1. Stavros Korokithakis
  2. django-annoying

Compare