Clone wiki

python-skaitlis / Home

Skaitlis

Modulis, kurš piedāvā funkciju num_to_text, kurai padodot naturālu skaitli, tā atgriež skaitļa nosaukumu latviešu valodā.

Instalēšana

PyPI

pip install skaitlis

vai

easy_install skaitlis

Mercurial

hg clone http://bitbucket.org/adrians/python-skaitlis
cd python-skaitlis
sudo python setup.py install

Lietošana

from skaitlis import num_to_text
print num_to_text(123)

Updated