Source

Portfolio / gnib / sql / setup.sh

#!/bin/bash
mysql -u root -p < schema.sql