1. ZyX_I
  2. aurum

Source

aurum / test / vimdiff.ok

{{{1 status
#1: aurum://file:%ETMPDIR%%-test%-vimdiffrepo:504f74154456dbb0e9441326514e42ce66279e62:nohglinesrev.lst
*2: %TMPDIR%/test/vimdiffrepo/nohglinesrev.lst
 3: 
 4: aurum://status:%ETMPDIR%%-test%-vimdiffrepo:
{{{1 file
#1: aurum://file:%ETMPDIR%%-test%-testrepo:504f74154456dbb0e9441326514e42ce66279e62:nohglinesrev.lst
*2: %TMPDIR%/test/testrepo/nohglinesrev.lst
{{{1 file+rev
#1: aurum://file:%ETMPDIR%%-test%-testrepo:f44a21859e57e4abc6155da804d08dd5069e798e:chgrepo.zsh
*2: %TMPDIR%/test/testrepo/chgrepo.zsh
{{{1 file+rev+rev
#1: aurum://file:%ETMPDIR%%-test%-testrepo:462a1e95be86f96aaf6d7360f6f770826c3eb641:chgrepo.zsh
*2: aurum://file:%ETMPDIR%%-test%-testrepo:f44a21859e57e4abc6155da804d08dd5069e798e:chgrepo.zsh
{{{1 file+rev+rev+curfile
#1: aurum://file:%ETMPDIR%%-test%-testrepo:462a1e95be86f96aaf6d7360f6f770826c3eb641:chgrepo.zsh
 2: aurum://file:%ETMPDIR%%-test%-testrepo:f44a21859e57e4abc6155da804d08dd5069e798e:chgrepo.zsh
*3: %TMPDIR%/test/testrepo/chgrepo.zsh