Commits

Andreas C  committed e4a3207

Sparklines fix, thanks to jinja join filter, bitbucket ribbon, removed section with each politician for each newspaper

 • Participants
 • Parent commits 4c2d87e

Comments (0)

Files changed (1)

File templates/index.html

 {% extends "layout.html" %}
 {% block special_scripts %}
 <!-- GOOGLE CHART -->
-  <script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi"></script>
-  <script type="text/javascript">
-   google.load('visualization', '1', {packages: ['corechart']});
+<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi"></script>
+<script type="text/javascript">
+  google.load('visualization', '1', {packages: ['corechart']});
   </script>
   <script type="text/javascript">
-   function drawVisualization() {
-    // Create and populate the data table.
-    var data = google.visualization.arrayToDataTable([
-      ['Avis'    , 'Helle'    , 'Lars'    , 'Pia K'    , 'Margrethe Vestager'   , 'Johanne'    , 'Villy S.' ] ,
-      ['JP'     , {{ JP_hts }} , {{ JP_llr}}  , {{ JP_pia}}  , {{ JP_mgv}} , {{ JP_jsn}}  , {{ JP_vil}} ]  ,
-      ['Berl'    , {{ berl_hts}} , {{ berl_llr}} , {{ berl_pia}} , {{ berl_mgv}}, {{ berl_jsn}} , {{ berl_vil}} ]  ,
-      ['Pol'     , {{pol_hts}}  , {{pol_llr}}  , {{pol_pia}}  , {{pol_mgv}} , {{pol_jsn}}  , {{pol_vil}} ]  ,
-      ['Ekstrabladet', {{eb_hts}}  , {{eb_llr}}  , {{eb_pia}}  , {{eb_mgv}}  , {{eb_jsn}}  , {{eb_vil}}  ]  ,
-      ['BT'     , {{bt_hts}}  , {{bt_llr}}  , {{bt_pia}}  , {{bt_mgv}}  , {{bt_jsn}}  , {{bt_vil}}  ]  ,
-      ['Information' , {{inf_hts}}  , {{inf_llr}}  , {{inf_pia}}  , {{inf_mgv}} , {{inf_jsn}}  , {{inf_vil}} ] , 
-      ['DR.dk/nyheder/' , {{dr_hts}}  , {{dr_llr}}  , {{dr_pia}}  , {{dr_mgv}} , {{dr_jsn}}  , {{dr_vil}} ]  
-      ]);
+    function drawVisualization() {
+      // Create and populate the data table.
+      var data = google.visualization.arrayToDataTable([
+          ['Avis'    , 'Helle'    , 'Lars'    , 'Pia K'    , 'Margrethe Vestager'   , 'Johanne'    , 'Villy S.' ] ,
+          ['JP'     , {{ JP_hts }} , {{ JP_llr}}  , {{ JP_pia}}  , {{ JP_mgv}} , {{ JP_jsn}}  , {{ JP_vil}} ]  ,
+          ['Berl'    , {{ berl_hts}} , {{ berl_llr}} , {{ berl_pia}} , {{ berl_mgv}}, {{ berl_jsn}} , {{ berl_vil}} ]  ,
+          ['Pol'     , {{pol_hts}}  , {{pol_llr}}  , {{pol_pia}}  , {{pol_mgv}} , {{pol_jsn}}  , {{pol_vil}} ]  ,
+          ['Ekstrabladet', {{eb_hts}}  , {{eb_llr}}  , {{eb_pia}}  , {{eb_mgv}}  , {{eb_jsn}}  , {{eb_vil}}  ]  ,
+          ['BT'     , {{bt_hts}}  , {{bt_llr}}  , {{bt_pia}}  , {{bt_mgv}}  , {{bt_jsn}}  , {{bt_vil}}  ]  ,
+          ['Information' , {{inf_hts}}  , {{inf_llr}}  , {{inf_pia}}  , {{inf_mgv}} , {{inf_jsn}}  , {{inf_vil}} ] , 
+          ['DR.dk/nyheder/' , {{dr_hts}}  , {{dr_llr}}  , {{dr_pia}}  , {{dr_mgv}} , {{dr_jsn}}  , {{dr_vil}} ]  
+          ]);
 
-    // Create and draw the visualization.
-    new google.visualization.BarChart(document.getElementById('visualization')).
-     draw(data,
-       {
-    title:"Forekomster på forsiden af netaviserne",
-    width:600, height:400,
-    vAxis: {title: ""},
-    hAxis: {title: ""}
-    }
-    );
-         }
+      // Create and draw the visualization.
+      new google.visualization.BarChart(document.getElementById('visualization')).
+        draw(data,
+            {
+            title:"Forekomster på forsiden af netaviserne",
+            width:600, height:400,
+            vAxis: {title: ""},
+            hAxis: {title: ""}
+            }
+            );
+        }
 
-    google.setOnLoadCallback(drawVisualization);
-    </script>
-    <!-- END GOOGLE CHART -->
+google.setOnLoadCallback(drawVisualization);
+</script>
+<!-- END GOOGLE CHART -->
 
-    <!-- SPARKLINES -->
+<!-- SPARKLINES -->
 
-    <script type="text/javascript" src="{{
- url_for('static', filename='jquery-1.7.2.min.js') }}"></script>
-    <script type="text/javascript" src="{{
- url_for('static', filename='jquery.sparkline.min.js') }}"></script>
+<script type="text/javascript" src="{{
+  url_for('static', filename='jquery-1.7.2.min.js') }}"></script>
+<script type="text/javascript" src="{{
+  url_for('static', filename='jquery.sparkline.min.js') }}"></script>
 
-    <script type="text/javascript">
-      $(function() {
-        /** This code runs when everything has been loaded on the page */
-        /* Inline sparklines take their values from the contents of the tag */
-          $('.inlinesparkline').sparkline('html', {
-              width:'200px',
-              chartRangeMin: '0',
-              spotColor: 'false',
-              spotRadius: '0',
-              minSpotColor: 'false',
-              lineWidth: '1',
-              lineColor: '#cecece',
-              fillColor: '#cfcfcf',
-              maxSpotColor: 'false',
-              chartRangeMax: '{{ top }}'}); 
-        });
+<script type="text/javascript">
+  $(function() {
+      /** This code runs when everything has been loaded on the page */
+      /* Inline sparklines take their values from the contents of the tag */
+      $('.inlinesparkline').sparkline('html', {
+                width:'200px',
+                chartRangeMin: '0',
+                spotColor: 'false',
+                spotRadius: '0',
+                minSpotColor: 'false',
+                lineWidth: '1',
+                lineColor: '#cecece',
+                fillColor: '#cfcfcf',
+                maxSpotColor: 'false',
+                chartRangeMax: '{{ top }}'}); 
+                      });
 
-    </script>
-    <!-- END SPARKLINES -->
+</script>
+<!-- END SPARKLINES -->
 
-    {% endblock %}
-    {% block content %}
+{% endblock %}
+{% block content %}
 
-  <div id="nav"><h1>Politikeromtale i netaviserne</h1></div>
-  <div class="content">
-   <div id="visualization" style="width: 600px; height: 400px;"></div>
- </div>
- <div class="content">
-   <h3>Politikers omtaleprofil for de sidste 30 dage</h3>
-   <p></p>
-   <ul>
-     {% for p in sparklines %} 
-     <li class="sparks">{{ p }}:
-     <span class="inlinesparkline">
-       {% for i in sparklines[p][::-1] %}
-       {{ i }},
-       {% endfor %}
-     </span>
-     </li>
-   {% endfor %}
-   </ul>
- </div>
+<!-- BITBUCKET RIBBON -->
+<a href="https://bitbucket.org/achristoffersen/politikere-i-medierne"><img style="position: absolute; top: 0; right: 0; border: 0;" src="http://calendar.discordipedia.org/webassets/forkMeOnBitbucket.png" alt="Fork me on Bitbucket"></a>
+<!-- END bitbuket ribbon -->
 
-  <div class="content">
-   <p>Figuren opdateres hver time, og er baseret på disse tal, 
-   seneste hentet:<span class="time"> {{ stamp_time }}</span></p>
-   <ul>
+<div id="nav"><h1>Politikeromtale i netaviserne</h1></div>
+<div class="content">
+  <div id="visualization" style="width: 600px; height: 400px;"></div>
+</div>
+<div class="content">
+  <h3>Politikers omtaleprofil for de sidste 30 dage</h3>
+  <p></p>
+  <ul>
+    {% for p in sparklines %} 
+    <li class="sparks">{{ p }}:
+    <span class="inlinesparkline">
+      {{ sparklines[p][::-1] | join(', ') }}
+    </span>
+    </li>
+    {% endfor %}
+  </ul>
+</div>
+
+<!-- <div class="content">
+  <p>Figuren opdateres hver time, og er baseret på disse tal, 
+  seneste hentet:<span class="time"> {{ stamp_time }}</span></p>
+  <ul>
     {% for i in out %}
     <li>{{ i }}</li>
     {% endfor %}
-   </ul>
-   <h4>Nøgle</h4>
-   <ul>
+  </ul>
+  <h4>Nøgle</h4>
+  <ul>
     <li>LBF = Lars Barfo</li>
     <li>VIL = Villy Søvndal</li>
     <li>HTS = Helle Thorning</li>
     <li>JSN = Johanne Scmidt Nielsen</li>
     <li>MGV = Margrethe Vestager</li>
     <li>ASM = Anders Samuelsen</li>
-   </ul>
-  </div>
-  <div class="content">
-   <h2>Cavet Emptor</h2>
-   <p>Tallene er udtryk for en primitiv optælling af forekomster af 
-   politikerens navn (og en række aliaser),
-   i tekststrenge fundet på forsiden af hvert netmedie.<p>
-   <p>Netmedierne har forskellige strategier for indhold, derfor bør
-   aviserne ikke naivt sammenlignes. Over tid vil det relative forhold mellem 
-   forekomster af politikere for hver blok, dog kunne bruges (se <a href="test.html#ratio">her</a>).</p>
-   <p>Der kan argumenteres for en relavans-sortering:
-   Fx har www.b.dk mere end 100 'aktuelle' emner som altid findes på forsiden.
-   Et af disse emner er "<i>Villy Søvndal</i>" - men er et emneord uden selvstændig 
-   artikel, nok til at være relevant? Præcist hvor skal kriteriet sættes? 
-   For nærværende er emneordet medtaget som relevant, bl.a. fordi ingen andre 
-   partiledere optrædere på denne måde i b.dk - hvilket vel er udtryk for en 
-   prioritering.</p>
-   <h3>Database information:</h3>
-   <p>Databasen indeholder {{ records }} dokumenter. Hver dokument
-   repræsentere forekomsten af ét politikeralias i én netavis. Samtidig 
-   inkluderes den tekststreng som politikeren optræder i.</p>
-   <p>Et tilfældigt dokument ser således ud:<br><samp> {{ one }} </samp></p>
-   <p>Et par sanity checks kan ses på <a href="test.html">denne side</a></p>
-  </div>
-  <div class="content">
-   <p>Koden for dette projekt findes på <a href="https://bitbucket.org/achristoffersen/politikere-i-medierne">
+  </ul>
+</div> -->
+
+<div class="content">
+  <h2>Cavet Emptor</h2>
+  <p>Tallene er udtryk for en primitiv optælling af forekomster af 
+  politikerens navn (og en række aliaser),
+  i tekststrenge fundet på forsiden af hvert netmedie.<p>
+  <p>Netmedierne har forskellige strategier for indhold, derfor bør
+  aviserne ikke naivt sammenlignes. Over tid vil det relative forhold mellem 
+  forekomster af politikere for hver blok, dog kunne bruges (se <a href="test.html#ratio">her</a>).</p>
+  <p>Der kan argumenteres for en relavans-sortering:
+  Fx har www.b.dk mere end 100 'aktuelle' emner som altid findes på forsiden.
+  Et af disse emner er "<i>Villy Søvndal</i>" - men er et emneord uden selvstændig 
+  artikel, nok til at være relevant? Præcist hvor skal kriteriet sættes? 
+  For nærværende er emneordet medtaget som relevant, bl.a. fordi ingen andre 
+  partiledere optrædere på denne måde i b.dk - hvilket vel er udtryk for en 
+  prioritering.</p>
+  <h3>Database information:</h3>
+  <p>Databasen indeholder {{ records }} dokumenter. Hver dokument
+  repræsentere forekomsten af ét politikeralias i én netavis. Samtidig 
+  inkluderes den tekststreng som politikeren optræder i.</p>
+  <p>Et tilfældigt dokument ser således ud:<br><samp> {{ one }} </samp></p>
+  <p>Et par sanity checks, ekstra statistik m.m. kan ses på <a href="test.html">denne side</a></p>
+</div>
+<div class="content">
+  <p>Koden for dette projekt findes på <a href="https://bitbucket.org/achristoffersen/politikere-i-medierne">
     Bitbucket</a><p>
-  </div>
-  <div class="content">
-   <p>Kom gerne med forslag og kritik:</p>
-<!-- START: Livefyre Embed -->
-<script type='text/javascript' src='http://zor.livefyre.com/wjs/v1.0/javascripts/livefyre_init.js'></script>
-<script type='text/javascript'>
-  var fyre = LF({
-    site_id: 307834
-  });
+</div>
+<div class="content">
+  <p>Kom gerne med forslag og kritik:</p>
+  <!-- START: Livefyre Embed -->
+  <script type='text/javascript' src='http://zor.livefyre.com/wjs/v1.0/javascripts/livefyre_init.js'></script>
+  <script type='text/javascript'>
+    var fyre = LF({
+site_id: 307834
+});
 </script>
 <!-- END: Livefyre Embed -->
   </div>