mwc-random-monad /

Filename Size Date modified Message
System/Random/MWC
6 B
572 B
1.7 KB
122 B
1.6 KB
303 B
46 B
1.2 KB

The mwc-random-monad package Build Status

This package provides thin monadic wrapper for mwc-random package.