. Vennligst oppgi en annen "
"e-postadresse."

#: forms.py:122
msgid ""
"Registration using free email addresses is prohibited. Please supply a "
"different email address."
msgstr "Registrering med gratis e-postadresse er ikke tillatt. Vennligst "
"oppgi en annen e-postadresse."

#: models.py:168
msgid "user"
msgstr "bruker"

#: models.py:169
msgid "activation key"
msgstr "aktiveringsnøkkel"

#: models.py:174
msgid "registration profile"
msgstr "registrasjonsprofil"

#: models.py:175
msgid "registration profiles"
msgstr "registrasjonsprofiler"