Source

YouCantSpell / dic / LICENSE_sv_SE.txt

Svensk ordlista för LibreOffice
Baserad på Den stora svenska ordlistan

Denna svenska ordlista för rättstavning underhålls av
Göran Andersson <goran@init.se>.
Den senaste versionen är tillgänglig på
http://extensions.libreoffice.org/extension-center/swedish-spelling-dictionary-den-stora-svenska-ordlistan

************ COPYRIGHT ************

Copyright © 2003-12 Göran Andersson <goran@init.se>.

Denna ordlista är tillgänglig under licensen GNU Lesser General Public License Version 3. Licenstexten finns på adressen http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html .