Commits

Author Commit Message Labels Comments Date
ZoomQuiet
testing service cfg as diff mail notice...
ZoomQuiet
增补 changelog
ZoomQuiet
subrepo all obp.*
ZoomQuiet
subrepo all obp.*
ZoomQuiet
subrepo all obp.*
ZoomQuiet
重启仓库,索引所有子仓库
ZoomQuiet
整理 OBP 的bitbucket.org 工程仓库关系,清除DiP 工程到
ZoomQuiet
初始化DiP3 专用目录
ZoomQuiet
初始化 Hg 格式仓库DiP3_zh成果
ZoomQuiet
init. OBP-DiP3_zh 工程目录