Source

greenlet-excstate / greenlet.h

/* vim:set noet ts=8 sw=8 : */

/* Greenlet object interface */

#ifndef Py_GREENLETOBJECT_H
#define Py_GREENLETOBJECT_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

#include <Python.h>

#define GREENLET_VERSION "0.3"

typedef struct _greenlet {
	PyObject_HEAD
	char* stack_start;
	char* stack_stop;
	char* stack_copy;
	long stack_saved;
	struct _greenlet* stack_prev;
	struct _greenlet* parent;
	PyObject* run_info;
	struct _frame* top_frame;
	int recursion_depth;
	PyObject* weakreflist;
} PyGreenlet;

#define PyGreenlet_Check(op)   PyObject_TypeCheck(op, &PyGreenlet_Type)
#define PyGreenlet_STARTED(op)  (((PyGreenlet*)(op))->stack_stop != NULL)
#define PyGreenlet_ACTIVE(op)   (((PyGreenlet*)(op))->stack_start != NULL)
#define PyGreenlet_GET_PARENT(op) (((PyGreenlet*)(op))->parent)

/* C API functions */

/* Total number of symbols that are exported */
#define PyGreenlet_API_pointers 8

#define PyGreenlet_Type_NUM    0
#define PyExc_GreenletError_NUM  1
#define PyExc_GreenletExit_NUM  2

#define PyGreenlet_New_NUM    3
#define PyGreenlet_GetCurrent_NUM 4
#define PyGreenlet_Throw_NUM   5
#define PyGreenlet_Switch_NUM   6
#define PyGreenlet_SetParent_NUM 7

#ifndef GREENLET_MODULE
/* This section is used by modules that uses the greenlet C API */
static void **_PyGreenlet_API = NULL;

#define PyGreenlet_Type (*(PyTypeObject *) _PyGreenlet_API[PyGreenlet_Type_NUM])

#define PyExc_GreenletError \
	((PyObject *) _PyGreenlet_API[PyExc_GreenletError_NUM])

#define PyExc_GreenletExit \
	((PyObject *) _PyGreenlet_API[PyExc_GreenletExit_NUM])

/*
 * PyGreenlet_New(PyObject *args)
 *
 * greenlet.greenlet(run, parent=None)
 */
#define PyGreenlet_New \
	(* (PyGreenlet * (*)(PyObject *run, PyGreenlet *parent)) \
	 _PyGreenlet_API[PyGreenlet_New_NUM])

/*
 * PyGreenlet_GetCurrent(void)
 *
 * greenlet.getcurrent()
 */
#define PyGreenlet_GetCurrent \
	(* (PyGreenlet * (*)(void)) _PyGreenlet_API[PyGreenlet_GetCurrent_NUM])

/*
 * PyGreenlet_Throw(
 *     PyGreenlet *greenlet,
 *     PyObject *typ,
 *     PyObject *val,
 *     PyObject *tb)
 *
 * g.throw(...)
 */
#define PyGreenlet_Throw \
	(* (PyObject * (*) \
	  (PyGreenlet *self, PyObject *typ, PyObject *val, PyObject *tb)) \
	 _PyGreenlet_API[PyGreenlet_Throw_NUM])

/*
 * PyGreenlet_Switch(PyGreenlet *greenlet, PyObject *args)
 *
 * g.switch(*args, **kwargs)
 */
#define PyGreenlet_Switch \
	(* (PyObject * (*)(PyGreenlet *greenlet, PyObject *args, PyObject *kwargs)) \
	 _PyGreenlet_API[PyGreenlet_Switch_NUM])

/*
 * PyGreenlet_SetParent(PyObject *greenlet, PyObject *new_parent)
 *
 * g.parent = new_parent
 */
#define PyGreenlet_SetParent \
	(* (PyObject * (*)(PyGreenlet *greenlet, PyGreenlet *nparent)) \
	 _PyGreenlet_API[PyGreenlet_SetParent_NUM])

/* Macro that imports greenlet and initializes C API */
#define PyGreenlet_Import() \
{ \
	PyObject *module = PyImport_ImportModule("greenlet"); \
	if (module != NULL) { \
		PyObject *c_api_object = PyObject_GetAttrString( \
			module, "_C_API"); \
		if (c_api_object != NULL && PyCObject_Check(c_api_object)) { \
			_PyGreenlet_API = \
				(void **) PyCObject_AsVoidPtr(c_api_object); \
			Py_DECREF(c_api_object); \
		} \
		Py_DECREF(module); \
	} \
}

#endif /* GREENLET_MODULE */

#ifdef __cplusplus
}
#endif
#endif /* !Py_GREENLETOBJECT_H */