Wiki

Clone wiki

Energy_meters_datalogger / Home

Odečítání hodnot z elektroměru

Vítejte na stránkách mého projektu Odečítání hodnot z elektroměru.

ja_na_wiki.jpg

Něco na úvod

Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro automatický odečet a záznam hodnot z elektroměru.

Zde se dozvíte ty nejnovější a nejaktuálnější informace o projektu Odečítání hodnot z elektroměru. Cílem této práce je vytvořit univezální, přenosné a snadno upevnitelné zařízení.

Chytré elektroměry s možností odečítání sice existují, ale jsou velmi drahé.

18. dubna 2017

Přepsala jsem popisky do funkcí pro lepší přehlednost a lehčí použitelnost. Odstranila jsem chybu při přechodu z druhého do prvního okna.

10. dubna 2017

Zkouším už teď přejít z Arduina na modul ESP32. Začala jsem s pájením ESP32 na univerzální desku.

4. dubna 2017

Předělala jsem podstatnou část softwaru. Rozdělila jsem si okno do několika částí, do kterých jsem poté vkládala jednotlivé prvky. Aplikace je díky tomu členitější a přehlednější. Tlačítka a nadpisy už jsou v každém okně na stejném místě.

okno1_2.PNG

okno2.PNG

okno3_ele.PNG

2. dubna 2017

Přidala jsem na pozadí aplikace obrázek. Také jsem změnila písmo.

1. dubna 2017

Umožnila jsem z aplikace automatické otevření google tabulky, kde najdete tabulku a graf se spotřebou.

google_tab.PNG

30. března 2017

Pohybovala jsem se ve firmwaru i softwaru. Upravila jsem komunikaci Arduina s mojí aplikací. Zjednodušila jsem její používání a zlepšila čitelnost kódu. Také jsem dnes vytvořila možnost vyčítání hodnot z SD karty pomocí mé aplikace a nahrávání těchto dat do google tabulky.

28. března 2017

Přesunula jsem se do firmwaru. K Arduinu jsem si připojila SD kartu a data z elektroměru na ni ukládám každou minutu.

26. března 2017

Vytvořila jsem graf (pouze ukázkový, nejsou zde žádná reálná data) a propojila jsem jeho zobrazení k zadání uživatelem v aplikaci pro zobrazení grafu.

24. března 2017

Přidala jsem volitelnost připojení. Uživatel se může připojit pouze když bude chtít. Pokud nebude připojen, data budou brána z počítače.

23. března 2017

Upravovala jsem vzhled aplikace (pozice tlačítek, zarovnání textu vlevo,...) a přidala jsem změny funkčnosti a nápisů na tlačítkách podle volby v nabídkách. Také jsem dnes přidala jméno druhému oknu.

22. března 2017

Povedlo se mi vytvořit proklikávání mezi jednotlivými okny (jako průvodce). Také jsem dnes přidala zobrazzení počtu kroků, které již uživatel udělal a kolik mu jich ještě zbývá.

21. března 2017

Dělala jsem úpravy třetího okna pro odečet z elektroměru. Upravila jsem nedostupnost některých nabídek. Také jsem sjednotila pozadí u všech oken a prvků v nich.

20. března 2017

Vytvořila jsem třetí okno aplikace pro zobrazení prognózy. Vytvořila jsem společné funkce pro tlačítka další, předchozí a zobrazit. Také jsem dnes vytvořila error okno, které se zobrazí při problému s připojením. Upravena ve všech oknech velikost a vzhled textu.

18. března 2017

Vytvořila jsem třetí okno aplikace, které patří k odečtu z elektroměru. Vytvořila jsem tlačitka a nabídky. Dnes jsem také udělala u všech oken předběžné rozmístění talčítek, nabídek a dalších věcí v oknech.

17. března 2017

Vytvořila jsem si další okno. Okna ze dnešního dne a 15. března nejsou zatím nijak propojena, existují pouze samostatně. Propojování jsem si nechala na konec. Nejprve si chci okna vytvořit a mít většinu z nabídek funkční a poté chci okna propojit, aby plnila úkol průvodce.

Druhé okno ještě není zcela dokončeno, ale obsahuje již všechny nabídky a tlačítka. K tlačítkům nejsou naimplementovány funkce pro proklikávání se průvodcem.

15. března 2017

Začala jsem s novým vývojem aplikace. Vytvořila jsem první okno, které bude sloužit ke zvolení a připojení k sériovému portu. Zatím jsem nechala volné rozhození. Pozice jsem si nechala na později. Toto okno je zcela funkční.

13. března 2017

Dokončila jsem svůj teoretický návrh aplikace. Nakreslila jsem si obrázky, jak by asi měla aplikace vypadat. Bude to průvodce, který bude mít asi 3 kroky. Uživatel si bude postupně volit z nabídek a na konci bude výsledek, který bude vypadat podle jeho zadání.

11. března 2017

Napsala jsem si na papír specifikaci aplikace. Napsala jsem si všechny požadavky, které by měla aplikace uživateli nabízet, abych s těmito informacemi mohla dále pracovat a používat je při samotném vyvíjení programu. Také jsem si určila, jaké možnosti by měla aplikace nabízet např. u zobrazování dat (jaké možnosti budou u zobrazení v grafu a jaké naopak u zobrazení v tabulce).

9. března 2017

Dokončila jsem úpravy firmwaru. Jsou naimplementovány a použity všechny funkce. Přibyly také 2 nové soubory, které používám (format.hpp a eeprom.h).

2. března 2017

Začala jsem přepisovat firmware do čitelnější a snáze upravitelnější podoby. Hlavní kód bude kratší a bude použito více funkcí. Napsala jsem část kódu, ve kterém je hrubá kostra a naimplementované některé funkce. Tento soubor naleznete v repozitáři ve firmwaru ve složce elektroměr pod názvem elektromer.ino.

20. února 2017

Udělala jsem poslední úpravy textu, a tím jsem práci připravila k odevzdání.

Updated